Boeken van sprekers op ‘Alles is bewustzijn’ op 19 mei 2024: Emanuel Rutten, André Roumen en Sarah Durston

LEES OVER HET SYMPOSION ‘ALLES IS BEWUSTZIJN’ OP ZONDAG 19 MEI 2024

1 Contra Kant, herwonnen ruimte voor transcendentie – Emanuel Rutten
Ruim tweehonderd jaar geleden ontwikkelde de filosoof Kant een kennisleer op grond waarvan kennis over het transcendente onmogelijk is. Wij zouden alleen iets kunnen weten over wat in de zintuiglijke aanschouwing gegeven is. Sindsdien leven we welhaast in een post-Kantiaanse wereld. Kants kennisleer legde mede de basis voor het algemeen geaccepteerd raken van een positivistisch wereldbeeld. Filosoof Emanuel Rutten laat in dit boek zien dat Kant ernaast zat. Het betreft een van de vroegere teksten van de Amsterdamse filosoof. Volgens Rutten blijft Kant onterecht vasthouden aan het empiristische idee dat de mens niets kan weten over datgene wat niet in de zintuiglijke ervaring gegeven is. Rutten ontwikkelt een allesomvattende alternatieve kennisleer op grond waarvan kennis over het transcendente voor ons weer mogelijk wordt. Zo wordt in onze tijd opnieuw ruimte gemaakt voor kennisclaims over God. Het is precies deze oorspronkelijke inclusieve ‘wereld voor ons’ kennisleer die aan de basis staat van veel van zijn latere wijsgerige werk.

LEES MEER OVER CONTRA KANT

BESTEL CONTRA KANT

2 Datgene waarboven niets groters bedacht kan worden, acht nieuwe argumenten voor het bestaan van God – Emanuel Rutten
In ‘Datgene waarboven niets groters gedacht’ kan worden presenteert filosoof Emanuel Rutten acht nieuwe argumenten voor het bestaan van God. Bestaat er iets waarboven niets groters gedacht kan worden? Iets subliems dat de oorsprong van de wereld is? Op verrassende en creatieve wijze combineert Rutten inzichten uit de metafysica, kennisleer, taalfilosofie en esthetiek om te komen tot zijn nieuwe argumenten voor het bestaan van een geestelijke grond van de werkelijkheid. Deze argumenten gaan dan ook verder dan de traditionele, bekende argumenten en bieden zo een originele kijk op de eeuwenoude vraag naar het bestaan van God.

LEES MEER OVER ‘DATGENE WAARBOVEN NIETS GROTERS BEDACHT KAN WORDEN

BESTEL DATGENE WAARBOVEN NIETS GROTERS BEDACHT KAN WORDEN

3 Ik ben bewustzijn – André Roumen (verschijnt in april 2024)
Bewustzijn is een moeilijk te begrijpen fenomeen. Lange tijd werd het vooral in verband gebracht met (oosterse) spiritualiteit; de wetenschap liep er dan ook liever met een flinke boog omheen, maar dat begint de laatste jaren te veranderen. In zijn boek ‘Ik ben bewustzijn’ (verschijnt in april 2024) put veellezer en vorser André Roumen uit beide domeinen. Hij belicht het onderwerp vanuit natuurkundige, filosofische, psychologische en spirituele hoek en baseert zich daarbij op vele, zowel oude als recente bronnen. Wat hij las, toetste hij aan zijn eigen ervaring. Het meest wezenlijke heeft hij als een concentraat bij elkaar gebracht en op schrift gesteld. Mede daardoor worden we in staat gesteld bewustzijn te gaan ervaren als de levende en zich steeds ontwikkelende werkelijkheid die we zijn.

LEES MEER OVER ‘IK BEN BEWUSTZIJN’

BESTEL ‘IK BEN BEWUSTZIJN’

4 The Universe, Life and Everything – Sarah Durston and Ton Baggerman
The way we understand the world we live in is changing. Our traditional understanding is being challenged by developments in physics, including quantum mechanics, and our inability to explain certain complex phenomena such as consciousness. In this book, scholars from a variety of backgrounds discuss how our understanding of our world is expanding to include such phenomena.

ORDER THE UNIVERSE, LIFE AND EVERYTHING

LEES OVER HET SYMPOSION ‘ALLES IS BEWUSTZIJN’ OP ZONDAG 19 MEI 2024