Vijf boeken over de renaissance: Jacob Slavenburg, Ross King, Klaas van Egmond, Marsilio Ficino, Leonardo da Vinci

1 Het Renaissance Wonder, bakermat van een nieuw mens- en wereldbeeld – Jacob Slavenburg
Veel aspecten van de Renaissance worden in ‘Het Renaissance-wonder, bakermat van een nieuw mens- en wereldbeeld’ in samenhang beschreven, ondersteund door fraaie illustraties. Jacob Slavenburg geeft een levendig beeld van kunstenaars, filosofen, monniken en pausen die in dit bijzondere tijdvak leefden. Het was een tijd waarin mens- en wereldbeeld fundamenteel veranderden. Een tijd waarin beeldende kunst en literatuur een huwelijk aangingen. Bij het lezen van de fascinerende teksten komen de beroemde fresco’s en schilderijen als vanzelf naar boven. In de kunstwerken resoneert de onthullende wijsheid die de humanistische filosofen toegankelijk hebben gemaakt. Hun nieuwe ideeën hebben een blijvende invloed gehad op de hele westerse cultuur.

LEES MEER OVER HET RENAISSANCE WONDER

BESTEL HET RENAISSANCE WONDER

2 De boekhandelaar van Florence, over de renaissance, de boekdrukkunst en de veranderende kracht van ideeën – Ross King
Een meeslepend verhaal van Ross King over ‘de koning der boekhandelaren’. Halverwege de vijftiende eeuw werd gezegd dat alle wijsheid van de wereld in Vespasiano da Bisticci’s boekwinkel in Florence te vinden zou zijn. Daar werden prachtige manuscripten voor de Europese elite geproduceerd en belangrijke werken uit de klassieke oudheid herontdekt en verspreid. De winkel trok de grootste denkers van de stad aan.Dan arriveert er in 1476 een nieuwe techniek in Florence. Het nonnenklooster van San Jacopo di Ripoli aan de andere kant van de stad bemachtigt een drukpers van een failliete Duitse drukker. Binnen de kortste keren drukken de hardwerkende nonnen een serie boeken en pamfletten, waarmee een stroom aan politieke, filosofische en religieuze ideeën op gang wordt gebracht. In ‘De boekhandelaar van Florence’ ontsluit bestsellerauteur Ross King het verhaal van een lokale strijd met verregaande consequenties.

LEES MEER OVER DE BOEKHANDELAAR VAN FLORENCE

BESTEL DE BOEKHANDELAAR VAN FLORENCE

3 Homo universalis – moreel kompas voor een nieuwe Europese Renaissance – Klaas van Egmond
Zorgwekkende ontwikkelingen: klimaatverandering, migratiestromen, populisme, fragmentatie van de nationale, Europese en mondiale politiek, handelsconflicten en een wankel financieel bestel. Deze problemen zijn terug te voeren op de overwaardering van materialistische en individualistische waarden, waardoor de mens een karikatuur van zichzelf geworden is. De menselijke maat is verloren gegaan. Om die te hervinden kunnen we terugkeren naar het mensbeeld van de Renaissance, zoals dat gestalte kreeg in de door Leonardo da Vinci verbeelde homo universalis. Aan dat mensbeeld kan een moreel kompas worden ontleend, waarmee we een uitweg vinden uit deze zorgwekkende ontwikkelingen. Wanneer we het evenwicht weten te bewaren tussen de fundamentele waarden, kan er sprake zijn van menselijke waardigheid en duurzaamheid.

LEES MEER OVER HOMO UNIVERSALIS

BESTEL HOMO UNIVERSALIS

4 De brieven van Marsilio Ficino, deel 1 – Marsilio Ficino
Ficino schreef vele brieven. Hij correspondeerde met allerlei mensen in allerlei landen over allerlei onderwerpen. Hij dacht na over de onsterfelijkheid en de goddelijkheid van de ziel. Hij gaf advies als iemand die hij onderweg tegenkwam, vragen had. Ook stuurde hij brieven aan Lorenzo de Medici, die hem ook weer antwoordde. Een van de brieven aan De Medici heeft als onderwerp ‘God, niet de mens, is de schepper van wonderen’.

LEES MEER OVER DE BRIEVEN VAN MARSILIO FICINO, DEEL 1

BESTEL DE BRIEVEN VAN MARSILIO FICINO, DEEL 1

5 Leonardo, geniale alleskunner – Symposionreeks 44
Leonardo da Vinci, een verbazingwekkende uomo universale, had nooit enige opleiding genoten, maar onderzocht en ontdekte alles zelf. Zijn genialiteit blijkt uit ongekende hoeveelheid ervaringen en experimenten die hij uitvoerde, en ieder kunstwerk is een uitdrukking van een lange reeks onderzoekingen. Geen kunstwerk is eigenlijk af, maar een etappe naar een volgend inzicht. Want hij twijfelde, was nieuwsgierig, durfde waar te nemen, gebruikte zijn voorstellingsvermogen en kwam tot verbluffende resultaten. In deze bundel een verslag van de drie voordrachten van het gelijknamig symposion: een plaatsbepaling van Leonardo in zijn tijd, de achtergrond van een volledig nieuwe muzikale compositie over de Da Vinci Principes, en een innerlijke reis, aan de hand van Leonardo’s oeuvre.

LEES MEER OVER LEONARDO, GENIALE ALLESKUNNER

BESTEL LEONARDO, GENIALE ALLESKUNNER

LEES OVER DE BOVENSTAANDE UTOPIEEN UIT DE RENAISSANCE