Zeven inloopochtenden ‘Eeuwige wijsheid nu!’ in Haarlem en Arnhem in het najaar van 2024

LEES OVER HET BOEK WAAROP DE INLOOPOCHTENDEN ZIJN GEBASEERD

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

In het najaar van 2024 worden in Haarlem en in Arnhem zeven inloopochtenden gehouden die aansluiten bij de driejarige leergang Eeuwige wijsheid nu! Deze gaan over de mysteriën van het Rozenkruis voor mensen van nu en zijn gebaseerd op de eerste zeven hoofdstukken van het boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis. Dit onderwerp past bij het 100 jarig bestaan van het Gouden Rozenkruis op 24 augustus 2024Hieronder volgen aankondigingen van de inloopochtenden in Haarlem die gehouden worden van 10.00 tot 11.45 uur (inloop vanaf 9.30 uur) op het adres Zakstraat 2. De inloopochtenden in Arnhem vinden meestal drie dagen later plaats op vrijdag op het adres Velperweg 58. Zie het activiteitenoverzicht.

20 DE UITNODIGING ONTVANGEN
Misschien ben jij wel de persoonlijkheid die nu over alle mogelijkheden beschikt om het proces van transfiguratie in jezelf te laten voltrekken. Als je die weg naar binnen gaat, kom je van inzicht tot gnosis en word je geschikt om je te richten op het werk naar buiten, van dienstbaarheid naar vervulling.
Haarlem: dinsdag 10 september
Arnhem: vrijdag 13 september

21 JUISTE BESLISSINGEN NEMEN
Als je op zoek bent naar een handreiking voor het nemen van beslissingen in je leven die ware menswording bevorderen, kun je gebruik maken van aanwijzingen die zijn af te leiden uit De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis.
Haarlem: dinsdag 24 september
Arnhem: vrijdag 27 september

22 GEWOGEN WORDEN
Christiaan Rozenkruis weerstaat alle gewichten. Dat houdt in dat hij de fase van loutering heeft doorlopen en dat er krachten in hem werkzaam zijn geworden waardoor hij waardig is om door het slot te worden rondgeleid, en daar wonderbare dingen te aanschouwen. Hij krijgt dan toegang tot de onvergankelijke schatten van de mysteriescholen van alle tijden.
Haarlem: dinsdag 8 oktober
Arnhem: vrijdag 11 oktober

23 HET OUDE BEWUSTZIJN LATEN STERVEN
Als de leerling zich steeds blijft verbinden met de bron, hoeft hij of zij niets te doen om het innerlijke sterven te bevorderen. Forceren leidt tot beschadigingen. Zodra de lichtkrachten van de geest in het menselijke stelsel gaan circuleren, verdwijnen de oude en belemmerende conditioneringen geleidelijk min of meer vanzelf. Dat proces gaat zeker niet onopgemerkt voorbij.
Haarlem: dinsdag 22 oktober
Arnhem: vrijdag 25 oktober

24 HET NIEUWE BEWUSTZIJN LATEN GROEIEN
Er dient een nieuw bewustzijn tot stand te komen dat voortvloeit uit een begrip van en een binding met de geest. Die alchemische transformatie gaat uiteraard veel verder dan alleen het aannemen van een ander mens- en wereldbeeld. In het hele menselijke stelsel gaan andere energieën met een hogere vibratie circuleren waardoor de nieuwe ziel geboren en werkzaam wordt en de hele voertuiglijkheid tot op celniveau verandert.
Haarlem: dinsdag 12 november
Arnhem: vrijdag 15 november

25 TRANSFORMATIES BEWERKSTELLIGEN
Het ontstijgingsproces heeft betrekking op een verandering van de werkzaamheid van de zeven chakra’s die verbonden zijn met de toren in de mens: het slangenvuurstelsel dat verbonden is met het ruggenmerg en het brein. Door te werken vanuit het diepste innerlijk worden er andere energieën aangetrokken, geassimileerd en uitgestraald.
Haarlem: dinsdag 26 november
Arnhem: vrijdag 29 november

26 POORTWACHTER ZIJN
Op de alchemische inwijdingsweg van zeven stadia is in Christiaan Rozenkruis een onsterfelijk opstandingslichaam tot stand gekomen. Het is hem echter niet toegestaan om zich geheel over te geven aan de wereld van de geest om daar de alchemische bruiloft te vieren, omdat hij in zijn sterfelijke lichaam nog een bijzondere opdracht te vervullen heeft. Hij heeft de plicht om aan mensen die ontvankelijk zijn voor de mysteriewijsheid de weg van de mysteriën duidelijk te maken en deze voor hen open te houden.
Haarlem: dinsdag 10 december
Arnhem: vrijdag 13 december

LEES OVER HET BOEK WAAROP DE INLOOPOCHTENDEN ZIJN GEBASEERD

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE ROZENKRUISERS