Citaten over theologie – spreuken over godgeleerdheid – aforismen en wijsheden over theologen

Theologie, filosofie, metafysica en kwantumfysica zijn slechts manieren van God om zijn slimme mensen in hem te laten geloven.
Jeremy Aldana

Een theologie zou moeten zijn als poëzie, die ons meeneemt naar het einde van wat woorden en gedachten kunnen doen.
Karen Amstrong

Theosofie zegent de wereld. Theologie is haar vloek.
Helena Blavatsky

Een goed theoloog weet alles. Daarom leert hij nooit iets.
Henri Bruning

Een theologie die onverschillig ten aanzien van het thema bevrijding, is geen christelijke theologie.
James H. Cone

Ik heb maar een klein flakkerend lichtje om mijn door de duitsernis van een dicht woud te leiden. Boem, daar komt een theoloog aan en blaast het uit.
Denis Diderot

Theoloog: iemand die het tot in der eeuwigheid kan uitleggen.
Gaston Durnez

De theoloog bevrijdt je van de zonde die hij zelf uitgevonden heeft.
Johann Wolfgang von Goethe

Theologie is antropologie.
Ludwig Feuerbach

Theologie is een bezinning, een kritische houding. Het commitment voor liefde en dienstbaarheid komt eerst en daarna komt theologie, het is de tweede stap.
Gustavo Gutiérres 

Een oude theologische strijdmethode: een stelling poneren, zo belachelijk en dom, dat oppositie ertegen automatisch even belachelijk en dom wordt.
Willem Frederik Hermans

Het is van oudsher een gewoonte der theologen om de levenden te slaan met de botten der doden.
Robert Green Ingersoll

Een theoloog is iemand die je vertelt hoe God volgens hem eigenlijk had moeten zijn.
Fons Jansen

De theoloog gelooft in God, in een zaligmaker, of in Krishna of in Christus, en ontwikkelt dan theorieën overeenkomstig zijn staat van zijn en de handigheid van zijn geest.
Jiddu Krishnamurti

Als je niet luistert naar theologie, wil dt niet zeggen dat je geen ideeën hebt over God, het houdt ik dat je veel verkeerde ideeën hebt.
C.S. Lewis

Het medicijn maakt mensen ziek, wiskunde maakt hen ongelukkig en theologie maakt hen zondig.
Maarten Luther

Theologie is de inspanning om het onkenbare uit te leggen in termen die het het niet waard zijn om te weten.
H.L. Mencken

Christelijke theologie is een haarbreedte verwijderd van nihilisme.
John Milbank

Geloof is het enige dat de ooit de kloof kan dichten tussen onze theologie en onze realiteit.
Beth Moore

Zelfs bij de geringste aanspraak op rechtschapenheid moet je vandaag de dag beseffen dat een theoloog, een priester, een paus met elke zin die hem over de lippen komt niet alleen dwaalt, maar liegt – dat het hem niet langer vrij staat te liegen uit ‘onschuld’, uit ‘onwetendheid’.
Friedrich Nietzsche

Standpunen met wat bijbelcitaten erbij is geen theologie.
Stefan Paas

Een Nederlander is nu eenmaal meer een theoloog dan een profeet.
Gerard Reve

De arts ziet de mens in zijn ganse zwakheid, de advocaat in zijn ganse slechtheid, de theoloog in zijn ganse domheid.
Arthur Schopenhauer

Het ultieme doel van theologie is niet kennis, maar aanbidding.
Sam Storms 

Theologie zonder liefde is gewoon hele slechte theologie.
Paul David Tripp

Niets is gevaarlijker dan een theoloog die over wereldlijke macht beschikt.
Alexandre Vinet

Ik beschouw christelijke theologie als één van de grote rampen van de menselijke soort.
Alfred North Whitehead