Trilogie over de mysteriën voor de mens van nu – universele mysteriewijsheid van de rozenkruisers

Hieronder volgt een korte beschrijving van de boeken van de trilogie over de mysteriën voor de mens van nu van de boekenreeks Spirituele teksten bibliotheek door André de Boer. Het zijn handreikingen voor bewustwording en vernieuwing met spirituele teksten en beschouwingen vanuit de rijke traditie van het Rozenkruis.

1 Mysteriën en symbolen van de ziel – Een door de geest bezielde mens worden
Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het oosten en het westen leren hoe je het onuitsprekelijke kunt ervaren, en liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Bezin je op universele mysteriewijsheid en ontwikkel gevoel voor symbolen. De gekozen spirituele teksten komen uit meerdere spirituele stromingen zoals advaita vedanta, hermetisme, kabbalah, christendom, raja yoga, jodendom, boeddhisme en zoroastrisme.

LEES MEER OVER MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

2 Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood – Een nieuwe mens worden
Waarom ben ik geboren? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn? De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, maar of je werkelijk levend bent voor de dood. Leef in het vlammende heden als in een dagelijks feest. Ga de eeuwige vrijheid, die je liefdevol wenkt, binnen! De gekozen spirituele teksten komen vooral uit de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament

LEES MEER OVER MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

BESTEL MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

3 Mysterien en lofzangen van God, kosmos, mens – Het godsplan verwerkelijken
Wat is de bron van alle leven? Hoe kun je daar contact mee maken? Wat kun je doen om bezield te raken door een groots perspectief dat vreugde schenkt? Dwaal niet langer in de periferie van religie, filosofie en spiritualiteit, maar ga leven vanuit je diepste kern in de kracht van de universele gnosis.Verken de inwijdingsweg die al vele eeuwen bekend staat als ‘de weg der sterren’. De beschouwingen zijn met name gebaseerd op spirituele teksten uit de hermetische traditie: uit het Corpus Hermeticum en uit ‘Vermaning van de ziel’.

LEES MEER OVER MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS