9 Rozenkruis nu! Diep in mij woelt en spreekt een stem

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 9
Diep in mij woelt en spreekt een stem (Hymne 45)
2 maart 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

Als u zich uit innerlijke behoefte en gerichtheid distantieert van de wereld waarin wij leven en u richt op de Gnosis, zult u door zuiverheid des harten voor altijd gevrijwaard zijn van verandering. U zult in en buiten de tempel in volkomen zielerust zijn en de grote stilte, de grote kalmte binnengaan.

U zult deze staat-van-zijn in de naastliggende tijden zeer, zeer nodig hebben, wilt u niet geabsorbeerd worden door de felle bewogenheden van de wereld waarin wij leven. Alleen met zielerust kunt u blijven drijven op de levenszee en thuiskomen in het Vaderland.

Uit: De Chinese Gnosis
Hoofdstuk 15-2: De onzuiverheden van het hart

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

Misschien voelen wij ons al langer niet thuis in deze wereld van tegenstellingen en zijn we op zoek gegaan naar iets dat ons van binnen vervult en dat ons de rust en stilte brengt die in deze wereld vaak ver te zoeken zijn.

Er is een bepaalde onrust in ons die ons aanzet tot zoeken. Het lijkt soms of iets ons voortdrijft om weg te gaan van het bekende en op zoek te gaan naar het onbekende. Soms kunnen we deze onrust vertalen in een drang om op reis te gaan en nieuwe landen en culturen te ontdekken. We kunnen een interessante studie gaan volgen of een mooi nieuw huis laten bouwen. 

Voor enige tijd kunnen we de stem in ons binnenste in slaap sussen en denken dat we dat waarnaar we zochten, hebben gevonden. Toch voelen we na enige tijd de onrust weer naar boven komen….. Als we het dan aandurven om stil te zijn en te luisteren naar dat wat er werkelijk van ons wordt verwacht, als we het aandurven om zelf niet te handelen, maar ons over te geven aan dat andere, aan dat Hogere in ons, dan kunnen we een diepe vrede ervaren. 

Na een dergelijke ervaring volgt er over het algemeen een proces van vallen en opstaan. Nu eens zijn we druk op zoek naar vervulling in deze wereld en een volgend moment realiseren we ons weer dat de stem binnenin ons onze aandacht vraagt. Als we vanuit een innerlijke behoefte ons steeds vaker gaan richten op deze stilte, dan merken we na verloop van tijd dat we onze verplichtingen en verantwoordelijkheden in deze natuur met liefde en aandacht kunnen vervullen en tegelijkertijd beseffen dat deze slechts tijdelijk zijn en dat er een andere, onveranderlijke werkelijkheid is, waarvan wij deel uit kunnen maken. 

Door ons niet langer te vereenzelvigen met onze persoonlijkheid, onze opleiding, onze sociale status en materiële bezittingen, kunnen we ervaren dat we daarvan steeds losser komen en gaan we vol vertrouwen voort op de weg die de innerlijke stem ons wijst. Dan komt er langzaam maar zeker steeds meer rust in ons leven. 

Natuurlijk zullen er altijd gebeurtenissen zijn die ons emotioneel raken of ons uit evenwicht brengen. Door ons steeds weer te verbinden met het onvergankelijke aspect in ons, weten we ons gedragen en kan er weer innerlijke rust ontstaan. De stem diep van binnen wijst ons de weg naar het Vaderhuis.

 

TEMPELLIED 45

Diep in mij woelt en spreekt een stem
van ’t Hemelse Jeruzalem,
de Woon van ’t Licht, de Bron van Kracht,
waaruit het Al werd voortgebracht,
en reeds eonen wordt gewacht,
in liefde en trouw,
of ’k komen zou.

’t Zwaard van de preherinnering
graaft nu geheel mijn wezen in,
geeft mij geen rust, bij dag noch nacht.
’k Weet dat er op mij wordt gewacht
in Gods oneind’ge hemelpracht,
in liefde en trouw,
of ’k komen zou.

’k Dacht mij een eenzaam mensenkind.
Nu weet ik dat ik word bemind,
dat er ontelb’re broeders zijn
en zusters die mijn vrienden zijn,
die al zo heel lang wachtend zijn,
in liefde en trouw,
of ’k komen zou.

Ja, ik ga op tot ’t Heilig Vuur.
Kom, ik wil gaan nog in dit uur.
Ga met mij mee naar ’t Vaderland,
en volgen wij de Liefdehand,
in ’t licht van vuurge liefdebrand:
Het pad van ’t Kruis,
naar ’t eeuwig Thuis.

Amen.

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER TAOÏSME, UITGEGEVEN DOOR ROZENKRUIS PERS