Het chakrasysteem van de zeven grote chakra’s in de mens

BESTEL HANDBOEK CHAKRASPSYCHOLOGIE

Het chakrasysteem is een uit zeven niveaus bestaand filosofisch model van het universum. Chakra’s hebben het Westen via de yogatraditie en yogabeoefening bereikt. Yoga (wat juk betekent) is een discipline die werd ontworpen om het individuele met het goddelijke samen te brengen, door mentale en lichamelijke oefeningen uit te voerende ons alledaagse en spirituele leven samenvoegt. Dit doel wordt bereikt door verschillende stadia van verruimend bewustzijn door te maken. De chakra’s symboliseren deze stadia.

Een chakra is een centrum van activiteit dat levenskrachtenergie ontvangt, assimileert, en uitdrukt. Het woord chakra is letterlijk te vertalen met wiel of schijf, en verwijst naar een draaiende cirkel van bio-energetische activiteit, emanerend vanuit de belangrijkste zenuwknopen die zich vanuit de wervelkolom vertakken. 

Er zijn zeven van deze wielen, opgestapeld in een energiekolom die zich van de onderrug tot de kruin uitstrekt. Er bevinden zich ook kleinere chakra’s in de handen, voeten, vingertoppen en schouders. Letterlijk elke werveling van activiteit zou een chakra kunnen worden genoemd. Het zijn echter de zeven grote chakra’s die met basisstaten van bewustzijn correleren.

 

Het chakrasysteem ontstond meer dan vierhonderd jaar geleden in India. Naar chakra’s werd verwezen in de oude Veda’s, de latere Upanishads, de Yogasutra’s van Patanjali, en het meest gedetailleerd in de zestiende eeuw door een Indiase yogi in een tekst die Sat-chakra-Nirupana wordt genoemd. In de jaren twintig werden de chakra’s naar het Westen gebracht door Arthur Avalon, met zijn boek ‘The Serpent Power’. Thans vormen ze een veel verbreid concept dat gebieden van het lichaam en de psyche met hiermee geassocieerde metafysische rijken verbindt. 

Chakra’s zijn geen stoffelijke entiteiten. Net zoals gevoelens of ideeën kunnen ze niet worden vastgehouden zoals een stoffelijk voorwerp kan worden vastgehouden. Niettemin hebben ze een krachtige uitwerking op het lichaam, aangezien ze de uitdrukking zijn van de belichaming van spirituele energie op stoffelijk niveau. 

Chakrapatronen zijn diep in de kern van de lichaam-geestinterface geprogrammeerd en houden sterk verband met ons lichamelijk functioneren. Net zoals emoties, onze ademhaling, hartslag en stofwisseling kunnen beïnvloeden, en dit ook doen, zo beïnvloeden de activiteiten in de verschillende chakra’s onze leerprocessen, lichaamsvorm, chronische lichamelijke kwalen, gedachten en gedrag. 

Door yoga-, ademhalings- en bio-energetische technieken, lichaamsoefeningen, meditatie en visualisatie toe te passen, kunnen wij op onze beurt onze chakra’s, onze gezondheid en ons leven beïnvloeden. Dit is een van de essentiële waarden van dit systeem – dat het zowel op het lichaam als in de geest in kaart gebracht kan worden en elk hiervan toegankelijk is. 

De chakra’s zouden dus een plaats hebben, hoewel ze niet in stoffelijke zin bestaan. In de figuren zijn de respectievelijke plaatsen van de zeven chakra’s te zien Deze plaatsen kunnen per individu enigszins verschillen, maar de relatie waarin ze tot elkaar staan niet.

Hoewel chakra’s niet zoals stoffelijke entiteiten kunnen worden gezien of vastgehouden, komen ze tot uitdrukking in de vorm van ons stoffelijk lichaam, de patronen die we in ons leven manifesteren, en in de manier waarop we denken en voelen en omgaan met de situaties waar het leven ons voor plaatst. Net zoals we de wind zien aan het bewegen van bladeren en takken, zo kunnen we de chakra’s zien aan wat we om ons heen scheppen. 

Op grond van hun plaats in het lichaam zijn de chakra’s met verschillende staten van bewustzijn, archetypische elementen en filosofische constructen geassocieerd. De onderste chakra’s bijvoorbeeld, die zich dichter bij de aarde bevinden, worden met de praktischer aangelegenheden van het leven in verband gebracht.  – overleving, beweging, actie. Ze worden door stoffelijke en maatschappelijke wetten geregeerd. De bovenste chakra’s stellen de mentale rijken voor en zijn via woorden, beelden en concepten op een symbolisch niveau werkzaam. Elk van de zeven chakra’s is ook een belangrijk gebied van de menselijke psychologisch gezondheid gaan symboliseren, iets wat als volgt kan worden samengevat: (1) overleving, (2) seksualiteit, (3) macht), (4) liefde, (5) communicatie, (6) intuïtie en (7) cognitie. 

Metaforisch hebben de chakra’s betrekking op de volgende archetypische elementen: (1) aarde, (2) water, (3) vuur), (4) lucht, (5) geluid, (6) licht en (7) denken. (Dit is mijn interpretatie; in klassieke teksten worden alleen de vijf elementen aarde, water, vuur, lucht en ether genoemd.) Deze elementen symboliseren op hun beurt de universele principes zwaartekracht, polariteit, verbranding, evenwicht, trilling, luminescentie en bewustzijn zelf. Wanneer we deze basisprincipes en de essentie van de ermee in verband gebrachte elementen begrijpen, geeft ons dat een sleutel tot inzicht in de unieke aard van elke afzonderlijk chakra. 

Aarde is vast en compact; water is vormeloos en vloeibaar; vuur is stralend en transformerend; lucht is zacht en ruimtelijk; geluid is ritmische pulsatie; licht is verlichting brengend; denken is jet ultieme medium van bewustzijn. Meditatie op de de elementen brengt een diepe gewaarwording van de onmiskenbare smaak van elk chakra teweeg. 

Tezamen vormen de chakra’s een soort jakobsladder, die de polariteiten hemel en aarde, lichaam en geest, geest en materie met elkaar verbindt. Deze polariteiten bestaan op een continuüm, waarbij de chakra’s de oplopende sporten zijn die in alle levensprocessen belichaamd worden. Elke stap omhoog gaat van een zware, duidelijk omlijnde trillingsstaat naar een hogere, subtielere en vrijere vorm. Elke stap omlaag brengt ons bij vorm en vastheid. 

Aangezien er bij de chakra;’s zeven niveaus horen en de regenboog zeven kleuren heeft, wordt de langzaamste trilling van zichtbaar licht, rood, met het onderste chakra in verband gebracht, en de snelste, kortste, violet, met het kruinchakra. Elke van de andere kleuren (oranje, geel, groen, klauw, indigo) stelt de stappen ertussenin voor. Terwijl we leren de chakra’s in ons te openen en te helen, worden we de regenboogbrug – de levende schakel tussen hemel en aarde. 

Bron: ‘Handboek chakrapsychologie – zelfverwerkelijking in zeven stappen’ van Anodea Judith

BESTEL HANDBOEK CHAKRASPSYCHOLOGIE

2 gedachten over “Het chakrasysteem van de zeven grote chakra’s in de mens

 1. robert swami persaud

  Had Jan van Rijckenborgh een graf gehad, dan draaide hij zich daarin om, als hij wist hoe ook zijn School, zijn Geestesschool, momenteel wegzinkt in de verleidelijke fake-Gnosis van deze moderne tijd. De onschatbare rijkdom van wat van Rijckenborgh ons allen heeft nagelaten, wordt door het LR verpulverd door boeken aan te bieden die slechts de kracht en de macht van de dialectiek dienen. In oeroude tijden waren begrippen als chakra’s op hun plaats, de mens diende zich in het vroege evolutiestadium los te weken en los te werken, uít de dialectiek náár het Koninkrijk. Wij zijn eeuwen verder; ‘doet de nieuwe wijn niet in oude zakken’ zegt de Heilige Taal. Maar wat doet de Geestesschool? Zij promoot de ‘oude zakken’ door de fossiele energie der chakra’s opnieuw in het licht te plaatsen. Zo gaat ons laatste restje (gnostische) hoop verloren.
  Van Rijckenborgh hoopte het ons uit te leggen: de filosofie der levende waarheid stuwt ons tot levensommekeer, waaruit de ontwikkeling van het Koninkrijk-binnen-in volgt, en NIET de gevangenschap in begoocheling, of magie, of oefeningen en krankzinnigheid (Elem. Wijsbegeerte vh Moderne Rozenkruis, blz. 191). Ik maak mij grote zorgen.

  1. Silvano

   Beste Robert, geen zorgen.

   Belast jezelf hier niet mee. Vergeet de nieuwe boeken. Ik ben niet bekend met het LR of met Rozenkruis-boeken of met wat ene Van Rijckenborgh van dingen zou vinden. Ik weet wel dat er de afgelopen jaren een serie boeken is uitgebracht door Anne Marie Wegh! Met schitterende uitleg en illustraties.

   Er zijn altijd golven in de zee.
   Momenteel is er wellicht een verschuiving gaande.
   En het kan zijn dat je ergens anders je voedsel moet halen.
   Kan ik je misschien ergens mee helpen?

Reacties zijn gesloten.