Inleiding van het boek ‘Gnosis – stromen van licht in Europa’ van Peter Huijs

BESTEL GNOSIS STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

‘Gnosis – Stromen van Licht in Europa’ vestigt de aandacht op de zogenoemde derde component van de Europese cultuurtraditie. Naast religie en wetenschap is voor wie zoekt de gnosis als deze derde component van de geschiedenis te onderscheiden: de wijsheidskracht die als een stroom van licht soms onderaards, soms aan de oppervlakte werkzaam is. Groeperingen en denkers die gestalte hebben gegeven aan dit steeds terugkerende verlangen naar gnosis: Egyptenaren, druïden, essenen, Hermes Trismegistus, Mani, bogomielen, katharen, meester Eckehart, Johannes Tauler, Marcilio Ficino, Paracelsus, Jacob Boehme, Johan Valentin Andreae, Jan Amos Comenius, Karl von Eckartshausen, Antonin Gadal, Z.W. Leene, J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri.

In onze samenleving is een enorme hunkering naar wezenlijke kennis, naar gnosis. De schrijver doet verslag van zijn zoektocht naar groeperingen en denkers die gestalte hebben gegeven aan dit steeds terugkerende verlangen naar gnosis, waarheid en licht.

De auteur laat zien hoe het vrijmaken van de geest, het streven naar het spirituele, het fundamenteel andere in de mens, door de eeuwen heen regelmatig aan de oppervlakte komt, waarna deze uitingen ook weer vervolgd worden en schijnbaar verdwijnen… Wie op zoek is naar werkelijke kennis, de bron van de Gnosis, zal gefascineerd worden door de talloze verbindingen tussen al diegenen die door de eeuwen heen door de gnosis gegrepen zijn. Hieronder volgen de inhoudsopgave en de inleiding.  

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

DEEL 1 – DE VOORTIJD
1 De universele broederschap
2 Egypte
De zonnehymne
3 De druïden
4 De Essenen
Het visioen van Esnoch
Esseense hymne van Lof en Dank

DEEL II – TIJDEN VAN VERANDERING
5 Wat is gnosis?
6 Hermes Trismegistus
7 Mani uit Ktesifoon
Hymne van Mani
8 De Broederschap der Bogomielen
9 Een Kerk van pure Liefde

DEEL III – EEN NIEUWE GRONDSLAG
10 Meester Eckehart en Johannes Tauler
11 Marsilio Ficino. een academie voor de ziel
12 Theophrast Paracelsus, de eerste rozenkruiser
13 Jakob Böhme
14 Johann Valentin Andreae. Een nieuwe broederschap
15 Jan Amos Komensky – J.A. Comenius
De fakkel overgenomen en brandend gehouden
16 Karl von Eckartshausen
De Geloofsbelijdenis van Karl von Eckarsthausen

DEEL IV – DE VRIJMAKING VAN DE LICHTMENS
17 Antonin Gadal
18 Z.W. Leene, J van Rijckenborgh en Catharose de Petri

Register

Literatuur per hoofdstuk 

LEES MEER OVER GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

BESTEL GNOSIS STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

INLEIDING

Zonder een redelijk beschavingsniveau kan de mens niet leven, niet met anderen verkeren en niet gelijkwaardig communiceren. Beschaving is noodzakelijk. Maar beschaving op zich leidt nergens toe, de geschiedenis leert dat zij uiteindelijk steeds verkeert in haar tegendeel. Daarom is beschaving een basis, een vertrekpunt waarop iets anders tot ontwikkeling moet komen.

Daarover gaat dit boek. Het wil een venster openen op wat tegenwoordig wel ‘de derde stroom in Europa’ – de gnosis, wordt genoemd. Daarbij wordt zichtbaar hoe vele pogingen zijn gedaan om Europa tot een nieuwe en integere lente te stuwen waarin de mens zijn geestelijke bestemming zou kunnen volgen, geleid door een eigen, innerlijk kompas. Er ontvouwt zich een landschap vol leven, maar ook vol tekenen van verwoesting.

Je vindt er de puinhopen van eens krachtige ideeën en ruïnes van majestueuze kastelen van de geest, je vindt er restanten van tuinen van poëtische schoonheid waarin af en toe nog wel een roos bloeit, maar die verborgen liggen onder onkruid en doornen, omdat de tuinlieden met harde hand zijn weggejaagd. Wie graaft in dit landschap vindt nu eens enkele schitterende parels, dan weer een wortel die herplant kan worden, en soms een spiegel die, omhooggehouden, het ganse universum weerkaatst. De adem stokt bij wie zich realiseert wat had kunnen zijn, maar in de loop van de eeuwen is gestopt, ontkend, begraven of weggevaagd.

Toch klopt en stuwt het verborgen leven van de geest altijddurend onder het oppervlak van de geschiedenis van Europa , zoals bij een voorbereide akker de ingehouden kiemkracht bijna voelbaar is. En je weet: eenmaal staan de velden vol rijke oogst.

De historie en de levenslopen die in dit boek geschetst worden, vormen het verhaal van het vrijmaken van de geest, het spirituele, het andere in de mens; een geschiedenis met daarin magistrale lichtpunten. Middels vele namen van hen die het werk van de bevrijding van de lichtziel, het werk van de spirituele bewustwording gedragen hebben, wordt de lezer vertrouwd gemaakt met het westerse gnostiek-esoterische denken.

Teun de Vries behandelt in zijn boek ‘Ketters – veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht (1982) een kleine honderd belangrijke figuren en ontelbare minder prominenten. Want het zijn er ontelbaren geweest die zich op de verborgen bovenaardse rivier begeven hebben Dit boek belicht meer uitgebreid enkelen van hen, die een bewustzijnsontwikkeling markeren.

In het eerste deel vind je een beeld van omstandigheden die van belang zijn geweest voor het begin van onze jaartelling, een tijd van wat wel wordt genoemd een kosmisch-mythisch bewustzijn.

Het tweede deel beschrijft hoe in de eerste eeuwen na Christus de gnostiek idee van de twee natuurorden vorm en inhoud kreeg, en lees je over mensen die, in de groei van groepsbewustzijn naar zelfbewustzijn, in groepen deze idee in scholen of kerken beleefden.

In het derde deel komen personen aan het woord die de gnostieke idee in hun tijd uitdroegen. Zij leefden ernaar en probeerden anderen vatbaar te maken voor de roep, zoals de stuw van de geest sinds het optreden van de klassieke rozenkruisers wel wordt genoemd.

In het vierde deel vind je de geboorte van het moderne gnostieke bewustzijn, en een weergave van de lijnen waarlangs de moderne gnosis in de Internationale School van het Gouden Rozenkruis geworden is. Het zijn Z.W. Leene (fakkeldrager van het Rozenkruis 20) voor 1940 en J. van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) en Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) in de tweede helft van de 20ste eeuw die de nieuwe wereldarbeid van de broederschap van het Rozenkruis gestalte gegeven hebben. In onze visie culmineert hier de westerse inspanning van alle ‘werkers voor de geest van het verborgene’ die zich stroomopwaarts begaven op die universele rivier, in de richting van de bron.

Aan allen die dat werk beschermen en voortzetten is dit boek opgedragen.

Bron: Gnosis- stromen van licht in Europa van Peter Huijs

BESTEL GNOSIS STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN PETER HUIJS