Citaten over vruchten – spreuken over fruit

Ik waardeer mijn tuin meer om de merels dan om de kersen, en geef hen graag fruit voor hun gezang.
Joseph Addison

Goede gedachten leiden tot goede vruchten. Slechte gedachten leiden tot slechte vruchten.
Jon Allen

Innerlijke rijkdom maakt de mens nederig, zoals bomen met rijpe vruchten buigen.
Anoniem

De opvoeding heeft bittere wortels, maar haar vruchten zijn zoet.
Aristoteles

De wens om vrienden te zijn is snel gedaan, maar vriendschap is als een langzaam rijpende vrucht.
Aristoteles

Als je onderwijst kun je niet de vruchten zien na een dag werken. Het resultaat is onzichtbaar en dat blijft misschien wel 20 jaar zo.
Jacques Barzun

De godvruchtige mens is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.
Bijbel, Psalm 1:3

Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Bijbel, Mattheüs 7: 17-19

Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Want van dorens leest men geen vijgen, en van een braamstruik oogst men geen druif.
Bijbel, Lucas 6: 44

Het is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn tuin zaaide, en het groeide en werd een boom, en de vogelen des hemels nestelden in zijn takken.
Bijbel, Lucas 13:19

Bij een lichtzinnig mens groeit de lust als een slingerplant; hij holt van het ene bestaan naar het andere, als een aap die in het woud vruchten zoekt.
Boeddha

De begeerte naar de vrucht mist de schoonheid van de bloem.
Boeddhistische spreuk

Al valt een vrucht ver van de boom, daarom kan het toch wel een appel zijn.
Jean de Boisson

De bloemrijkste geschriften dragen veelal de minste vrucht.
Jean de Boisson

Verzorg uw tuin, en pluk er de vruchten voor anderen.
Paul Boutget

Laten we leren te waarderen dat er tijden zijn dat de de bomen kaal zullen zijn, en uitzien naar de tijd dat we de vruchten mogen plukken.
Anton Chekhov

De rijpe vrucht valt vanzelf, maar ze valt niet in uw mond.
Chinees spreekwoord

De arbeid heeft bittere wortels maar zoete vruchten.
Duits spreekwoord

Wij behoren het geluk te genieten wanneer wij het hebben, zoals de vruchten in de herfst.
Epictetus

Het kleinse zaadje van geloof is beter dan de grootste vrucht van geluk.
Henry David Thoreau

Een goed en humaan criticus moet zijn als de bij, die overal honing uit zuigt, maar niet als de wesp, die ook de beste vruchten bederft.
Therese Hoven

Leven zonder liefde is als een boom zonder bloesems of vruchten.
Kahlil Gibran

Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst, zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid.
Marinus Knoope

Eruditie kan gebladerte produceren zonder vrucht te dragen.
Georg C. Lichtenberg

Als de appel niet ver van de boom valt, hoef je hem ook niet uit Nieuw-Zeeland te halen.
Loesje

Het leven is ons niet in eigendom gegeven, maar in vruchtgebruik,
Lucretius

Alle goede dingen die bestaan zijn de vruchten van originaliteit.
Jon Stuart Mill

De bomen die langzaam groeien geven het beste fruit.
Molière

Appelen met peren vergelijken.
Nederlands gezegde

Dat is de kers op de taart
Nederlands gezegde

De appel valt niet ver van de boom.
Nederlands spreekwoord

De rijpste pruimen zijn geschud.
Nederlands spreekwoord

Door de zure appel heen bijten.
Nederlands gezegde

Een appeltje voor de dorst.
Nederlands gezegde

Een appel die bedorven is, schendt al wat in de korven is.
Nederlands spreekwoord

Een rijpe peer valt dikwijls in de drek.
Nederlands spreekwoord

Een rotte appel in de mand, maakt de hele mand tot schand.
Nederlands spreekwoord

Het zijn de slechtste vruchten niet, waaraan de wespen knagen.
Nederlands spreekwoord

Iemand een peer stoven.
Nederlands gezegde

Iemand knollen voor citroenen verkopen.
Nederlands gezegde

Iets verkopen voor een appel en een ei.
Nederlands gezegde

Ik heb nog een appeltje met jou te schillen.
Nederlands gezegde

Met hoge heren is het kwaad kersen eten.
Nederlands spreekwoord

Met de gebakken peren zitten.
Nederlands gezegde

Vijgen na Pasen.
Nederlands gezegde

Wie appels vaart, die appels eet.
Nederlands spreekwoord

Wie bramen vreest, moet uit het bos blijven.
Nederlands spreekwoord

Geduld is bitter, maar zijn vruchten zijn zoet.
Jean-Jacques Rousseau

De hele vrucht is al aanwezig in het zaad
Tertullianus