Tag archieven: Morgenrood in opgang

Herdruk beschikbaar van de nieuwe Nederlandse editie (2018) van ‘Aurora’ of ‘Morgenrood in opgang’ van Jacob Böhme

DOWNLOAD 44 VAN DE 396 PAGINA’s (PDF)

BESTEL MORGENROOD IN OPGANG

De nieuwe Nederlandse vertaling die in 2018 verscheen van het basiswerk van Jacob Böhme  (1575-1624, fakkeldrager van het Rozenkruis 7), was vlot uitverkocht. Sinds begin november 2023 is de herdruk beschikbaar van het fenomenale en invloedrijke boek ‘Morgenrood in opgang’, ook bekend als ‘Aurora’.  In dat geschrift maakt de ziener ons deelgenoot van zijn eigen diepste, innerlijke bevindingen. Hij beschrijft in zijn Aurora hoe alles in de de natuur geworden en te verklaren is, hoe de hoedanigheden kwaad en goed zijn geworden, waaruit alle dingen hun oorsprong hebben en hoe het nu is en werkt.

De diepgang van het boek is ongekend en Böhmes benadering is revolutionair. Hij schrijft vrijuit over hemel en hel, over de zeven brongeesten, over engelen en duivelen, heeft een dialoog met Lucifer zelf en daagt geleerden, theologen en dominees uit. En vooral schrijft hij over Lees verder

Recensie in Paravisie van ‘Morgenrood in opgang’ of Aurora van Jacob Böhme

BESTEL MORGENROOD IN OPGANG – AURORA

Aan het begin van de zeventiende eeuw waaide er een revolutionaire golf door Europa. De Rozenkruisers spijkerden hun manifesten op de muren in Parijs en Jacob Böhme, de Duitse mysticus, schreef zijn Morgenrood in Opgang. Een, zeker voor die tijd, revolutionair manuscript dat de gloed van vernieuwing, transformatie en zelfs transfiguratie uitdroeg. En wie
het manuscript herleest kan maar tot één conclusie komen: het document heeft Lees verder

Recensie van Frans Krap over ‘Aurora, Morgenrood in opgang’ van Jacob Böhme in het tijdschrift Vrijmetselarij

BESTEL MORGENROOD IN OPGANG

Er is een aantal auteurs uit het verleden, die geen vrijmetselaar waren, maar van wie het werk voor menige vrijmetselaar uitermate interessant is. Al was het ‘alleen inspiratie. Om er slechts 2 als te noemen als voorbeeld voor velen: Comenius en Böhme. Twee auteurs die, elk op hun eigen wijze, vragen behandelen die ook de hedendaagse vrijmetselaar aanspreken. Nu is er best Lees verder

Peter Huijs spreekt over ‘Aurora’ of ‘Morgenrood in opgang’ van Jacob Böhme

BESTEL LEER JACOB BÖHME KENNEN – TIJDELIJK VAN € 12,50 VOOR € 5,00

BESTEL AURORA, MORGENROOD IN OPGANG

De bovenstaande video toont het begin van de voordracht die Peter Huijs verzorgde over het boek Aurora, Morgenrood in in opgang op het Böhme-symposion in het najaar van 2018. Hieronder volgt de transcriptie. De hele voordracht is opgenomen in het boekje Leer Jacob Böhme kennen, dat t/m december 2023 met een flinke korting kan worden aangeschaft.

Dames en heren, het liefst zou ik u de hele Morgenrood in opgang willen voorlezen. Het bijzondere knappe van Jacob Böhme, Silezische vriend der mensheid, is namelijk dat in zijn ‘Morgenrood’ de genoemde Lees verder

Symposion ‘Leer Jacob Böhme kennen’ op zaterdag 3 november in Bilthoven, conferentiecentrum Renova

Schoenmaker, blijf bij je leest! De bron van deze uitspraak ligt in de Griekse oudheid, maar de beroemde protestantse mysticus Jacob Böhme (fakkeldrager van het Rozenkruis 7) kreeg dit gebod vanaf het begin van zeventiende eeuw in allerlei toonaarden opgelegd. Gelukkig heeft deze schoenmaker uit Görlitz in Silezië zich daar niet aan gehouden, want mede daardoor was hij in staat om een omvangrijk en invloedrijk en diepzinnig spiritueel oeuvre na te laten. Grote denkers als Goethe, Hegel en Schopenhauer lieten zich door zijn geschriften inspireren. 

Böhme heeft in zijn leven veel weerstanden ondervonden omdat zijn ideeën, die hij baseerde op de Bijbel en op innerlijk schouwen, als ketters werden beschouwd door Lees verder