Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – lezing op een symposion op het conferentiecentrum Renova

CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS 2021: MEER LEZEN EN AANMELDEN

Wil je bijdragen aan een werkelijk hoopvolle toekomst voor anderen en voor jezelf? Dan kun je niet meer volstaan met het herhalen van het verleden. Dan dien je te gaan staan in een voortdurende stroom van innerlijke vernieuwing. Wanneer je gaat leven vanuit de Ene Bron, openbaart zich in jezelf een innerlijk weten dat kan leiden tot een vervullend leven dat bijdraagt aan wereldwijde geestelijke bewustwording en vernieuwing.

Dit is kortweg de boodschap van de bevrijdende impuls van het Rozenkruis die sinds de renaissance waarneembaar is in de samenleving. Die blijmare wordt steeds weer opnieuw geformuleerd en uitgedragen aan de hand van onvergankelijke principes op een manier die aansluit bij de tijdgeest, de cultuur en de omstandigheden.

In de bovenstaande lezing bespreekt André de Boer (auteur van onder andere het onderstaande boek) op een symposion op het conferentiecentrum Renova wat het Rozenkruis is, wil en doet aan de hand van zeven kernwoorden. Ook gaat hij in op zeven eigenschappen van fakkeldragers van het Rozenkruis. Laat je door de fakkeldragers inspireren, maar volg hen niet. Zoek wat zij zochten, en je zult vinden!

CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS 2021: MEER LEZEN EN AANMELDEN

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS