Spirituele intelligentie vereist een geschoold denkvermogen

 

Spirituele intelligentie is gelouterde Heilige Geestkracht citaat catharose de Petri

BESTEL HET LEVENDE WOORD

Verstandelijkheid is niet meer dan een goed getraind brein. Intelligentie echter vereist een geschoold denkvermogen, een door juist reageren op de door goddelijke impulsen verhelderde spiegel van de menselijke geest, die de rede verlicht.

Indien de wereld door verstandelijkheid verlost had kunnen worden, dan waren reeds velen de bevrijding ingegaan. Doch helaas, de mensheid zit dieper in de put van de redeloosheid dan ooit tevoren. Alles wat niet intelligent is, is gedoemd vroeg of laat onder te gaan. Alles wat zich niet harmonisch verhoudt tot de drievoudige Godsopenbaring, zal vernietigd worden.

Wilt u waarlijk intelligent zijn, dan mag u nimmer de ogen sluiten voor de klare werkelijkheid, doch dan bent u gedwongen te speuren naar de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. Niet alleen de mate van kennis en inzicht bepaalt uw intelligentie, doch de wijze waarop u er gebruik van maakt.

Uw intelligentie vereist van u een vaardige stelselmatigheid en handeling, uw krachtige doelbewustheid en uw inzicht in het Godsplan, ons door Jezus Christus voorgeleefd.

Maar wat is dan toch intelligentie? Intelligentie is gelouterde Heilige Geestkracht. Het is de goddelijke stuw tot gebruik van verstand en gevoel, wil en liefde in het verlossingsplan van de mensheid. Het is de magische staf van Mozes, de bevrijdende kracht van Mercurius, die het bewustzijn verlegt naar de vergeestelijkte gebieden.

Tracht van uur tot uur bewuster te leven. Vergeet nimmer uw goddelijke afkomst. Maak u vrij van de verschrikkingen van de dood, door de verlossende kracht van de Christus. En verhoog door de stralende kracht van uw geheiligde geest de glorie van Gods majesteit. Dát is intelligentie.

Bron: Het Levende Woord, Catharose de Petri

BESTEL HET LEVENDE WOORD