Tabula Smaragdina, de Smaragden Tafel van Hermes Trismegistus – gezongen, gesproken en geschreven

Het muziekstuk op de video hierboven is een gezongen versie van de beroemde klassieke hermetische tekst Tabula Smaragdina of ‘Smaragden Tafel’ (lofzang 2), de basistekst van de alchemie. Het werd uitgevoerd door Margareth Iping (mezzo-sopraan), Liesbeth Meurer (cello) en Ad de Jong (piano en componist) op het Egypte-symposion van Stichting Rozenkruis op 22 juni 2019. Hieronder een gesproken versie en de tekst. 

 

Het is waar!
Het is zeker!
Het is de volle waarheid!

Wat beneden is, is gelijk aan wat boven is,
en wat boven is, is gelijk aan wat beneden is,
zodat de wonderen van het Ene zich voltrekken.

En zoals alle dingen
uit het Ene geworden zijn,
door één middelaarschap,
zo zijn zij alle uit dit ene Huwelijk geboren.

De Vader ervan is de Zon;
de Moeder is de Maan.
De Lucht heeft het in haar schoot gedragen.
De Aarde is de voedster.

De Vader van alle Talismans in de gehele wereld
is alomtegenwoordig.

Zijn Kracht blijft ongerept,
wanneer zij in de aarde wordt aangewend.

Hermes Trismegistus citaat Tabula Smaragdina Smaragden Tafel

Scheidt liefdevol, en met groot inzicht en wijsheid,
de aarde van het vuur,
het fijngewevene van wat hard,
dicht en gestold is.

Van de aarde stijgt het op tot de hemel,
en daalt het vandaar weer af tot de aarde;
en neemt daarbij tot zich de kracht van het geen boven is,
en die van hetgeen beneden is.

Zo zult u de glorie van de gehele wereld bezitten,
en daardoor zal alle duisternis van u vluchten.

Deze is de machtige Sterkte van alle Sterkten,
omdat hij al het zachte zal overwinnen,
en het harde zal doordringen.

Zo is de wereld geschapen.
Uit haar zullen, op dezelfde wijze,
wondervolle scheppingen ontstaan.

Men heeft mij daarom de driemaal-grote Hermes genoemd,
omdat ik de drie aanzichten
van de Wijsheidsleer van de gehele wereld bezit.

Volledig is wat ik over de toebereiding van het Goud,
de werkzaamheid van de Geestelijke Zon, gezegd heb.

Bron: De Egyptische Oer-Gnosis en haar roep in het eeuwige nu, deel 1, Hermes Trismegistus