Boeken van en over Jacob Boehme, uitgegeven door Rozekruis Pers

DEZE BOEKEN ZIJN VERKRIJGBAAR OP HET SYMPOSION ‘LEER JACOB BÖHME KENNEN’ IN BILTHOVEN OP ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018

Levend in de eenvoud van Christus
Boehme, J. | hardback | 225 x 145 mm | 131 blz. | € 18,00 bestelnr. 1126 | 9789067321983
Jacob Boehme was zelf schoenmaker en van eenvoudige afkomst. Zijn zoektocht naar Christus beschrijft hij in dit boek. Voor Boehme is Christus niet onbereikbaar ver verheven. De zoektocht kan daarom niet anders dan in de mens plaatsvinden: God is immers in de mens werkzaam. Boehme baseert zich in dit boek onder andere op oude hermetische geschriften. In deze bloemlezing zijn verschillende teksten van Boehme opgenomen die een goed beeld geven van zijn gedachtengoed. Tijdelijke afgeprijsd tot 1 februari 2019: van € 18,00 voor € 9,50

Jacob Boehme, een biografie
Wehr,G.| softback | 219 x 138 mm | 198 blz.| € 18,00 bestelnr. 1134 | 9789067322423
Biograaf Gerhard Wehr (die ook een biografie schreef over Rudolf Steiner en Meester Eckehart) beschrijft Jacob Boehme’s leven en zijn gedachtengoed. Boehme was filosoof en mysticus en leefde aan het begin van de Renaissance. Boehme verklaarde in zijn werken God, de kosmos, de mens, en de Christus. In deze biografie vertelt Wehr over het leven en werk van Boehme, op basis van feiten en Boehmes eigen geschriften. Tijdelijke afgeprijsd tot 1 februari 2019: van € 18,00 voor € 8,50

De roede des drijvers verbroken , Crystalserie 7
Boehme,J. | softback | 209 x 114 mm | 43 blz.| € 7,50 bestelnr. 1122 | 9789067322416
In deze bloemlezing met korte citaten draagt Jacob Boehme (1575-1624) de universele wijsheid over aan zijn tijdgenoten. Hij sprak vanuit de eenvoud die hem zo kenmerkte. ‘De mens moet opnieuw geboren worden, wanneer deze het Rijk van God wil zien, dat is het ware doel!’ ‘Het Rijk dat verloren was moet weer teruggevonden worden.’ Deze en vele andere aansporingen om tot diepe zelfkennis te komen en om het verlangen te versterken om God-Zelf in het hart te ontmoeten, laten de roeping van Jacob Boehme zien.

Over het bovenzinnelijke leven
Boehme,J.| hardback | 157 x 113 mm | 69 blz.| € 11,00 bestelnr. 1038 | 9789067322089
Boehme ziet de ziel als het diepste wezen van de mens. Dit idee komt in al zijn werken terug. In dit boek vindt hij, in de vorm van een samenspraak van een leraar met zijn leerling, antwoorden op vragen over de ziel. Zo wordt de vraag gesteld ‘hoe de ziel tot goddelijk aanschouwen kan komen en wat haar zaligheid en ondergang kan zijn.’ Of de vraag ‘wat er na deze wereld zal zijn als alles vergaat.’ Tijdelijk afgeprijsd tot 1 februari 2019: van € 11,00 voor € 5,50

Boehme, Symposion 1 van de Symposionreeks
Diverse auteurs | softback | 211 x 135 mm | 66 blz. | € 9,95 bestelnr. 1137 | 9789067322485
Spirituele vernieuwing gaat altijd centraal uit van het hart, en is het resultaat van Kennis, Liefde, Daad. Zo ook in de zeventiende eeuw. Voor het ‘hart’ moeten wij bij Jacob Boehme zijn. Boehme ontving zijn inspiratie en kennis door het schouwen in de diepten van de Geest, die hem de ‘natuur der dingen’ verklaarde. Hij zag de innerlijke noodzaak van al het bestaande; hij begreep hoe de alomvattende goddelijke natuur en de aardse wereld, die hij de ‘wereld van de toorn’ noemde, zich tot elkaar verhouden.

Aurora – Morgenrood in opgang
Boehme,J. | hardback | 245 x 175 mm | 380 blz.| € 29,50 bestelnr. ….. |
Het lezen van Aurora of Morgenrood in opgang is een grote innerlijke vreugde, maar tegelijk is deze zienswijze zo anders, dat de lezer vaker zijn inzichten 180˚ zal willen bijstellen. Dankzij Böhmes nieuwe begrippenkader is hij dan in staat te begrijpen ‘hoe het nu is en werkt en hoe het aan het einde van deze tijd worden zal’. Deze heruitgave van Morgenrood in opgang is een geheel nieuwe vertaling gebaseerd op de oorspronkelijke ‘Urtekst’, dat is het handschrift van Jacob Böhme zelf. Verschijnt op het Boehme-symposion op 3 november 2018 in Bilthoven

Handschriften en vrienden van Jacob Böhme
Snoek, G.B.,
De auteur vroeg zich af of er nadere informatie over de gemeenschap van Böhmevrienden te vinden was. Zijn zoektocht blijkt een spannend relaas te zijn geworden, dat de handschriften volgt op hun reis rond 1650 van Görlitz naar Amsterdam, in de laatste decennia voor 1700 van Amsterdam naar Arnhem, en rond 1750 van Leiden naar Linz am Rhein in Duitsland. Helemaal spannend wordt het rond de tweede wereldoorlog, als de Gestapo beslag komt leggen op het archief. Verschijnt op het Boehme-symposion op 3 november 2018 in Bilthoven 

GA NAAR HET BOEHME-SYMPOSION OP ZATERDAG 3 NOVEMBER IN BILTHOVEN

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *