Spreuken, citaten en aforismen over alchemie, alchemisten en alchemische processen

In essentie is kunst een alchemisch proces. Alchemie is een proces van transformatie. Julia Cameron

De geheimen van de alchemie bestaan om stervelingen in een toestand van lijden en onwetendheid te brengen in een toestand van verlichting en gelukzaligheid. Deepak Chopra 

Alchemie is een soort filosofie: een manier van denken die leidt tot een manier van begrijpen. Marcel Duchamp

De ware alchemie is ertoe bestemd om de verborgen grondvormen naar hun objectieve waarheid en niet naar hun uiterlijke schijn te doorgronden en te doorvorsen. Robert Fludd

Het werk van de ware alchemist is de waarheid af te scheiden van de illusie, dat wat goed is van dat wat kwaad is en Christus te bevrijden uit de materie. Robert Fludd

De werkelijke alchemisten veranderen lood niet in goud, maar zij veranderen de wereld in woorden. William H. Gass

Het volksgeloof dat de studie en de proefnemingen van de alchemisten de omzetting van onedele metalen in goud tot doel hadden, onstond, doordat zij aldus symbolisch hun ware arbeid – de omzetting van de lagere aard in geest – beschreven. Max Heindel

De alchemistische traditie gaat ervan uit dat elke fysieke kunst of wetenschap een geheel van kennis is dat alleen bestaat omdat het wordt bezield door onzichtbare krachten en processen. Manly P. Hall

In de alchemie gaat het niet om mengen of synthetiseren, maar om het creëren van mogelijkheden waardoor iets wat al latente bestaat actief te laten worden en te laten groeien. Alchemie is daarom meer vergelijkbaar met plantkunde of landbouw dan met chemie; en in feite is de groei van een plant, een boom of een dier een alchemistisch proces dat plaatsvindt in het alchemistische laboratorium van de natuur, en uitgevoerd door de grote alchemist, de kracht van God die in de natuur handelt. Franz Hartmann

Leiders moeten de alchemie van een grote visie oproepen. Henry Kissinger

U zult zo langzamerhand de domheid en waanzin onderkennen van hen die de alchemie haten, die toegepast moet worden, doch met aandacht en omzichtig. Michael Maier

Alchemie is werkelijk de geheime traditie van het vrijmaken van de geest uit de materie. Terence McKenna

Alchemie is een symbolische wetenschap van natuurlijke vormen die gebaseerd op de correspondentie tussen verschillende niveaus van de werkelijkheid, waarbij  gebruik gemaakt wordt van de symboliek van mineralen en metalen om een ​​spirituele wetenschap van de ziel te beschrijven. Seyyed Hossein Nasr

Wie een ding daar brengt, waarheen en waartoe het door de natuur verordend en bestemd is, die is een ware alchemist. Paracelsus

Alchemie is de kunst van het scheiden van het bruikbare en het onbruikbare en de transformatie daarvan in zijn ultieme materie en essentie. Paracelsus

Geneeskunde is gebaseerd op vier pilaren: filosofie, astronomie, alchemie en ethiek. Paracelsus

De meesters leren dat alchemie het proces is waarbij het spirituele wordt verbonden met het materiële. De alchemist is de brug tussen beide werelden. Thomas Lloyd Qualls

De transfiguristische alchemie begint bij het opbreken van het ik. Wat de occulte alchemie als basis gebruikt, wordt door de transfiguristische alchemie volstrekt en onvoorwaardelijk aangetast. J. van Rijckenborgh

Je bent een alchemist; maak daar goud van. William Shakespeare

Chymia, of alchemie en spagyriek, is de kunst van het oplossen van samengestelde lichamen tot hun principes en deze opnieuw te combineren. Georg Ernst Stahl

Uit het waarnemen van de natuur werd voor de middeleeuwse alchemist de wet van de opwaartse en neerwaartse ontwikkeling duidelijk, en de wetenschap die hij zich daardoor eigen maakte, drukte hij uit in bepaalde tekens, in imaginatieve beelden en figuren. Rudolf Steiner

De geheime sleutel van de alchemie ligt verborgen in het laboratorium van de man en de vrouw. Samael Aun Weor

De werkelijke alchemie bestaat uit het in staat zijn om goud weer terug om te zetten in iets anders; en dat is het geheim dat de meeste vrienden van je verloren hebben. Edith Wharton

We weten dat het hart de steen der wijzen is. Onze muziek is onze alchemie. Saul Williams

De werkelijke alchemie is het zelf transformeren in goud of in spiritueel gewaarzijn. Dat is waar de nieuwe alchemie werkelijk over gaat. Fred Alan Wolf

Alchemie is geen fantasie, maar een filosofie die wordt toegepast op de wereld, op de elementen, op de siren en op de mens zelf. W.B. Yeats