Zonder mij, bespiegelingen over leven in eenheid – gedichtenbundel van Olette Luitwieler

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN ‘ZONDER MIJ’ (PDF)

BESTEL ‘ZONDER MIJ’

De gedichtenbundel ‘Zonder mij’ van Olette Luitwieler was vrij snel uitverkocht, maar is sinds begin april 2022 weer beschikbaar. Na het onderstaande eerste gedicht uit de bundel, volgt meer informatie over het boek en Olette Luitwieler, die recent uitkwam met de roman De man die uit zijn verhaal valt.  

1 De weg, de waarheid en het leven

Er is maar 1 weg
en er zijn vele dwaalwegen.
De weg naar binnen
is de enige weg.
Alle andere wegen
zijn uiterlijke en leiden tot niets. 

Er is maar 1 Licht,
en vele stralen.
Dit ene licht is enig.
Het straalt uit zichzelf
en heeft niets nodig
om geheel en al licht te zijn.

Er is maar 1 wezen
en er zijn vele mensen.
Dit ene wezen is uit zichzelf.
Het heeft geen ander,
noch wat dan ook nodig
om wezenlijk te zijn.

Dit ene wezen
ben jij.
Dit enige licht
ben jij.
Deze ene weg
ben jij.

Er is maar 1 Ene.
Alles gaat op in het Ene
en gaat ervan uit.
Eén en enig, is het Ene.
Daarom kent het Ene
geen onenigheid.

‘Dit boek is niet door mij geschreven. Het is door mij heen gekomen, blijkbaar stond ik ervoor open. Ik heb er niet om gevraagd, ik heb het zomaar ontvangen. Ik dank de Gever dan ook.’ Zo begint Zonder mij. Bespiegelingen over leven in eenheid, en deze verbazingwekkende en pakkende zinnen zijn het begin van een waterval, het valt niet anders te noemen. Een stortvloed van dergelijke overpeinzingen vol innerlijke beweging golft over je heen, die de lezer nu eens verrassen, dan weer ontroeren en dan weer stil maken. Olette Luitwieler publiceerde: De man die uit zijn verhaal valt,  Levensdroom (Samsara), Godenkind (Ten Have), Zielewind (Ten Have).

Deze eerste poëtische bundel van haar hand laat iedere uitleg evenwel voor wat die is. Met ongekende kracht en tegelijk met opgewekte blijmoedigheid plaats ze ieder die zich aan haar teksten waagt direct midden in de Ene Werkelijkheid. Hij vergeet voor een moment de eventuele vanzelfsprekendheid van zijn alledaagse leven.

‘Het ik is een golf die zich los van de zee waant. Een ‘verlicht ik’ is een golf die zich de zee waant. Ontwaken is alle wanen doorzien…’ schrijft ze op haar website. Wie ontwaakt, ziet de ene Werkelijkheid. De Ene Werkelijkheid is het grote wonder van jouw en mijn bestaan. Elke gedachte in dit boek getuigt daarvan. En de Gever wordt van harte bedankt.

INHOUD VAN ‘ZONDER MIJ’

Voorwoord

WEG

 • De weg, de waarheid en het leven
 • Zijn bruid
 • Vlinderkind
 • Beeldverwarring
 • Vertel me
 • God beware u
 • Verlichting
 • In wording
 • De poort
 • Spatjes
 • Aantrekkingskracht
 • Het goeroespel
 • Doel
 • De wil
 • De winst van lijden
 • Verwerken
 • Berg
 • Rollen
 • Overgave
 • Projectie
 • Instrument
 • Liever Liefde
 • Geluksvogel
 • Creatie
 • Zonder maat
 • Komt dat zien
 • Kinderen, kinderen
 • Bezet
 • Helen
 • Schaduw en licht
 • Volg
 • Lijden
 • Geen naam
 • Het kompas
 • Waardig
 • Waartoe
 • Laten we eens serieus zijn
 • Egoïsme
 • Mijn Vriend
 • Oordelen
 • Binnen en buiten
 • De uitnodiging
 • Pijnen
 • Vertrouwen versus angst
 • De lach van God
 • Val!
 • De Doener
 • Communicatie
 • Vredesverklaring?
 • Voleinding
 • Dichtbij
 • De enige weg

WAARHEID 

 • Waarheid
 • Vorm en leegte
 • Woordenstrijd
 • Mogen
 • Voor niets
 • Als alles
 • Gebed van overgave
 • Geloofsprobleem
 • Illusie
 • Ontkenning
 • De volgeling
 • Waar o waar
 • Omgekeerde wereld
 • Zodra ik
 • Weten
 • Wonder
 • Angst of liefde
 • Het moment
 • Waarmaken
 • De rust zelve
 • De waan van geloven
 • De Bron
 • Bij wijze van spreken
 • Een hart hoofd
 • Kloppen
 • Mysterie
 • Waardig afscheid
 • Instemming
 • Achter het behang
 • Wat is
 • Als het ware
 • Heilig
 • Lot
 • Onzekerheid
 • Tegengift (Oftewel: Actie tegen vergif)
 • Mogelijkheid en realiteit
 • Heb je een probleem?
 • Doen alsof
 • Nu
 • Tot niets
 • Ssst…
 • Volmaakt
 • Buitenspel
 • Spiegeling
 • Gossiemijne
 • De waan van twee

BESTEL ‘ZONDER MIJ’

LEVEN 

 • Zolang
 • Verliefd
 • Overal en nergens
 • Bijschijnen
 • Van vroeger
 • Bereik
 • Droomvlucht
 • Engelachtig
 • Drie coupletten geluk
 • Ontmoet
 • Over één ding
 • Anti weten
 • Vol
 • Je bent
 • Vrij
 • Een-zaam
 • Vrijheid
 • Te
 • Kiezen
 • Alleen maar leven
 • Mantra
 • Paradijs
 • Eigenaardig
 • De reddeloze
 • Moeilijk?
 • Vrijheid kiezen
 • Zijn gang
 • Fout
 • Uit de weg gaan
 • Verlossing
 • Troost
 • Vanzelf 
 • Sturen
 • Onschuld in uitvoering
 • Twee gewetensvragen
 • Gebed
 • Wezen
 • De Komst
 • Het geestelijk liefdesspel
 • Baren
 • Licht
 • Overdracht
 • Zien
 • Eind goed, al goed

BESTEL ‘ZONDER MIJ’

VOORWOORD

Dit boek is niet door mij geschreven.
Het is door mij heen gekomen.
Blijkbaar stond ik ervoor open.

Ik heb er niet om gevraagd.
Ik heb het zomaar
ontvangen.
Ik dank de Gever dan ook.

Innerlijk buig ik diep,
want voor mij is het een geschenk
van vreugde, vrede, licht en helderheid.

Al zal het de lezer maar een fractie geven
van wat het mij gaf,
is dat al de moeite van publicatie waard.

Moge dit boek jou uitnodigen
naar binnen te keren
waar de verborgen schat op jouw aanraking wacht.

Met liefde,

Olette Luitwieler

BESTEL ‘ZONDER MIJ’

‘Een prinses die denkt dat haar parelketting gestolen is, wordt niet door woorden van het tegendeel overtuigd. Pas als haar handen voelen dat de ketting om haar hals hangt, zal ze overtuigd zijn. Zo is het ook met het Zelf. Het is in ons. Maar hoe vaak we dit ook horen, er is pas vrede, wanneer we het Zelf in het eigen wezen ervaren.’

Uit: De wijsheid van een godin, Tripura Rahasya

Kennis voorbij

Kennis die van buitenaf wordt aangenomen is niets waard omdat geen enkele aanname transformerend werkt maar aan de oppervlakte blijft en hooguit in het vat der geheugen en conditionering terechtkomt. Het is het beplakken van je geest met stickers die je kent waardoor het lijkt of je iets weet. Maar het enige wat je doet is papegaaien en op den duur maakt het een ezel van je want je denkvermogen stompt af door de vele stickers die je geest rijk is geworden.

Ware kennis dient verinnerlijkt te worden. Het is een proces waarbij je je waarheid ‘toe-eigent’ en verwelkomt als je beste vriend die je in de armen neemt nadat jij na een lange reis weer bent teruggekeerd. Het is je verbinden met wat met jouw wezen overeenstemt. Het is ja-zeggen tegen wat je al wist, maar niet meer wist voordat je het ontmoette. Het is een weten dat zegt: ‘Ja, zo is het, dit klopt, dit is waar.’ Je voelt het aan je water.

Als dit gevoel ontbreekt, is het geen ware kennis, en zal het ook niet beklijven, laat staan transformeren. En wat heb je aan kennis die van waarheid verstoken blijft? Kun je dat kennis noemen? Of eerder vergif voor de geest?

Kennis is gericht op de holle buitenkant. Op veel en meer, en het is nooit genoeg. Daarom blijft ze schaars in haar veelheid. Ze vermenigvuldigt en deelt zichzelf op. Verdeeldheid is het resultaat en dit veroorzaakt lijden.
Waarheid is ‘één-kennig’, heeft aan zichzelf genoeg en is overvloedig. Ze woont binnenin en verblijft daar in stilte. Als waarheid ruimte krijgt, deelt ze zichzelf zonder haar eenheid te verliezen. Ze heelt en is heel.

Zolang kennis domineert, blijft waarheid in het verborgene. Stil wachtend op de liefdevolle toe-eigening van de enkeling die zich er voor openstelt en alle stickers verwijderd heeft.

Waarheid is geen kennis, ook geen visie, geen overtuiging, geen oordeel, geen geloof, maar een herkenning van het wezenlijke.
Waarheid is zoveel liefde voor het ware zien hebben, dat ze zich vanzelf laat zien.

Ze wacht op jou.

BESTEL ‘ZONDER MIJ’

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN OLETTE LUITWIELER