Tag archieven: Chinese Gnosis

9 Rozenkruis nu! Diep in mij woelt en spreekt een stem

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 9
Diep in mij woelt en spreekt een stem (Hymne 45)
2 maart 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

Als u zich uit innerlijke behoefte en gerichtheid distantieert van de wereld waarin wij leven en u richt op de Gnosis, zult u door zuiverheid des harten voor altijd gevrijwaard zijn van verandering. U zult in en buiten de tempel in volkomen zielerust zijn en de grote stilte, de grote kalmte binnengaan.

U zult deze staat-van-zijn in de naastliggende tijden zeer, zeer nodig hebben, wilt u niet geabsorbeerd worden door Lees verder

2 Woe wei – niet doen – commentaar op strofe 2 van de Daodejing uit de Chinese Gnosis

 

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

Hieronder volgen de tekst van strofe 2 van de Daodejing (of Tao Teh King) en het  commentaar dat J. van Rijckenborgh (1896-1968) en Catharose de Petri (1902-1990) daarop hebben geschreven in hun boek De Chinese Gnosis.

Omdat allen onder de hemel beweren dat mooi mooi is,
komt het lelijke voor de dag.
Allen menen zo goed te weten dat goed goed is,
dat het slechte voor de Lees verder

Tao en de School van het Rozenkruis – hoofdstuk 5 uit Hart voor Tao – in de maand juni nog van € 29,50 voor € 15,00

BESTEL HART VOOR TAO

De Tao Teh Jing van Lao Zi is door de eeuwen heen herkend als universele wijsheid die een leidraad kan vormen voor het dagelijks leven. Deze universaliteit vormt de grondtoon in ‘Hart voor Tao’. Elly Nooyen laat zien dat de 81 verzen verschillende thema’s vertegenwoordigen, zoals het bekende Wu Wei. Daarnaast verduidelijken de verzen elkaar. Hieronder volgen hoofdstuk 5 met de titel ‘Tao en de School van het Rozenkruis’ en de inhoudsopgave. Lees verder

Zelfoverwinning – Commentaar op het aforisme ‘Wie zichzelf overwint is almachtig’ – De Chinese Gnosis, hoofdstuk 33-2

 

DOWNLOAD THE CHINESE GNOSIS (FREE PDF)

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

De onderstaande beschouwing over zelfoverwinning is afkomstig uit hoofdstuk 33-2 van De Chinese Gnosis door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Deze is gebaseerd op strofe 33 van de Daodejing in de vertaling van Henri Borel die wordt toegeschreven aan Lao Zi.

U zult hebben bemerkt dat de noodzakelijk geworden nieuwe gerichtheid op de nieuwe dag van openbaring, die nu nabij gekomen is, nochtans een zeer klassieke bodem heeft. Aan het einde van de Ariës-era werd deze boodschap aan de langzaam volwassen wordende mensheid gebracht. Door de gehele era van de Vissen heen werd zij door Lees verder

20-1 Laat varen uw studie – het eerste commentaar op strofe 20 van de Daodejing uit de Chinese Gnosis

 

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

Hieronder volgen de tekst van strofe 20 van de Daodejing (of Tao Teh King) en het eerste commentaar dat J. van Rijckenborgh (1896-1968) en Catharose de Petri (1902-1990) daarop hebben geschreven in hun boek De Chinese Gnosis.

Laat varen uw studie,
dan zullen de zorgen van u wijken.
Wat baat de kennis van Lees verder