Tagarchief: Tao Teh King

11 Er is geen ledige ruimte – commentaar op strofe 11 van de Daodejing uit de Chinese Gnosis


BESTEL DE CHINESE GNOSIS

DOWNLOAD THE CHINESE GNOSIS (FREE PDF)

Hieronder volgen de tekst van strofe 9 van de Daodejing (of Tao Teh King) en het  commentaar dat J. van Rijckenborgh (1896-1968) en Catharose de Petri (1902-1990) daarop hebben geschreven in hun boek De Chinese Gnosis.

De dertig spaken van een wiel verenigen zich om de naaf,
maar alleen door de ledige ruimte is zij van nut.
De vaas is uit Lees verder

Zelfzucht – strofe 24 van de Daodejing zoals toegelicht in De Chinese Gnosis, hoofdstuk 24-1

 

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

DOWNLOAD THE CHINESE GNOSIS (FREE PDF)

Hieronder volgen de tekst van strofe 24 van de Daodejing (of Tao Teh King) en het eerste commentaar dat J. van Rijckenborgh (1896-1968) en Catharose de Petri (1902-1990) daarop hebben geschreven in hun boek De Chinese Gnosis.

Wie op zijn tenen gaat staan kan niet rechtop blijven.
Wie de benen ver uitstrekt kan niet lopen.
Wie zelf licht wenst te schijnen is niet verlicht.
Wie zelf de Lees verder

De vier grote mogelijkheden – strofe 22 van de Daodejing zoals toegelicht in De Chinese Gnosis, hoofdstuk 22-1

 

BEZINNINGSBIJEENKOMST IN 10 PLAATSEN: DE TIJDLOZE WIJSHEID VAN LAO TSE

 

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

DOWNLOAD THE CHINESE GNOSIS (FREE PDF)

Hieronder volgen de tekst van strofe 22 van de Daodejing (of Tao Teh King) en het commentaar dat J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri daarop hebben geschreven in hun boek De Chinese Gnosis. Lees verder

24 – TAO, HET GODDELIJKE ENE – Fragmenten ter bezinning – De Chinese Gnosis

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

In de ganse alopenbaring, in heel de scheppingsruimte staat Tao – het Goddelijke Ene – in het midden. In deze onpeilbare ruimte existeren talloze astrale velden, alle zeer van elkaar verschillend. Met betrekking tot heel deze verscheidenheid, begrepen in de eenheid, moet men zeggen: “Tao staat in het midden.” Dat is, op zichzelf beschouwd, heel belangrijk en vertroostend. Maar veel belangrijker is het, te kunnen vaststellen dat Lees verder

De Wereldmoeder of Oermoeder vereren en dienen – toelichting op strofe 20 van de Daodejing – De Chinese Gnosis

LEES MEER OVER HET SCHILDERIJ DE OERMOEDER VAN JOHFRA

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

Het twintigste hoofdstuk van de Tao Teh King wordt, zoals u weet, besloten met de uitspraak: ‘Ik alleen ben anders dan de gewone mensen, omdat ik de Moeder vereer die alles voedt’. Deze uitspraak geeft duidelijk te kennen welk een onmetelijk verschil er is tussen de gerichtheid van de mens die zich geheel en al heeft afgestemd op de natuur des doods, en de gerichtheid van de mens die geheel zijn hart gericht houdt op de natuur des levens.

Met ‘de Moeder’ van wie hier sprake is, wordt gedoeld op een veld van reine, ongeschonden, astrale substantie; een veld dat zich rond ieder levensgebied, waar goddelijke vonken tot Lees verder