Een Esseense hymne


Hieronder volgt een loflied van de Essenen.

Ik dank u, Licht, hemelse vader, omdat u mij gesteld hebt bij een bron van stromende wateren, in een vruchtbare streek, te midden van een dor en verdroogd land, besproeiende een eeuwige tuin van wonderen, waarin de boom des levens, mysterie aller mysteriën, voortbrengende tak-ken voor eeuwige planting, die zijn wortels doet zinken in de stroom van het leven, ontspringende uit een eeuwige bron.

Ik wil uw werken loven met zangen van dank, heel de dag; bij het opkomen van het licht en bij het dalen van de avond en het verdwijnen van het licht; bij het heengaan van de duisternis en het komen van de dag, te allen tijde. 

Ik heb het innerlijke zien bereikt en door uw geest in mij heb ik uw wondervol geheim gehoord. Door uw mystieke inzicht hebt u een bron van kennis in mij doen ontspringen; een fontein van kracht, uitstortende stromen van levend water; een golf van liefde en alomvattende wijsheid, als de stralende glans van eeuwig Licht. 

Bron: Gnosis – stomen van Licht in Europa van Peter Huijs en Pentagram 2019 nummer 1