Citaten over eenheid

LEES MEER OVER DE WEBINARSERIE ‘LEVEN IN EENHEID, VRIJHEID EN LIEFDE’

Mijn geliefde is Drie. Drie en toch slechts één; Vele dingen verschijnen als drie, die toch niet meer dan één zijn.
Ibn El Arabi

Het geheim schuilt in de éénheid. De dynamiek schuilt in de éénheid. God en de mens, de wereld en gene zijde worden één: zij kennen elkaar.
Sri Aurobindo

Als de mens inziet dat de verschillende schepselen allemaal in Eén zijn gegrondvest en zich uit die Eén ontwikkelen, dan pas bereikt hij Brahman.
Baghavad Gita

Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij haar eenheid blijvend tot stand is gebracht.
Bahá’u’lláh

Als ik deze zegen van eenheid bereik, dan zijn alle dingen in mij en in God, en waar ik ben daar is God, en waar God is daar ben ik.
Meester Eckehart

Niets staat de kennis van God zozeer in de weg als tijd en ruimte, want tijd en ruimte zijn fragmenten, terwijl God één is! En daarom, als de ziel God wil kennen, moet zij hem boven de tijd uit en buiten de ruimte kennen; want God is niet dit nóch dat, aangezien dit gemanifesteerde dingen zijn. God is één.
Meester Eckehart

De schoonheid van de kosmos wordt niet alleen gegeven door eenheid in verscheidenheid, maar ook door verscheidenheid in eenheid.
Umberto Eco

Een alchemist die uit zijn hart de compassie, het respect, het verlangen, het geduld, de spijt, de verrassing en de vergeving weet de extraheren en ze samenvoegt tot een eenheid, schept het atoom dat Liefde genoemd wordt.
Kahlil Gibran

Je bent bang om Eenheid te ervaren omdat dat automatisch al je geloof in individualiteit zou bedreigen.
Judith Hamerlinck

Werkelijke eenheid vind je op mentaal niveau en niet door lichamen, daarom kan je fysiek alleen zijn en mentaal helemaal een.
Judith Hamerlinck

De mensen verliezen het vermogen tot contact. De autoriteiten maken daar gebruik van, zodat we geen eenheid meer vormen.
Wim Hazeu

Niet naar mij, maar naar mijn gedachtegang luisterend is het wijs dezelfde gedachte te hebben: dat alles één is.
Herakleitos

Er is één gemeenschappelijke stroom, één gemeenschappelijke ademhaling. Alle dingen voelen met elkaar mee.
Hippocrates

Het goede is datgene wat voor eenheid zorgt. Het kwade is datgene dat afgescheidenheid veroorzaakt.
Aldous Huxley

Van de eenheid naar de veelheid (inordening) en van de veelheid naar de eenheid (ontordening), dit is de ritmische beweging van het leven.
F. Javek

De waarheid is dat alles één is.
Philip Kapleau

Hoe meer wij tot de werkelijkheid naderen, hoe dichter wij tot de éénheid komen.
Inayat Khan

Eenheid komt niet tot stand als je haar probeert te bereiken door de conflicten uit de weg te gaan. Alleen via het conflict en het inzicht in het conflict kom je tot eenheid.
Jiddu Krishnamurti

Wat als de ME vanaf nu staat voor maatschappelijke eenheid?
Loesje

Strijd wordt enkel overwonnen door overgave, door van onenigheid naar enig te gaan.
Olette Luitwieler

Er is maar 1 Ene. Alles gaat op in het Ene en gaat ervan uit. Eén en enig, is het Ene. Daarom kent het Ene geen onenigheid.
Olette Luitwieler

Eenheid in het essentiële, vrijheid in het niet-essentiële en liefde in alles.
Rupertus Meldenius

Alle dingen die uit een eenheid voortkomen, zullen uit pure noodzaak van de natuur tot een eenheid terugkeren; verschillen ontvouwen zich, tegenstellingen ontstaan, maar alles vormt zich weer tot een organisch geheel door de eenheid aan de bron.
Plotinus

De Ingang naar Eenheid is jouw oorspronkelijke Geest.
Huang Po

Jullie zijn altijd al één geweest, dus doe nou niet alsof je via allerlei oefeningen die eenheid kunt verwerven.
Huang Po

Weten leidt tot éénheid, en onwetendheid tot verscheidenheid. U zult kunnen doen, wat u wilt, nadat u de kennis van Het Ene tot de uwe gemaakt hebt.
Ramakrishna

De waarheid is de eenheid tussen het kennen van het ware, het willen van het goede en het bereiken van het rechtvaardige.
Johann Michael Sailer

Wanneer de tienduizend dingen in hun eenheid worden geschouwd, dan keren we terug naar de oorsprong en verblijven waar we altijd zijn geweest.
Sen’t-Sen

Slechts eenheid kan de ondergang tegenhouden, en eenheid mijden we als de pest.
Johann Gottfried Seume

Grondgedachte, waarheid doet zich in het leven gelden: wie tot erkenning van de waarheid van zijn leven komt, en in zijn leven eenheid vindt, vindt ook de harmonie van de wereld.
Baruch Spinoza

Eenheid en verscheidenheid zijn hetzelfde, daarom moet eenheid erkend worden in elke bestaansvorm.
Shunryu Suzuki

Zijn wij niet de harmonieën van één en dezelfde droom? Zijn wij niet de sterren van één en dezelfde straal? Zijn wij niet de vruchten van één en dezelfde boom?  Zijn wij niet de golven van één en dezelfde zee?
Katherine Tingley

Deze 21e eeuw zal de eeuw van het ontwaken zijn, van de ontmoeting met de Schepper binnenin. Vele wezens zullen eenheid met God en met de rest van het leven ervaren. Dit zal het begin zijn van een nieuwe gouden tijd van de Nieuwe Mens.
Neale Donald Walsch

De wijze houdt zich aan eenheid en is een herder voor alle mensen.
Lao Zi

Hemel, aarde en ik leven samen en alle dingen en ik vormen een ondeelbare eenheid.
Zhuang Zi

Wie boven de verschillen uitstijgt, ervaart de eenheid en leeft er uit.
Zhuang Zi

LEES MEER OVER DE WEBINARSERIE ‘LEVEN IN EENHEID, VRIJHEID EN LIEFDE’