Spreuken en citaten over intuïtie, aforismen en oneliners over innerlijk weten

De intuïtie is de waarachtige intelligentie, zij heeft geen behoefte aan onderzoek en berekeningen, haar begrip is ogenblikkelijk: zij doordringt alles met één enkele blik en zij deelt haar ontdekkingen aan je mee. De intuïtie is tegelijkertijd een gewaarwording en een inzicht.
Omraam Mikhaël Aïvanhov

U dient de stad van uw comfort te verlaten en de wildernis van uw intuïtie binnen te gaan. Dan zult u iets wonderbaarlijks ontdekken: uzelf!
Alan Alda

Luister naar uw intuïtie. Het zal u alles vertellen wat u moet weten.
Anthony J. dʼAngelo

Intuïtie vertelt je wat te doen, niet waarom.
Anoniem

Wanneer er overeenstemming is tussen intuïtie en logica, zit je altijd goed.
Anoniem

Je moet je intuïtie trainen, je moet die zachte stem binnen in je vertrouwen die je exact vertelt wat je moet zeggen, wat je moet beslissen.
Ingrid Bergman

Als er geen innerlijk zien of intuïtie zou bestaan, dan zouden de joden geen Bijbel hebben en de christenen geen Jezus. Dat wat Mozes en Jezus aan de wereld hebben gegeven was de vrucht van hun intuïtie of verlichting. 
Helena Petrovna Blavatsky

Luisteren naar je hart is een kunst die je onder de knie kunt krijgen door oefening – veel oefening. Bij het reflectietraject zijn alle drie de niveaus van business spiritualiteit betrokken: het zakelijke niveau (heb je bereikt wat je wilde), het samenwerkingsniveau (wat zijn de gevolgen voor de samenwerking en het belang van anderen?) en het innerlijke niveau (wat doet het met jouw gevoel?).
Paul de Chauvigny de Blot

Onze intuïtie zouden we als een soort ʻadviseurʼ kunnen beschouwen en als zodanig behandelen
Edward de Bono

Je intuïtie is je directe verbinding met je levenskracht. Deze taal van energie is een leidraad naar een onzichtbare dimensie die je in staat stelt inzichten te krijgen.
Carolina Bont

Hoe meer je je intuïtie vertrouwt, hoe gemotiveerder, krachtiger en gelukkiger je wordt.
Gisele Bundchen

Als je reactie op een voorval je karakter verzwakt en je intuïtie afstompt, reageer je duidelijk verkeerd. Als je daarentegen in je reactie je geestelijke groei voor ogen hebt, zal de gebeurtenis uiteindelijk een gelukkige blijken.
Paul Brunton

Iedere toets die men op de juiste wijze heeft doorstaan, wordt beloond met groei in intuïtieve kennis, karaktervastheid of inwijding in een hoger bewustzijn.
Paul Brunton

Intuïtie, inspiratie en zelfs genade kunnen je rechtstreeks deelachtig worden door gebed, meditatie en lezen.
Paul Brunton

Leef met intuïtie en inspiratie en laat je hele leven een openbaring zijn.
Eileen Caddy

Alle werkelijk grote mensen waren begiftigd met intuïtie. Zij wisten wat ze moesten doen zonder te redeneren of te analyseren.
Alexis Carrel

Intuïtie heeft heel veel weg van helderziendheid; het lijkt op een buitenzintuiglijke waarneming van de werkelijkheid.
Alex Carrel

De mens van weleer wist intuïtief precies wat hij moest doen en hoe hij dat het beste kon doen. Maar, omdat hij dat zo goed deed, begon hij een gevoel van zelfbewustheid te ontwikkelen. Dat gaf hem het gevoel dat de handelingen die hij met de regelmaat van de klok verrichtte voorspelbaar waren en dat hij ze kon plannen.
Carlos Casteneda

Ontdek en luister naar je innerlijke stem. Draag deze uit en help anderen ook hun innerlijke stem te ontdekken en uit te dragen.
Stephen Covey

Intuïtie is een hulpmiddel, een natuurlijk vermogen waarover alle mensen beschikken. We gebruiken onze intuïtie allemaal voortdurend, ongeacht we er in geloven of niet.
Laura Day

Voor een spiritueel wezen is intuïtie veel meer dat zomaar een ingeving. Zij wordt beschouwd als leiding van hogerhand of als de stem van God en dit innerlijke inzicht kan niet licht worden opgevat of worden genegeerd.
Wayne Dyer

Nu is voor mannen en vrouwen de tijd aangebroken om een zesde zintuig te ontwikkelen, dat we intuïtie zullen noemen. Mensen hebben zich nu al lange tijd geconcentreerd op het stimuleren en het ontwikkelen van het intellect. Dit zesde zintuig, of straal van licht, is bedoeld om voor iedereen de geheimen van de natuur, de schepping en alle spirituele leven en zingeving te ontsluieren.
White Eagle

De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel.
Albert Einstein

Het intuïtieve denkvermogen is een godsgeschenk en het rationele verstand is een dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.
Albert Einstein

Intuïtie is een belangrijk hulpmiddel dat sterk kan bijdragen aan succes en vervulling in ons leven. Het is een vermogen dat ons is aangeboren, en toch hebben velen van ons het contact ermee verloren.
Shakti Gawain

Maar heel weinig mensen zijn intuïtief begaafd vanaf hun geboorte. Net als muzikaal talent ligt de sleutel in het oefenen van deze gaven. Het geheim is toewijding, het ontdekken en leren van de regels, en oefenen, oefenen, oefenen.
Kathryn Harwig

Je moet meer leren vertrouwen op je eigen ervaringen en waarnemingen en intuïtie en niet denken, dat je alles uit de boeken moet halen.
Etty Hillesum

Intuïtie is verstand dat haast heeft.
Holbrook Jackson

De rede biedt ons vele mogelijkheden tegelijk. Intuïtie kiest daaruit feilloos de beste.
Arthur Japin

Intuïtie is een sprong van fragmentatie naar volledigheid. De ontwikkeling van onze intuïtie vergroot onze buitenzintuiglijke vermogens en speelt een centrale rol in het functioneren van het zesde chakra. Alleen met onze intuïtie kunnen we het mysterie van de grotere kosmische wereld bevatten.
Anodea Judith

Alle menselijke kennis begint met intuïties, ontwikkelt zich tot concepten en eindigt met ideeën.
Immanuel Kant

Er doen zich binnen onszelf en om ons heen talloze wonderen voor. Omdat vanaf het moment van onze geboorte scherp is ingeprent ze te negeren wordt ons intuïtieve zelf vaak weggedrukt, ogenschijnlijk onbereikbaar ver. We spannen ons in ermee in contact te komen via verslagen uit de tweede of derde hand, maar in werkelijkheid is deze ruimere dimensie van ons leven dichterbij en toegankelijker dan de meeste mensen geloven. 
Linda Keen

We moeten een evenwicht zien te vinden tussern intuïtie en analyse. Beide zijn belangrijke krachtbronnen en beide hebben hun zwakheden.
Gary Klein

Intuïtie is niet de vijand, maar de bondgenoot van het verstand. 
John Kord Lagemann

Intuïtie is het onmiddellijke begrip van het grote geheel. 
Johann Kaspar Lavater

Intuïtieve waardeoordelen zijn gevoelens, maar geen emoties: ze hebben een andere oorsprong en daardoor ook een andere functie. De psychologische, gevoelsmatige beoordelingen zijn een vorm van de verwerking en classificatie van de uiterlijke zintuiglijke indrukken. De intuïtieve beoordelingen steunen op het waarnemen van het innerlijke, de kern, het wezen van de dingen, mensen en situaties.
Anita Martiny

Ik geloof dat intuïtief of symbolisch inzicht geen gave is, maar een vaardigheid, een vaardigheid die gebaseerd is op zelfvertrouwen.
Caroline Myss

Intuïtie wordt meer en meer van waarde in de nieuwe informatie maatschappij, juist omdat er zoveel informatie is.
John Naisbitt

Intuïtie is een permanente link met het onderbewuste. 
Joris van Ooijen

Mannen hebben het in onze cultuur in een bepaald opzicht moeilijker dan vrouwen. Hun is geleerd lineair en logisch te denken en hun intuïtie niet te ontwikkelen
Judith Orloff

Intuïtie is het lang-verloren levende water. Ze brengt ons levendigheid en vreugde, spontane antwoorden, en overvloedige kennis waar we slechts om hoeven te vragen. Leven volgens je intuïtie is een kunst die, als je deze beheerst, ongekende ervaringen voortbrengt.
Penny Peirce

Dankzij de wetenschap kunnen we bewijzen, maar dankzij intuïtie kunnen we ontdekken.
Henri Poincare

Als u uw intuïtie vaak negeert, zal deze op den duur niet meer tot u spreken. Als u uw intuïtie volgt, dan zal dat achteraf steeds duidelijk worden en kunt u zien hoe waardevol de op intuïtie gebaseerde beslissing is geweest.
Erik van Praag

Ik sta mijn intuïtie toe mij te leiden op mijn pad.
Manuel Puig

Intuïtie in volstrekte zin is het dagelijks verkeer met God, een levenscontinuïteit met Christus; wij zeggen: in harmonie komen met de wereld van de levensgeest, waardoor de vibraties van de wereld door ons toebereide lichaam worden opgenomen en geëtst in ons bewustzijn. Dat is intuïtie.
J. van Rijckenborgh

Intuïtie berust op het vermogen van de ziel om de goddelijke volheid van het Al, die zich aan ieder atoom van de zeven kosmische gebieden openbaart, volkomen te kennen. Welnu, die openbaring is het wezen van de Geest, waarmee de ziel zich door middel van haar intuïtieve vermogen verenigt en waaruit zij gaat leven en zijn.
J. van Rijckenborgh

Intuïtie is geen gok! Intuïtie heeft juist iets van zekerheid in zich: dat je weet dat het goed is wat je doet, al kun je de uitkomsten nog niet (helemaal) overzien. Er is altijd ruimte voor vrije wil. Het kan goed zijn dat je een boodschap wel ontvangt, maar er geen acht op slaat. Vergelijk het maar met een voicemail-bericht. Je kunt ervoor kiezen om het bericht niet af te luisteren.
Marjolein Rikmenspoel

Door onze intuïtie te volgen worden we vaak bespaard voor rampen.
Anne Wilsen Schaef

Intuïtie is een geen geestelijk vermogen dat verklaringen geeft, maar gewoon de weg wijst.
Florence Scovel Shinn

De hoogste vorm van kennis is intuïtie. Naarmate iemand zich dit soort kennis meer eigen heeft gemaakt, wordt hij meer van zichzelf en van God bewust, dat wil zeggen, is hij volmaakter en gelukkiger.
Spinoza

Als de leerling zich een beleven van de intuïtie heeft verschaft, kent hij niet slechts de beelden van de ziele-geesteswereld, en kan hij niet slechts hun onderlinge betrekkingen door middel van het ʻverborgen schriftʼ lezen: hij komt ook tot de kennis van de wezens zelf, door wier samenwerken de wereld waartoe de mens behoort, tot stand komt, en hij leert daardoor zichzelf kennen in de gestalte, die hij als geestelijk wezen in de ziele-geesteswereld heeft.
Rudolf Steiner

Vertrouw jezelf. Je weet veel meer dan je denkt te weten
Benjamin Spock

Om intuïtief te zijn is het niet nodig religieus of paranormaal begaafd te zijn, te mediteren of te bidden. Ons contact met de levensgeest door middel van intuïtie is rechtstreeks en altijd aanwezig.
James Wanless

Vertrouwen is gepassioneerde intuïtie.
William Wordsworth