Citaten over spreken – spreuken over sprekers

Verstandig spreken is moeilijk, verstandig zwijgen is moeilijker.
Anoniem

Spreken is zilver, zwijgen is goud.
Anoniem

Als de bloemen konden spreken zouden ze zwijgen.
Bertus Aafjes

Spreken in spreuken past de ouderdom.
Aristoteles

De waarheid spreken voordat het gepast is, getuigt van een slechte smaak.
Marjan Berk

Niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt maakt de mens onrein.
Bijbel, Matthéüs 15:11

Het achtvoudige pad leidt tot het Nirwana: het juiste geloof, de juiste gezindheid, het juiste spreken, het juiste handelen, het juiste leven, de juiste inspanning, de juiste opmerkzaamheid, de juiste overpeinzing.
Boeddha

Ook stiltes kennen een hoogtepunt: dit is het moment om te spreken.
Jacob Bowens

U kunt van geluk spreken als u van geluk kunt zwijgen.
Kadé Bruin

Spreken leert men door te spreken.
Marcus Tullius Cicero

De hele kunst van het spreken is: begrepen te worden.
Confucius

Wie bij zijn spreken geen bescheidenheid betracht, zal moeite hebben zijn woorden goed te maken.
Confucius

De natuur heeft ons twee oren gegeven maar slechts één mond.
Benjamin Disraeli

Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker.
Mahatma Gandhi

Alles wat wij gewaarworden en waarover wij kunnen spreken, zijn slechts manifestaties van de idee.
Johann Wolfgang von Goethe

Ik houd van mensen die pas spreken als zij echt wat te zeggen hebben.
Lilian Hellmann

De enige manier waarop je sommige mensen kunt amuseren, is door naar ze te luisteren.
Kin Hubbard

Een gek die zwijgen kan, gaat door voor een verstandig man.
Constantijn Huygens

Niemand spreekt zonder gevaar, als hij niet op tijd weet te zwijgen.
Thomas a Kempis

Mensen eisen vrijheid van spreken als compensatie voor de vrijheid van denken die ze vermijden.
Sören Kierkegaard

Het geluk is zo broos dat men, alleen reeds door erover te spreken, gevaar loopt het te verliezen.
Jules Lemaître

Kritische geesten horen elkaar juist tegen te spreken.
Loesje

Door het zwijgen te verbreken bereikt het spreken wat het zwijgen wilde, maar niet gedaan kreeg.
M. Merleau-Ponty

De mond zwijgt om te luisteren naar het spreken van het hart.
Alfred de Musset

In het geheel niet van zichzelf spreken is een voorname vorm van huichelarij.
Friedrich Nietzsche

Veel over zichzelf spreken kan een middel zijn om zich te verbergen.
Friedrich Nietzsche

Denken, is het spreken van de ziel met zichzelf.
Plato

De mensen spreken zoals zij leven.
Seneca

Zwijg, maar spreek op het juiste moment.
Maurice Roelants

Ik geloof in de macht van het zwijgen, een thema waarover ik urenlang zou kunnen spreken.
George Bernard Shaw

Vlugge sprekers zijn gewoonlijk langzame denkers.
Jonathan Swift

Zij spraken met elkaar en luisterden naar zichzelf.
L.A.J. Torfs

Krom spreken leidt tot krom denken.
Bob den Uyl

Men hoeft niet te zeggen wat men meent, als men maar meent wat men zegt.
Koos J. Versteeg

De beste manier om te vervelen, is alles zeggen.
Voltaire

Van dat waarover men niet spreken kan, moet men zwijgen.
Ludwig Wittgenstein

Wie weinig spreekt, is vanzelf.
Lao Zi

De deugdzame is geen veelprater; de veelprater is niet deugdzaam.
Lao Zi