Les 10 van 57 – Werken met de negen geestelijke gaven – driejarige leergang Eeuwige wijsheid nu!

 

LES 1LES 2 – LES 3 – LES 4 – LES 5 – LES 6 – LES 7 – LES 8 – LES 9 – LES 10

9 sinaasappels

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

Les 10 van de driejarige gratis online leergang Eeuwige wijsheid nu! heeft de titel Werken met de negen geestelijke gaven. De tiende beschouwing is hierboven te beluisteren. Het betreft hoofdstuk 9 van het boek Mysteriën en symbolen van de ziel. Hieronder volgen een intro en informatie over aansluitende inloopochtenden in Haarlem en Arnhem.

WERKEN MET DE NEGEN GEESTELIJKE GAVEN

Natuurlijk zijn er meer dan negen geestelijke gaven, maar als het gaat om het in groepseenheid komen tot gnostieke vervulling, is het voldoende om ons in eerste instantie te beperken tot de gaven en deze steeds in hun onderlinge samenhang te beschouwen. Alle vermogens zijn nodig, en aangezien deze niet gelijk verdeeld zijn over de leden van de gemeenschap, is het belangrijk dat zij samenwerken. Harmonische samenwerking is niet alleen essentieel om elkaars tekorten op te vangen of elkaar aan te vullen ten aanzien van persoonlijke vaardigheden, maar vooral ook om een krachtveld te ontwikkelen waarin zich een overvloed aan heilige geestkracht kan uitstorten die innerlijke vernieuwing bewerkstelligt.

AANSLUITENDE INLOOPOCHTENDEN IN HAARLEM EN ARNHEM

Haarlem, dinsdag 13 februari 2024, 10.00 – 11.45 uur (inloop vanaf 9.30 uur), Zakstraat 2, aanmelden is niet nodig

Arnhem, vrijdag 16 februari 2024, 10.00 – 11.45 uur (inloop vanaf 9.30 uur), Velperweg 58, aanmelden is niet nodig

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

DE 57 LESSEN VAN DE DRIEJARIGE GRATIS ONLINE LEERGANG EEUWIGE WIJSHEID NU !

 ☆ 1 Leven vanuit eenheid  ☆ 2 Ontwikkelen in de vier werelden3 Kringlopen doorzien ☆ 4 Het stervensproces begrijpen ☆ 5 Het bewustzijn verruimen ☆ 6 Misleiding voorkomen ☆ 7 Incarneren op aarde  ☆ 8 Geluk bevorderen  ☆ 9 De innerlijke tempel bouwen ☆ 10 Werken met de negen geestelijke gaven ☆ 11 Het goddelijke ervaren ☆ 12 Dimensies onderscheiden ☆ 13 Bewust waarnemen, denken en doen ☆ 14 Esoterisch onderricht ontvangen ☆ 15 Reinigingen realiseren ☆ 16 God lofprijzen ☆ 17 Geestelijke krachten assimileren ☆ 18 De weg van de godsvrucht gaan ☆ 19 De gnosis verkondigen ☆ 20 De uitnodiging ontvangen ☆ 21 Juiste beslissingen nemen ☆ 22 Gewogen worden  ☆ 23 Het oude bewustzijn laten sterven ☆ 24 Het nieuwe bewustzijn laten groeien ☆ 25 Transformaties bewerkstelligen  ☆ 26 Poortwachter zijn  ☆ 27 Je openstellen voor Tao ☆ 28 De Teh ontvangen ☆ 29 Het stille midden ervaren ☆ 30 Je tijdloze natuur volgen ☆ 31 De weg van het midden gaan ☆ 32 Zonder begeerte zijn ☆ 33 Werken met de drie tijdloze schatten ☆ 34 Niets doen dat tegen Tao ingaat ☆ 35 Tot nieuwe mens transformeren ☆ 36 De ziel als reiziger ☆ 37 De ziel als spiegel ☆ 38 De ziel als wereldwerker ☆ 39 De samenleving bewust maken ☆ 40 Werken aan algehele heelwording ☆ 41 Het leven respecteren ☆ 42 Veroudering accepteren ☆ 43 Verliezen verwerken ☆ 44 De twee tot één maken ☆ 45 Het eeuwige nu ervaren ☆ 46 Talenten gebruiken ☆ 47 Het achtvoudige pad uitdragen ☆ 48 De liefdewet uitdragen ☆ 49 Het woord aannemen ☆ 50 Geboorten verwelkomen ☆ 51 Het opstandingslichaam verwerven ☆ 52 De ziel als midden ☆  53 De ziel als boom ☆ 54 De ziel als vlam ☆ 55 De ziel als burcht ☆ 56 De ziel als schepper ☆ 57 De ziel als zevenvoud ☆

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKENSERIE VOOR DE LEERGANG ‘EEUWIGE WIJSHEID NU!’