Citaten over de samenleving – spreuken over de maatschappij

Het geluk van de samenleving is het einde van de overheid.
John Adams

Tolerantie en apathie zijn de laatste deugden van een maatschappij die te gronde gaat.
Aristoteles

Het meest trieste aspect van het huidige leven is dat de wetenschap sneller kennis opdoet dan de maatschappij wijsheid opdoet.
Isaac Asimov

Een samenleving die zijn eigen jeugd verslindt, verdient geen automatische of onvoorwaardelijke trouw.
Pat Barker

Verdiep je je in de problemen van de samenleving, dan betekent dat dat je op een toverbal sabbelt: onder iedere kleur vind je weer een nieuwe.
Godfried Bomans

Een samenleving zonder religie is als een schip zonder kompas.
Napoleon Bonaparte

Hij die de vinger op de wonde legt, wordt verantwoordelijk gesteld deze samenleving te hebben pijn gedaan.
Louis Paul Boon

Alleen de waakzaamheid van de publieke opinie verzekert de toekomst van een maatschappij.
Noam Chomsky

We leven in een samenleving van opgelegde vergeetachtigheid, een samenleving die afhankelijk is van publieke amnesie.
Angela Davis

Het individu is de centrale, meest schaarse, meest kostbare bron van onze maatschappij.
Peter F. Drucker

Liever dan te moraliseren tegen een maatschappij waarvan hij zelf een geacht lid is, zal de arts hoofdschuddend de gevolgen behandelen tegen een steeds hogere prijs.
Arend Jan Dunning

Om een lid van onbesproken gedrag van een kudde schapen te zijn, dient men eerst en vooral schaap te zijn.
Albert Einstein

Zolang de maatschappij gebaseerd is op onrecht, zullen wetten enkel dienen om onrecht te verdedigen.
Anatol France

Een samenleving moet worden beoordeeld naar de behandeling van haar minderheden.
Mahatma Gandhi

Sociologie is een heel eenvoudig vak, mits je niet blind bent voor het feit dat de samenleving in wezen nooit verandert en iedere evolutie of revolutie geen andere gevolgen heeft, dan dat de ene klasse van parasieten en mandarijnen plaats maakt voor een andere klasse parasieten en mandarijnen.
Willem Frederik Hermans

Wat is beter – om dom geboren te worden in een intelligente samenleving of intelligent in een krankzinnige?
Aldous Huxley

Enkele leerlingen moesten na het eindexamen worden opgenomen. In de maatschappij.
Fons Jansen

Als u van plan bent om zo waarheidsgetrouw mogelijk te schrijven, zijn uw dagen als lid van de fatsoenlijke samenleving geteld.
Stephen King

Ons leven heeft een cultuur, een samenleving voortgebracht, die tot de val is geworden waarin we nu zelf gevangen zitten.
Jiddu Krishnamurti

De maakbaarheid van de samenleving. Ik geloof in de maakbaarheid van mijn dromen.
Loesje

De maatschappij staat in zijn vrij. En nu met zijn allen duwen.
Loesje

De samenleving. Meedoen is belangrijker dan winnen.
Loesje

De zorgeloze samenleving. Moet je je daar wel of geen zorgen over maken?
Loesje

Genetisch. Ga je mee de maatschappij manipuleren?
Loesje

Inburgeren. Waren wij niet een multiculturele samenleving?
Loesje

Passend onderwijs. Is dat passend voor het kind of voor de maatschappij?
Loesje

Samenleving. Dat werkt alleen als je het niet letterlijk neemt.
De opa van Loesje

Vind u de mens in de samenleving ook niet opvallend afwezig?
Loesje

Wie is eigenlijk de harde kern van de samenleving?
Loesje

Er is geen betere manier om de aard van de ziel van een samenleving vast te stellen, dan aan de hand van de wijze waarop de kinderen worden behandeld.
Nelson Mandela

Hoe verder een samenleving afdrijft van de waarheid, hoe meer het degenen zal haten die de waarheid spreken.
George Orwell

Twee dingen vormen de basis van elke open samenleving – vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat. Als je die dingen niet heb dan heb je geen vrij land.
Salman Rushdie

We leven in een samenleving die buitengewoon afhankelijk is van wetenschap en technologie, waarin bijna niemand iets weet over wetenschap en technologie.
Carl Sagan

Alle vooruitgang betekent oorlog met de samenleving.
George Bernard Shaw

Een samenleving die gelijkheid prefereert boven vrijheid zal geen van beiden bereiken.
George Bernard Shaw

De politiek heeft een soort vechthouding naar de maatschappij: het is beter, beste mensen, dat we díe kant opgaan. Machtshonger hoort daarbij.
Elco Brinkman

Geen enkele maatschappij kan gezond en gelukkig zijn, waarvan het grootste deel van de leden arm en ellendig is.
Adam Smith

Ik ben onlangs teruggekeerd naar die glorieuze samenleving genaamd Solitude.
Henry David Thoreau

Doel en reden van bestaan van de regeringsmacht is beperking van de vrijheid van diegenen, die hun belangen boven die van de maatschappij willen stellen.
Leo Tolstoj

Religies worden gemanipuleerd om diegenen te dienen die de samenleving regeren en niet andersom.
Gore Vidal

De onderdrukten die in opstand komen zijn er nooit in geslaagd een niet-onderdrukkende samenleving te creëren.
Simone Weil

Wanneer mensen wetsovertreding als normaal accepteren, gebeurt er iets met de gehele samenleving.
Orson Welles