Citaten over dieren

Op zijn best is de mens de edelste van alle dieren; gescheiden van recht en gerechtigheid is hij de minste.
Aristoteles

De betrouwbaarste maatstaf voor de beschaving bij een volk en een mens is, hoe zij de dieren beschouwen en behandelen.
Berthold Auerbach

Dieren beschermen is mensen beschaven.
Mr. Constantinus Bake

Elke keer als we gaan zitten om te eten, maken we een keuze. Kies alstublieft vegetarisme. Doe het voor dieren. Doe het voor het milieu en doe het voor uw gezondheid.
James Baldwin

Dieren hebben nog een zuiverheid die de mens definitief heeft verloren.
Brigitte Bardot

Hij zegt: ik hou van dieren, maar hij eet ze op.
Hij zegt: ik hou van bloemen, maar hij plukt ze.
Daarom ben ik bang wanneer hij zegt: ik hou van je.
Najat Bodara

Hoe dichter de mens, in geestelijke ontwikkeling, staat bij de dieren, des te verder meent hij van hen verwijderd te zijn, en des te lager ziet hij op hen neer.
Willem Cornelis Capel

Dieren doen niet aan sport en zijn toch zo fris als een hoentje. Misschien moeten we eens wat meer laten en minder doen.
Midas Dekkers

Houd van de dieren. God heeft ze de rudimenten van denken en ongestoorde vreugde gegeven. Verstoor hen niet, kwel ze niet, ontzeg ze hun geluk niet, dwarsboom Gods bedoeling niet.
Fjodor M. Dostojewski

Dieren zijn zulke prettige vrienden: zij stellen geen vragen, zij maken geen aanmerkingen.
George Eliot

Bijna alle dieren hebben een maandelijkse cyclus, behalve natuurlijk de weekdieren.
Herman Finkers

In tegenstelling tot dieren vertelt het instinct de mens niet wat hij moet doen, en in tegenstelling tot de mens in vroegere tijden vertelt de traditie hem niet langer wat hij zou moeten doen, en nu lijkt hij niet te weten wat hij echt wil.
Viktor Frankl

Terwijl dieren zich aanpassen aan de wereld om te overleven, veranderen mensen de wereld teneinde méér te zijn.
Paulo Freire

Wat is het onderscheid tussen de mens en het dier? Niet zijn rechtstaande houding. Dat was al aanwezig bij de apen lang voordat de hersenen zich begonnen te ontwikkelen. Ook niet het gebruik van gereedschap. Het is iets geheel nieuws, iets dat voorheen onbekend was: zelfbewustzijn. Dieren hebben ook een bewustzijn: ze zijn zich bewust van dingen. Ze weten dat dit hier één ding is en dat daar een ander ding. Maar toen de mens ter aarde kwam had hij een nieuw bewustzijn, een bewustzijn van zichzelf. Hij wist dat hij bestond en dat ook hij iets anders was, iets anders dan de natuur, iets anders dan andere mensen. Hij werd zichzelf gewaar. Hij was zich bewust dat hij dacht en voelde. Zover wij weten is er niets dergelijks in de dierenwereld. Dat is de kenmerkende eigenschap dat mensen mensen maakt.
Erich Fromm

Wilde dieren doden nooit voor de sport. De mens is de enige.
James Anthony Froude

De grootheid van een natie kan worden beoordeeld door de manier waarop de dieren worden behandeld.
Mahatma Gandhi

We kunnen de mens niet als oerbeeld van de dieren en de dieren niet als oerbeeld van de mens beschouwen.
Johann Wolfgang von Goethe

Al de grondtrekken van het spel zijn reeds in dat der dieren verwezenlijkt.
Leonard Huizinga

Oorlog wordt vaak omschreven als een natuurwet – dit is niet waar; bij de lagere dieren is oorlog onbekend.
Aldous Huxley

Niet alleen menselijke wezens, maar dieren, vogels, bomen en planten, zij alle hebben een geestelijke bereiking. Geen wezen dat eens op aarde is geweest zal geheel verstoken zijn van geestelijk geluk.
Inayat Khan

Dierenactivisme: omdat de meeste dieren geen vuist kunnen maken.
Loesje

Kerst: ren dieren ren.
Loesje

Radical Kerst: met de dieren aan tafel in plaats van erop.
Loesje

Vivisectie: alle dieren zijn het haasje.
Loesje

Zouden dieren ook een mensendag hebben?
Loesje

Door het spreken verheft zich de mens boven de dieren, door het zwijgen boven zichzelve.
Paul Masson

Alleen dieren en kinderen zijn mooi, omdat ze niet wéten dat ze mooi zijn.
Harry Mulisch

Alle dieren zijn gelijk, maar sommigen zijn gelijker dan anderen.
George Orwell

Wat bij de dieren natuur is, noemen we bij de mens ellende.
Blaise Pascal

Van alle wilde dieren is een jongen het onhandelbaarst.
Plato

Alles wat onze zintuigen waarnemen, van geestelijke ideeën tot planten, dieren en mensen, is niet meer dan een luchtspiegeling.
Huang Po

De dwazen, de boeren, en de wilden achten zich veel hoger boven de dieren verheven, dan de wijsgeren.
Antoine de Rivarol

Wreedheid tegen dieren, en niet het minst de volmaakte onverschilligheid voor hun lijden, is mijns inziens één van de zwaarste misdrijven van het menselijk geslacht.
Romain Rolland

God slaapt in een steen, ademt in een plant, beweegt in het dier en ontwaakt in de mens.
Rumi

Als we niet helemaal als mensen kunnen leven, laten we dan ons best doen om niet als dieren te leven.
José Saramago

Medelijden met dieren hangt met de goedheid van het karakter zó nauw samen, dat men gerust beweren kan: wie wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn.
Arthur Schopenhauer

Wees goed voor de dieren, maar denk af en toe eens aan de mensen.
Clem Schouwenaars

Het leven op zichzelf is niets gewichtigs: ook alle dieren leven. Maar eervol, wijs en moedig sterven, dat is iets waarlijk groots. Met volkomen gemoedsrust van hier te scheiden, als eenmaal onvermijdelijk ons laatste uur nadert, daarin ligt iets verhevens.
Seneca

De natuur leert de dieren hun vrienden onderscheiden.
William Shakespeare

Dieren zijn mijn vrienden … en ik eet mijn vrienden niet.
George Bernard Shaw

Ik wil mijn maag niet tot een kerkhof van dode dieren maken.
George Bernard Shaw

De mens is het intelligentste van alle dieren – en het meest dwaze.
Diogenes van Siope

De dieren lijden en hun gejammer vervult de lucht. De bossen vallen ten prooi aan vernietiging. De bergen worden opengescheurd voor de metalen die in hun aderen groeien. En de mens looft en prijst degenen die aan de natuur en aan de mensheid de grootste schade berokkenen.
Leonardo da Vinci

Wat kunnen we verwachten van een religie die het lijden van dieren uitsluit?
Richard Wagner

Kamelen denken dat andere dieren misvormd zijn omdat die geen bult hebben.
Wolfram Weidner