2 Tijdelijk korting op boeken van en over Jacob Boehme – actieboeken oktober, november en december 2023

De bovenstaande drie boeken over Jacob Boehme (fakkeldrager van het Rozenkruis 7), uitgegeven door Rozenkruis Pers, kunnen samen met vijf andere boeken van of over Boehme met een flinke korting worden aangeschaft in de maanden oktober, november en december 2023. Hieronder volgen korte beschrijvingen van de vijf boeken en een link naar beschrijvingen van de vijf andere Boehme-boeken.

1 Boehme, er is een lichtende ster opgegaan – Symposionreeks 1
Spirituele vernieuwing gaat altijd centraal uit van het hart, en is het resultaat van Kennis, Liefde, Daad. Zo ook in de zeventiende eeuw. Voor het ‘hart’ moeten wij bij Jacob Boehme zijn. Boehme ontving zijn inspiratie en kennis door het schouwen in de diepten van de Geest, die hem de ‘natuur der dingen’ verklaarde. Hij zag de innerlijke noodzaak van al het bestaande; hij begreep hoe de alomvattende goddelijke natuur en de aardse wereld, die hij de ‘wereld van de toorn’ noemde, zich tot elkaar verhouden.

LEES MEER OVER LEER JACOB BÖHME, EEN ZEER LICHTENDE STER IS OPGEGAAN

BESTEL BOEHME, ER IS EEN LICHTENDE STER OPGEGAAN – TIJDELIJK VAN € 9,95 VOOR € 5,00

2 Handschriften en vrienden van Jacob Böhme – Govert Bonnie Snoek
De auteur vroeg zich af of er nadere informatie over de gemeenschap van Böhmevrienden te vinden was. Zijn zoektocht blijkt een spannend relaas te zijn geworden, dat de handschriften volgt op hun reis rond 1630 van Görlitz naar Amsterdam, in de laatste decennia voor 1700 van Amsterdam naar Arnhem, en rond 1750 van Leiden naar Linz am Rhein in Duitsland. Helemaal spannend wordt het rond de tweede wereldoorlog, als de Gestapo beslag komt leggen op het archief.

LEES HET BEGIN VAN HANDSCHRIFTEN EN VRIENDEN VAN JACOB BÖHME

BESTEL HANDSCHRIFTEN EN VRIENDEN – TIJDELIJK VAN € 29,50 VOOR € 19,50

3 Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen – Boudewijn Koole
In deze studie vergelijkt Boudewijn Koole het denken van Böhme met dat van denkers uit de oudheid, (Herakleitos, Philo van Alexandrië), de Middeleeuwen (Cusanus), van denkers uit Böhmes eigen tijd (DescartesSpinoza) en uit de eeuwen daarna (Kant, Nietzsche, Hegel, Marx). Maar ook twintigste-eeuwse denkers als Margaret Baker en zenboeddhist Dogen Kigen vormen onderdeel van zijn beschouwingen.

LEES HET BEGIN VAN EENVOUD EN DIEPGANG

BESTEL EENVOUD EN DIEPGANG – TIJDELIJK VAN € 19,50 VOOR € 12,50

LEES OVER DE BOVENSTAANDE VIJF BOEHME-BOEKEN