Spreuken en citaten over een spiegel – aforismen en oneliners over weerspiegeling

Het leven is voortdurend bezig ons een spiegel voor te houden, ons wakker te schudden. Wanneer we niet bereid zijn te zien wat het leven probeert ons te laten zien, zal het de intensiteit opvoeren totdat we willen zien wat we moeten zien. Op deze manier is het leven onze grootste bondgenoot.
Adyashanti

Wanneer je nog steeds op zoek bent naar die ene persoon die je leven kan veranderen, kijk dan eens in de spiegel!
Anoniem

Neem spiegels niet te serieus. Je werkelijke spiegelbeeld ligt in je hart.
Anoniem

Spiegels liegen, ze laten niet zien wat er van binnen is.
Anoniem

Wanneer ik terugkijk op mijn leven zie ik pijn, fouten en hoofdpijn. Wanneer ik in de spiegel kijk zie ik kracht, geleerde lessen en zelfbewustzijn.
Anoniem

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
Bijbel, 1 Korinthe 13:12

Wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.
Bijbel, Jakobus 1:23

Onze daden vormen de enige spiegel waarin we zien kunnen wat we zijn.
Thomas Carlyle

Het hart van de wijze hoort, als een spiegel, alle voorwerpen te weerkaatsen, zonder door een enkele ervan besmeurd te worden.
Confucius

De ware rijkdom van een mens is het goede dat hij verricht in de wereld. Schoonheid is eeuwigheid die naar zichzelf kijkt in de spiegel. Maar jij bent eeuwigheid en jij bent de spiegel.
Kahlil Gibran

Schoonheid is eeuwigheid naar zichzelf starend in een spiegel.
Kahlil Gibran

De wereld is de spiegel van mijn eigen sterven.
Kahlil Gibran

Sommige mensen zijn in je leven gebracht om spiegels te zijn, om je gedragingen en gewoonten te laten ziel die veranderd moeten worden.
Mandy Hale

Een weerspiegeling van leven is niet het leven.
Jonathan Huie

De ziel heeft twee verschillende kanten en twee verschillende ervaringen. Aan de ene kant is er de ervaring door middel van psyche en lichaam, en aan de ander kant is er de ervaring van de geest. De eerste ervaring wordt de uiterlijke, de tweede de innerlijke gnoemd. De aard van de ziel is als glas, transparant, en wanneer één van de twee kanten van het glasd wordt bedekt, wordt het een spiegel. De uiterlijke ervaringen weerspiegelen zich in de ziel wanneer de binnenkant bedekt is. De mens die innerlijke kennis wil verwerven dient de buitenkant van zijn ziel te bedekken om in plaats van de uiterlijke wereld de geest te aanschouwen.
Inayat Khan

De ziel, onbewogen als een spiegel, weerspiegelt iedere activiteit van psyche en lichaam.
Inayat Khan

Een mens wiens hart vreugde weerspiegelt, zal overal waar hij komt, mensen gelukkig maken. De bedroefden, de bezorgden, de teleurgestelden , de gebrokenen van hart, zullen zich allen voelen herleven, zij zullen voedsel voor hun ziel ontvangen, omdat die persoon vreugde weerspiegelt.
Inayat Khan

God is als een spiegel. De spiegel verandert nooit, maar iedereen die erin kijkt ziet iets anders.
Harold Kushner

We zijn spiegels waarvan de glans geheel afkomstig is van de zon die ons beschijnt.
C.S. Lewis

Kindertijd: de levensfase waarin je gekke bekken trekt in de spiegel. Middelbare leeftijd: de levensfase waarin de spiegel wraak neemt.
Mike Mansfield

Ik geloof echt dat de virtuele wereld de fysieke wereld weerspiegelt.
Marissa Mayer

Een spiegel is beter dan een hele galerij met portretten van voorouders.
Wolfgang Menzel

God is een humorist. Als je daaraan twijfelt, kijk dan eens in de spiegel.
Ken Olson

Als je ervaart gezegend te zijn. krijg je inzicht in het fenomeen schoonheid. Zegen maakt je niet alleen mooi, maar het transformeert plotseling de hele wereld. De wereld wordt mooi omdat de wereld jou weerspiegelt. De wereld is een spiegel.
Osho

Het egoïsme is een spiegel, die wij voor een doorzichtig stuk glas houden.
Jean Antoine Petit-Senn

Wanneer u nooit meer een dwaas wilt zien moet u beginnen uw spiegel stuk te slaan.
Francois Rabelais

Ouderdom kan meer zien in een ruwe tegelsteen, dan jeugd in een spiegel.
Jalal al-Din Rumi

De wijze waarop we handelen toont onze manier van denken. Gedragingen zijn spiegels van het denkvermogen. Zij weerspiegelen het denken.
David Joseph Schwartz

De wereldbeschouwing van een mens is de spiegel van zijn karakter.
Peter Sirius

De wereld is een spiegel van oneindige schoonheid. Het is de plaats van de engelen en de poort naar de hemel.
Thomas Traherne

Onlichamelijke beelden weersoiegelen zich in lichamen en omgekeerd lichamen in onlichamelijke beelden. Of, anders gezegd, de waarneembare wereld weerspiegelt zich in de geestelijke en de geestelijke in de waarneembare.
Hermes Trismegistus

Onverbiddelijk komt er een ogenblik waarop je in de spiegel kijkt en een ruïne in wording ziet.
Paul Valéry

De wereld is als een spiegel: kijk er boos in en zij kijkt boos terug, glimlach en zij glimlacht ook.
Herbert Louis 1st Viscount Samuel

Er zijn twee manieren om het licht te spreiden: een kaars te zijn of een spiegel die het weerkaatst.
Edith Wharton

Kunst weerspiegelt niet het leven, maar de toeschouwer.
Oscar Wilde

Humor is in de spiegel kijken om zichzelf niet te zien.
Anton van Wilderode

Ik behoor slechts de spiegel te zijn waarin de lezer zijn eigen denken met al zijn mismaaktheden ziet en met deze hulp weer in orde kan brengen.
Ludwig Wittgenstein

Boeken zijn spiegels: je ziet alleen allen dat in ze wat je al in je hebt.
Carlos Ruiz Zafón

De geest van de wijze is de spiegel van de hemel en de aarde, waarin alle dingen zich spiegelen.
Zhuang Zi

De wijze gebruikt zijn denken als een spiegel. Hij streeft naar niets, prijst niets. Hij weerspiegelt zonder vertekening. Daarom handelt hij zonder schade aan te brengen.
Zhuang Zi