Citaten over gerechtigheid – spreuken en aforismen over rechtvaardigheid

LEES MEER OVER DE WEBINARSERIE ‘LEVEN IN EENHEID, VRIJHEID EN LIEFDE’

Op zijn best is de mens de edelste van alle dieren; gescheiden van recht en gerechtigheid is hij het minste.
Aristoteles

Beslis van uur tot uur krachtig, gelijk een Romein en een man betaamt, om wat er gedaan moet worden te doen met een onberispelijke en natuurlijke waardigheid, met humaniteit, onafhankelijkheid en rechtvaardigheid.
Marcus Aurelius

De plaats van rechtvaardigheid is een gewijde plaats.
Francis Bacon

Laat het uw zorg zijn om naast godsdienst rechtvaardigheid te bevorderen.
Francis Bacon

Wee hun die de ongerechtigheid trekken met koorden van valsheid, en de zonde als dikke wagentouwen.
Bijbel, Jesaja 5:18

Verder heb ik ook gezien onder de zon: op de plaats van het recht, daar was goddeloosheid, en op de plaats van de gerechtigheid, daar was onrecht.
Bijbel, Prediker 3:16

Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
Bijbel, Mattheüs 6:33

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
Bijbel, Efeze 6:14

Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten.
Bijbel, Hebreeën 11:33

Elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hen die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.
Bijbel, Hebreeën 12:11

Wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.
Bijbel, 2 Petrus 3: 13

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoeg. en hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
Bijbel, Openbaring 19:11

Wijs is diegene die gelooft in de eeuwige rechtvaardigheid van de dingen.
Helena Petrovna Blavatsky

De beschaving heeft meer nodig dan de wet om haar bij elkaar te houden. Zie je, de hele mensheid is niet altijd bereid om als goddelijke gerechtigheid te aanvaarden wat de menselijke wet wordt genoemd.
John Buchan

Eerst streeft men naar gerechtigheid en uiteindelijk organiseert men een politie-apparaat.
Albert Camus

De vrijheid om zichzelf te zijn is de hoogste vorm van rechtvaardigheid jegens de anderen.
Malcolm de Chazal

Rechtvaardigheid verwacht geen beloning.
Marcus Tullius Cicero

Superieure mensen zijn zich gericht op rechtvaardigheid, inferieure mensen zijn gericht op winst.
Confucius

We hebben een schat aan historische ervaringen verzameld die onze overtuiging bevestigen dat de schalen van de Amerikaanse rechtvaardigheid uit balans zijn.
Angela Davis

Liefdadigheid begint thuis en rechtvaardigheid begint naast de deur.
Charles Dickens

Er zijn tijden, jonge vriend, wanneer een ieder van ons moet opkomen voor recht en rechtvaardigheid, of je voelt je nooit meer rein.
Sir Arthur Conan Doyle

Gerechtigheid zonder wijsheid is onmogelijk.
James Antony Froude

We winnen rechtvaardigheid het snelst door het geven van rechtvaardigheid aan de andere partij.
Mahatma Gandhi

Goedheid begint daar waar gerechtigheid eindigt.
Edouard Herriot

Het politieke probleem van de mensheid is om drie dingen te combineren: economische efficiëntie, sociale rechtvaardigheid en individuele vrijheid.
John Maynard Keynes

Hij die zichzelf oordeelt leert rechtvaardigheid, niet hij die zichzelf bezighoudt met anderen te oordelen.
Inayat Khan

En ik geloof dat omdat op de een of andere manier de boog van het morele universum lang kan zijn, hij beweegt zich richting gerechtigheid.
Martin Luther King

Gerechtigheid is er alleen in de hel; in de hemel is er genade.
Gertrud von Le Fort

Gerechtigheid is niets anders dan de naastenliefde van de wijze.
Gottfried Wilhelm von Leibniz

Rechtvaardigheid: als schoonmakers beter verdienen dan vervuilers.
Loesje

Rechtvaardigheid: alle kronkels uit de wereld.
Loesje

Ik zocht de waarheid en vond gerechtigheid en vrijheid.
André Malraux

De rechter maakt de wet niet. Het zijn mensen die de wet maken. Dus als een wet onrechtvaardig is, en als de rechter oordeelt volgens de wet, is dat gerechtigheid, ook al is het niet rechtvaardig.
Alan Paton

Juristen zijn mensen die gerechtigheid met behulp van het recht bedriegen.
Harold Pinter

De deugd van grote geesten is rechtvaardigheid.
Graf August von Platen

Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.
Plato

Wij houden meer van gerechtigheid dan van rechtvaardige mensen.
Joseph Roux

Waar geen gerechtigheid is, is geen vrijheid, en waar geen vrijheid is, is geen gerechtigheid.
Johann Gottfried Seume

Ik denk dat de beweging tegen de Wereldbank, tegen het globaliseringsproces dat plaatsvindt, zeer positief is. We hebben behoefte aan een globalisering, een globalisering van mensen die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid, aan economische gerechtigheid. We hebben een globalisering nodig van mensen die zich inzetten om deze aarde te redden.
Assata Shakur

Om de vrede te stichten, moet er gerechtigheid voor iedereen zijn.
Al Sharpton

Wet en gerechtigheid zijn niet altijd hetzelfde. Wanneer dat niet het geval is, kan het vernietigen van de wet de eerste stap zijn om het te veranderen.
Gloria Steinem

Er is meer strengheid dan rechtvaardigheid.
Vauvenargues

Leer, gewaarschuwd, gerechtigheid te betrachten en de goden niet te minachten.
Vergilius