Tag archieven: eeuwige wijsheid nu

Les 3 van 57 – Kringlopen doorzien – leergang Eeuwige wijsheid nu! – inloopochtend in Haarlem en Arnhem

 

LES 1LES 2 – LES 3

BESTEL MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

Les 3 van de driejarige gratis online leergang Eeuwige wijsheid nu! heeft de titel ‘Kringlopen doorzien’. De derde beschouwing is hierboven te beluisteren en de bijbehorende derde spirituele tekst hieronder. Deze komen uit het boek Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood. Daarna volgt informatie over aansluitende inloopochtenden in Haarlem en Arnhem. Lees verder

Les 2 van 57 – Ontwikkelen in de vier werelden – leergang Eeuwige wijsheid nu! – inloopochtend in Haarlem en Arnhem

 

LES 1LES 2

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

Les 2 van de driejarige gratis online leergang Eeuwige wijsheid nu! heeft de titel ‘Ontwikkelen in de vier werelden’. De tweede beschouwing is hierboven te beluisteren en de bijbehorende tweede spirituele tekst hieronder. Deze komen uit het boek Mysteriën en symbolen van de ziel. Daarna volgt informatie over aansluitende inloopochtenden in Haarlem en Arnhem. Lees verder

Les 1 van 57 – Leven vanuit eenheid – leergang Eeuwige wijsheid nu! – inloopochtenden in Haarlem en Arnhem

 

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

Les 1 van de driejarige gratis online leergang Eeuwige wijsheid nu! heeft de titel ‘Leven vanuit eenheid’. De eerste beschouwing is hierboven te beluisteren en de bijbehorende eerste spirituele tekst hieronder. Deze komen uit het boek Mysteriën en symbolen van de ziel. Daarna volgt informatie over aansluitende inloopochtenden in Haarlem en Arnhem. Lees verder

Wat wordt er bedoeld met Eeuwige wijsheid, Perennial philosophy en Sophia perennis?

 

Op 9 september start de online leergang Eeuwige wijsheid nu! Abonnees van de wekelijkse nieuwsbrief van Pentagram boekwinkel ontvangen vanaf die datum gedurende drie jaar twee keer per maand in de nieuwsbrief een link naar een hoofdstuk uit een boek uit de vijfdelige serie over de mysteriën voor mensen van de 21ste eeuw. Zij kunnen dat hoofdstuk dan beluisteren en/of lezen. Bovendien worden er 57 inloopochtenden gehouden in Haarlem en Arnhem die aansluiten bij de leergang. Deelname is gratis. De bovenstaande Engelstalige video gaat dieper in op het begrip Eeuwige wijsheid, een vertaling van het Latijnse ‘Sophia perennis’ en van ‘Perennial philosophy’ en ‘Perennial wisdom’. Na een korte introductie volgen de Nederlandse vertaling van de bovenstaande video en een Engelstalige documentaire van 45 minuten over het onderwerp.

INTRODUCTIE

De idee achter het begrip ‘Eeuwige wijsheid’ of ‘Perennial wisdom’ bestaat al sinds de oudheid. Het komt met name sterk naar voren in het hermetisme en andere gnostieke stromingen. De belangstelling daarvoor groeide sterk in Lees verder

De vijf boeken waarop de driejarige leergang ‘Eeuwige wijsheid nu’ is gebaseerd

LEES OVER DE DRIEJARIGE LEERGANG EEUWIGE WIJSHEID NU!

De driejarige leergang Eeuwige wijsheid nu! over de mysteriën voor mensen van de 21ste eeuw gaat 9 september 2023 van start. Deze is gebaseerd op 57 hoofdstukken uit de bovenstaande boekenreeks. Het Gouden Rozenkruis verzorgt over elke hoofdstuk een inloopochtend in Haarlem en in Arnhem. Hieronder volgen korte beschrijvingen van de vijf boeken over eeuwige wijsheid.

1 Mysteriën van Tao en de Daodejing; negen taoïstische thema’s en Lao Zi’s meesterwerk door Henri Borel – Elly Nooyen
Als je in contact wilt komen met de transformerende kracht die uitgaat van Tao, is het goed om over enige basiskennis te beschikken. Maak jezelf vertrouwd met begrippen als Lees verder