Video van symposion-voordracht door André de Boer: Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

De bovenstaande video toont de voordracht die André de Boer op zaterdag 2 november 2019 verzorgde op het symposion Vuur van verandering – vier schrijvers over innerlijke vernieuwing op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven over zijn nieuwste boek: Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren.

André de Boer studeerde in 1987 af als chemicus aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte twee jaar als redacteur en daarna jarenlang als zelfstandig publicist voor vakbladen op het gebied van technologie, innovatie en management. In samenwerking met anderen ontwikkelde hij online-programma’s voor Pentagram boekwinkel en schreef hij zes boeken van de Spirituele teksten bibliotheek van Rozekruis Pers. Sinds medio 2017 werkt hij als auteur voor Rozekruis Pers en als coördinator online communicatie voor de School van het Rozenkruis.

 

LEES MEER OVER DE TRILOGIE OVER DE MYSTERIËN VOOR DE MENS VAN NU

Wil je je laten inspireren door de geestelijke schatten uit de rijke traditie van de rozenkruisers? Dan  is het nieuwste boek van André de Boer een echte aanrader: Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren. 

Ben je op zoek naar een leer die je zekerheid biedt in het zo onzekere leven? Lees dit werk dan niet, want de auteur is van mening dat een vastomlijnd stelsel van leringen per definitie onjuist is en de levende ervaring beknot. Het gedachtegoed van het Rozenkruis is gebaseerd op universele principes die gekend kunnen worden, maar die nooit volledig in woorden kunnen worden uitgedrukt. Zekerheid is alleen te vinden in je diepste innerlijk. 

Jezelf en de samenleving transformeren. Is het niet hoogmoedig om te denken dat je dat kunt? Kan dat eigenlijk wel? En als het mogelijk is, hoe doe je dat dan in de praktijk? De antwoorden op die vragen zijn natuurlijk afhankelijk van wat we verstaan onder transformatie van de mens en van de samenleving. En ze worden ook sterk bepaald door beeld dat we hebben van de mens, de wereld en God of het goddelijke. 

Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis is een degelijk en tamelijk omvangrijk boek. Toch is het helder en goed toegankelijk. Het is zo geschreven dat je het niet helemaal van voren naar achteren hoeft te lezen. Je kunt ook gewoon door het boek bladeren en op zichzelf staande stukjes lezen zoals aforismen van de 22 fakkelsdragers van het Rozenkruis die in het tweede deel worden beschreven en de geselecteerde langere citaten. Verder zijn er vele afbeeldingen die stof tot nadenken bieden. In het boek kunnen zeven soorten teksten worden onderscheiden in de volgende opklimmende moeilijkheidsgraad:

  1. 154 Aforismen waarmee de beschrijvingen van de 22 fakkeldragers worden afgesloten.
  2. 9 Fragmenten uit de commentaren van J. van Rijckenborgh op de manifesten van de klassieke rozenkruisers die vooraf gaan aan de 9 hoofdstukken in deel 1 van het boek.
  3. 22 Fragmenten uit teksten van de fakkeldragers van het Rozenkruis.
  4. Het woord vooraf door Doride Zelle en de inleiding door Jan Schoeber
  5. 22 Beschrijvingen van fakkeldragers van het Rozenkruis.
  6. 9 Langere gedeelten uit de manifesten van de klassieke rozenkruisers.
  7. 9 Beschouwingen over het inwijdingsgeschrift ‘De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis’ uit 1616 en het mensheidsgeschrift ‘De roep der Rozenkruisers Broederschap’ uit 1614.  

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *