17 Rozenkruis nu! Gesprek met de auteur van ‘Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis’

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 17
Gesprek met de auteur van Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis
27 april 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10

 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

TIJDELIJK VAN € 22,50 VOOR € 15,00

De maand april 2024  stond het teken van tempellied 32 met de titel ‘Heilig Licht dat Uwe wijsheid meldt’.  Daarin wordt het ‘kruis met rozen’ in elk couplet genoemd. Een boek dat daar helemaal over gaat is Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren van André de Boer. Van 27 april tot en met 31 mei 2024  kan het boek worden aangeschaft met een korting van € 7,50.

  • Waarom vind je dat dit boek geschreven moest worden?
  • Paracelsus leefde honderd jaar voordat de geschriften van het Rozenkruis werden uitgegeven. Waarom heb je Paracelsus toch opgenomen als fakkeldrager van het Rozenkruis en hem bovenaan gezet?
  • Als iemand een boek zou willen kopen van één van deze fakkeldragers, welk boek lijkt jou dan geschikt?
  • Welke fakkeldrager spreekt jou erg aan?

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

TIJDELIJK VAN € 22,50 VOOR € 15,00

 

TEMPELLIED 32

Heilig Licht dat Uwe wijsheid meldt,
wil nu in ons duister dalen,
zo, dat hart en hoofd gaan stralen
en ons wezen tot Uw luister snelt.
Kruis met Rozen, hartverblijden,
doe ons aan met Uwe macht.
Kruis met Rozen, Licht en Vreugde,
brand in mij met Uwe liefdekracht.

Heer van Liefde, bronwel aller macht,
steek mij aan tot fakkeldrager,
zo, dat ik steeds aan de vrager
vlammen vuurs kan reiken van Uw Kracht.
Kruis met Rozen, hartverblijden,
doe ons aan met Uwe macht.
Kruis met Rozen, Licht en Vreugde,
brand in mij met Uwe liefdekracht.

Reinheid, vriendschap, kennis, waarheid, moed,
zijn der pionieren krachten,
waar ik immer naar zal trachten;
’k weet dat God mijn pogen slagen doet.
Kruis met Rozen, Christus’ glorie,
trek mij met Uw magisch koord,
met Uw gouden glanzen nader
tot Uw heerlijk, zalig liefdewoord.

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

TIJDELIJK VAN € 22,50 VOOR € 15,00

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN ANDRÉ DE BOER