Boeken van Peter Huijs: Volmaakt licht, Gnosis, Plaatsen waar de geest waait, Vuurgloed en Wereldhart

1 Volmaakt licht, essays over de wetenschap van de ziel
‘Volmaakt Licht gaat beeldend in op de achtergronden van een groot aantal individuele menselijke kenmerken, die door de geschiedenis heen belangrijk zijn geweest bij de ontwikkeling van het denken. Peter Huijs toont aan dat geest, geestkracht het begin van de schepping is en dat de mens door onrust gedreven wordt, tot hetmoment dat hij deze kracht van de geest begrijpt en met begrip– gnosis– toepast. De vele innerlijke conflicten verliezen dan hun dwangmatig karakter. De mens wordt eenvoudig, spiritueel ‘gezond’, en herkent het grootse verband waarin hij staat. Leven, zijn en bewustzijn vallen samen en de gescheidenheid is opgeheven.

LEES MEER OVER VOLMAAKT LICHT

BESTEL VOLMAAKT LICHT

2 Gnosis, Stromen van Licht in Europa
Gnosis is de wijsheidskracht die als een stroom van licht soms onderaards, soms aan de oppervlakte werkzaam is. In dit boek worden groeperingen en denkers beschreven die gestalte hebben gegeven aan dit steeds terugkerende verlangen naar gnosis: Egyptenaren, druïden, essenen, Hermes Trismegistus, Mani, bogomielen, katharen, meester Eckehart, Johannes Tauler, Marcilio Ficino, Paracelsus, Jacob Boehme, Johan Valentin Andreae, Jan Amos Comenius, Karl von Eckartshausen, Antonoine Gadal, Z.W. Leene, J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri.

LEES MEER OVER GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

BESTEL ‘GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPA’

3 Plaatsen waar de geest waait
Dit boek van Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden vertelt en toont het verhaal van een mens met een kathaarse ziel die een exemplarisch leven leidde in Zuid-Frankrijk: Antoine Jules Gadal (1877-1962). Gadal zocht in het esoterische veld van weten en verborgen kennis. Hij zocht het vrije denken in het onderwijs en in de verborgen genootschappen die uit de gilden voortkwamen. Hij zocht als speleoloog in de grotten en cavernes van zijn geboortestreek – de Sabarthez – en raakte bevlogen over de eenvoudigste en puurste vorm van christendom, die bestaat in het helpen van de naaste en het gericht zijn op de Allerhoogste.

LEES MEER OVER PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

4 De vuurgloed van de ontstijging
De vuurgloed van de ontstijging schetst het beeld van de sprankeling, de vurige bezieling in de begintijd van het hedendaagse Rozenkruis. Het was de tijd van de pioniers: Z.W. (Wim) Leene, Jan Leene (later bekend als J. van Rijckenborgh) en Cor Damme (ca. 1924-1938). Het boek bestaat uit drie delen: een beschouwing over het werk van Z.W. Leene, toespraken van Z.W. Leene en de tekst van het toenmalige Rituaal der Rozenkruisers.

LEES MEER OVER DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

BESTEL DE VUURGLOED DER ONTSTIJGING

5 Geroepen door het wereldhart
In ‘Geroepen door het wereldhart’  geeft Peter Huijs een verslag van de ontwikkeling van het spirituele streven van de afgelopen anderhalve eeuw. In dit complexe esoterische veld hervinden de gebroeders Leene in 1935 de zeventiende-eeuwse manifesten van de rozenkruisers. Huijs schetst de geschiedenis van de school van het Rozenkruis en geeft tevens een vooruitblik tot het jaar 2024, waarin de spirituele ontwikkeling van de afgelopen periode binnen een brede laag van de samenleving herkenbaar kan worden.

LEES MEER OVER GEROEPEN DOOR HET WERELDHART

DOWNLOAD CALLED BY THE WORLD HEART (FREE PDF)

BESTEL GEROEPEN DOOR HET WERELDHART