Twee korte inleidingen op de presentatie van ‘De poortwachter, toegang tot Tao’ in Haarlem

 

BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO

Op zondagmiddag 4 juni 2023 vond in de (volle) zaal bij Pentagram boekwinkel in Haarlem de lancering plaats van het nieuwste boek van Elly Nooyen: De poortwachter, toegang tot Tao. Hierboven zijn twee korte inleidingen van die middag te beluisteren. De transcriptie volgt hieronder. De voordracht die Elly Nooyen heeft gehouden wordt later beschikbaar gesteld op deze website.

Hannie te Grotenhuis, uitgever van Rozenkruis pers

Beste boekenvrienden, vrienden en fans van Elly Nooyen en andere vriendelijke belangstellenden. Namens Rozenkruis pers heet ik u allen hartelijk welkom voor dit feestelijke bijeenzijn waar wij een nieuw boek van Elly Nooyen de wereld inbrengen. Elly heeft inmiddels een hele fijne reeks van boeken geschreven over het taoïsme, waarin zij bovendien de overeenkomsten uitlichtte en toelichtte tussen deze oosterse filosofie en de westerse rozenkruisersstroming.

BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO

Het boek dat we vandaag aan u presenteren – De poortwachter, toegang tot Tao – past geheel in die reeks, maar is tegelijkertijd een hele unieke toevoeging. Niet eerder verschenen er in Nederland teksten van Yin Xi, de poortwachter uit de titel en de figuur die Lao Zi aanspoorde om de Daodejing te schrijven. En ik durf hier wel te stellen dat Yin Xi niet onder doet voor Lao Zi. Elly zal straks vast meer over Yin Xi, over de poortwachter, vertellen.

Behalve dat het heel uniek is dat die teksten nu in het Nederlands beschikbaar komen, dat Elly daarvoor heeft gezorgd, is het boek ook nog eens heel rijk geïllustreerd met schilderingen van Elly zelf. Dat vind ik prachtig. Die combinatie maakt het tot zo’n heerlijk, mooi, prachtig boek. Maar voor ons als Rozenkruis pers is het bovendien zeer verheugend dat wij iemand op dit moment in de tijd in ons midden hebben die boeken kan schrijven over het taoïsme, want die taoïstische filosofie is een nuchtere, speelse, relativerende en tegelijkertijd hoog verheven en abstracte, maar ook zeer dichtbije en zeer praktisch toepasbare filosofie.

De oprichters van het Gouden Rozenkruis hebben de grote spirituele waarde van het taoïsme voor de mens van nu ook altijd gezien. Vandaar ook dat zij in toespraken en in boeken daar veel over hebben gesproken. De Chinese Gnosis is daar een voorbeeld van, maar ook bijvoorbeeld een prachtig hoofdstuk in het boekje Transfiguratie van mevrouw De Petri.

Het is, zoals gezegd, heel verblijdend Elly, dat wij zo’n mens als jij in ons midden hebben, die ook nu op dit moment in de tijd en op jouw eigen wijze dat taoïstische gedachtegoed levend houdt en ons aan moedigt te steven naar zo’n leven in eenvoud zoals de wijze oude taoïsten dat deden.

Petra Augrandjean, deelnemer aan de ‘meeleesgroep’ van Elly Nooyen

Lieve mensen, ik ga jullie vertellen wat een heerlijk boek dit is. Ik ben één van degenen die met de meeleesgroep met Elly hebben meegelezen. Het is gewoon een heel bijzonder boek. Het is een bijzonder boek omdat, als je het opendoet, je meteen blij wordt. Het ziet er heerlijk uit. Het ziet eruit alsof je het meteen in je boekenkast wilt zetten, open naast je bed wil leggen. Het is een bijzonder boek omdat het tot stand is gekomen met een meeleesgroep.

Als je wel eens wat hebt geschreven en dan hebt gevraagd aan iemand ‘wilt u commentaar geven?’ dan zat je altijd een beetje met de zenuwen in je buik over wat ze zouden zeggen. Elly heeft dat hij ieder hoofdstuk gedaan: aan ons gevraagd ‘is het duidelijk?’ En als we het niet snapten, nou dan maakte ze wel een tekening. Dat was echt heel bewonderenswaardig van haar.

Maar het meest bijzondere in mijn ogen is dat we nu de wijsheid van Yin Xi – die wij hier helemaal niet kennen, ik had nog nooit van hem gehoord, terwijl hij een tijdgenoot is van Lao Zi, met Lao Zi in gesprek is geweest – dat daar nu delen van vertaald zijn uit het Chinees door Elly en in een perspectief zijn gezet op een hele frisse, toegankelijke manier door Elly.

Als je mij vraagt ‘wat maakt het boek nou het meest bijzonder?’, dan is het dat ik het indrukwekkend vind, in de zin dat het een indruk op je achter laat. Wat voor soort indrukken dan? Ik wil je graag vertellen wat voor mij het indrukwekkende is van dit boek.

Dat is ten eerste het magische element. En dan bedoel ik niet Harry Potter en ik bedoel ook niet hocus pocus en ook niet iets zweverigs. Ik bedoel magisch in de zin dat je voelt dat daarachter iets drijft, iets universeels drijft wat je herkennen kan. Dat je het opendoet, dat je iets leest en denkt: ‘ja, zo is het! Dit is waar!’ Kennis die geopenbaart wil worden en dus zoekt, alsof de wijsheid van Yin Xi een vorm zoekt om voor ons herkenbaar te worden. En dat is, denk ik, het allermooiste van dit boek. En dan is het natuurlijk bijzonder dat de wijsheid uit het oosten nu de connectie heeft met de wijsheid van het westen. Oost ontmoet west. Dat magische element is voor mij het belangrijkst.

Voor mij is ook belangrijk dat het een heel modern boek is. Want je denkt misschien ‘een tijdgenoot van Lao Zi, misschien een stoffige oude wijze?’. Niks daarvan! Niks daarvan! Hij schrijft tijdloos, alsof hij naast je zit en tegen je praat. En hij doet dat helemaal niet belerend. Hij doet dat openleggend zodat je er zelf mee verder kan. Hij heeft dus een manier gevonden, soms formule-achtig, beknopt, maar waar je zelf ook een stukje denkarbeid moet doen, zodat het je eigen verdieping ten goede komt. Het is natuurlijk fantastisch dat hij met zijn moderne taal een modern kanaal heeft gevonden in onze Elly, die dat in een breed kader kan neerzetten voor ons, en begrijpelijk.

Begrijp je waarom dit boek zo belangrijk is? Het heeft de magische elementen, het heeft de moderne elementen – het is tijdloos – maar, en dat is voor mij heel belangrijk, het heeft ook de menselijke elementen. Het laat je zien op een bepaalde manier hoe je met de dingen in je leven om kan gaan: je gedoetjes, je misleidingen, je verleidingen, je afleidingen. Alles waar je maar mee kan worstelen in je leven zet hij op een bepaalde manier voor je neer.

Moet je maar kijken, ik geloof dat het hoofdstuk 24 is, op een gegeven moment komt daar een plaatje van een vrouw (op bladzijde 171) – die staat daar best wel elegant, die zo een doek vast heeft. Dat is heel intrigerend. Dan kijk je naar dat plaatje en denk je: hmmmm? Dan ga je lezen wat er staat en denk je: o, gaat dit over mij? Ja, dat gaat over jou! Zo vertellen al die afbeeldingen je wat. Die brengen je wat. Deze meneer hier, die ze hier op deze poster hebben gezet. Ik weet niet wat jullie ervan denken als je hem de eerste keer ziet? Wat een raar hoofd. In het boek staat waarom jij zo wordt afgebeeld. En als je dan weet waarom hij zo wordt afgebeeld, dan begrijp je ook al die dieper liggende lagen die in dit boek verstopt zitten.

Het magische is belangrijk, het moderne is belangrijk en het menselijke is belangrijk. Er is één uitspraak van Yin Xi die denk ik het beste vertegenwoordigt hoe diepzinnig hij is, en hoe eenvoudig en tijdloos hij kan zijn. Hij zegt dan: ‘Geestelijke essentie is zonder ego. Daarom wordt van de rijst de schil afgehaald, zodat de essentie overblijft.’ Geest is ikloos. Ga daar maar op studeren! Heb ik ook gedaan. Laten we genieten van wat dit boek ons te brengen heeft.

BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO