Citaten over intelligent zijn – spreuken en aforismen over meervoudige intelligentie

Wees zo slim als je kunt, maar onthoud dat het altijd beter is om wijs te zijn dan om slim te zijn.
Alan Alda

Als er wordt gewerkt volgens het model van de meervoudige intelligenties, gaat het niet meer om de vraag ʻHoe intelligent ben jij?, maar ʻHoe ben jij intellgent?
Anoniem

Intelligentie minus betekenis is gelijk aan stupiditeit.
Toba Beta

De fout van jeugdigen is dat ze geloven dat intelligentie een substituut is voor ervaring,  terwijl de fout van ouderen is dat ze geloven dat ervaring een substituut is voor intelligentie.
Lyman Bryson

Intelligentie is geen wetenschap
Frank Carlucci

Intuïtie is de hoogste vorm van intelligentie die alle individuele mogelijkheden en vaardigeden overstijgt.
Sylvia Clare

Een vrouw gebruikt haar intelligentie om redenen te vinden om haar intuïtie te volgen.
Gilbert K. Chesterton

Spirituele intelligentie is de belangrijkste intelligentie omdat het de leidraad vormt voor de fysieke, emotionele en mentale intelligentie.
Stephen R. Covey

Spirituele intelligentie gaat over onze behoefte aan betekenis en onze zoektocht naar verbinding met het oneindige, het universum.
Stephen R. Covey

Om intelligent te handelen is er meer nodig dan intelligent zijn.
Fyodor Dostojevski

Het werkelijk kenmerk van intelligentie is niet kennis, maar verbeeldingskracht.
Albert Einstein

Ik ben niet bijzonder slim, maar ik houd me veel langer met de vragen bezig.
Albert Einstein

Intellectuelen lossen problemen op. Genieën voorkomen ze.
Albert Einstein

Op basis van wetenschappelijk onderzoek kunnen we negen verschillende intelligenties onderscheiden: verbaal/linguïstische intelligentie (woordslim), logisch/mathematische intelligentie (rekenslim), visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldslim), muzikaal/ritmische intelligentie (muziekslim), lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegslim), interpersoonlijke intelligentie (mensenslim), intrapersoonlijke intelligentie (zelfslim), natuurgerichte intelligentie (natuurslim) en existentiële intelligentie (bestaansslim).
Howard Gardner

Een intelligent persoon is nooit bang om fouten te vinden in zijn begrip van de dingen.
Bryant H. McGill

Alle intelligente gedachten zijn al eens gedacht. Het enige nodige is proberen om ze opnieuw te denken.
Johan Wolfgang von Goethe

Het is niet genoeg om intelligent te zijn, men moet op een intelligente wijze intelligent zijn.
Jan Greshoff

Intelligentie is de vaardigheid zich aan te passen aan verandering.
Stephen Hawking

Een gezond lichaam. Een liefdevol hart. Een helder verstand.
Max Heindel

Educatie is geen substituut voor intelligentie.
Frank Herbert

De rol van het genie is nier om de eenvoud gecompliceerd te maken, maar om de complexiteit terug te brengen naar de eenvoud.
Criss Jami

Onze handelingen zijn het resultaat van onze intenties en onze intelligentie.
E. Stanley Jones

We zouden niet moeten pretenderen dat we de wereld alleen door het intellect begrijpen. De beoordeling door het intellect is slechts een deel van de waarheid.
Carl Gustav Jung

Intelligentie is het resultaat van hard werken en nieuwsgierigheid naar het onbekende.
Roberto Llamas

Intelligentie is niet zozeer het resultaat van een genie zijn, maar meer een gevolg van de vastberadenheid om deze te gebruiken.
Michael R. LeGault

Een intelligent persoon is nooit bang om fouten te vinden in zijn begrip van de dingen.
Bryant H. McGill

Wijsheid is niets meer dan het huwelijk tussen intelligentie en compassie. En zoals bij alle goede verbintenissen vraagt het veel ervaring en tijd om zijn grootste potentieel te bereiken.
Vera Nazarian

Intelligentie zonder wijsheid brengt vernietiging.
Erol Ozan

Intelligentie is de goddelijke stuw tot gebruik van verstand en gevoel, wil en liefde in het verlossingsplan van de mensheid.
Catharose de Petri

Niet alleen de mate van kennis en inzicht bepaalt uw intelligentie, maar de manier waarop u er gebruik van maakt.
Catharose de Petri

Wilt u werkelijk intelligent zijn, dan mag u nimmer de ogen sluiten voor de klare werkelijkheid, doch dan bent u gedwongen te speuren naar de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen.
Catharose de Petri

Een getalenteerd iemand bereikt een doel dat niemand anders kan bereiken. Een genie bereikt een doel dat niemand kan zien.
Arthur Schopenhauer

Ik weet dat ik intelligent ben omdat ik weet dat ik niets weet.
Socrates

De sterkste aanwijzing dat er elders in het universum intelligente levensvormen bestaan, is dat deze nooit geprobeerd hebben om contact met ons op te nemen.
Bill Watterson

De intelligente mens die trots is op zijn intelligentie is als een veroordeelde die trots is op zijn grote cel.
Simone Weil

Intelligentie is het vermogen doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan.
David Wechsler

Ik ben zo knap dat ik soms geen woord begrijp van wat ik zeg.
Oscar Wilde