Je hersenen herprogrammeren – het begin van hoofdstuk 2 van ‘Jouw krachtige brein’ van Charlotte Labee

BESTEL JOUW KRACHTIGE BREIN

In haar nieuwste boek – Jouw krachtige brein – deelt Charlotte Labee haar persoonlijke verhaal en heftige gebeurtenissen die haar uiteindelijk vele positieve wendingen en nieuwe inzichten hebben gebracht. Ze laat je daarbij zien hoe je door bewuste aandacht voor de spirituele connectie tussen hoofd en hart voluit kan leven vanuit jouw eigen krachtige energie, vertrouwen en liefde. Hieronder volgt het begin van hoofdstuk 2 uit dat boek met de titel ‘herprogrammeren: je kunt je brein veranderen’.  

Het kind dat ik was, was op zoek naar goedkeuring en naar haar plek. Ik voelde me onbegrepen. Niet gezien. Alles wat ik ervoer kon ik nog geen plek geven. En dat was zoveel: wat ik zag, wat ik dacht, wat ik ervoer. Later werd me verteld dat dit te maken had met ADHD. Ik leek meer te zien en te voelen dan anderen. Nu denk ik: mijn energielijnen stonden al heel vroeg open.

Soms leek de echte wereld zo totaal anders in elkaar te steken. Er was aan de ene kant die fysieke wereld, aan de andere kant de energetische, spirituele wereld. En over die laatste wereld werd niet gesproken. Ik moest in een keurslijf. Het ging de mensen om de fysieke wereld. Maar als kind wilde ik daar al uit. Weg van dat keurslijf. Ik hoorde daar niet in.

Als jong kind was ik zoals andere kinderen: open, vol gevoel, zoals ieder mens aan het leven begint. Daarna zetten we onze aanpassingsmodus aan. We leren wat normaal is, en daar gaan we ons naar gedragen. Op tijd naar school. Op tijd eten. Zo moet het wel, zo moet het niet.

Ik voelde als kind vaak twijfel: is dit het dan? Er moet toch veel meer zijn? Dat gevoel ging nooit meer weg. Hoe vaak dacht ik wel niet: is dit echt dé waarheid? Leven we niet allemaal in een fantasiewereld?

Als kind voel je ook donders goed of je geaccepteerd wordt of niet. Ik stelde altijd vragen die geen ander kind stelde. Ik was altijd scherp, stond vaak op spanning, en dacht altijd dat de situatie anders was dan de werkelijkheid suggereerde.

Vijf was ik toen ik met mijn moeder voor het rode stoplicht stond te wachten. En ik dacht: stel je voor dat mijn brein heeft bedacht dat het stopsein rood moest zijn, maar dat het eigenlijk niet zo is, dat rood misschien wel betekent dat je juist door mag lopen? Dat alles in dit leven net zoals dat rode stoplicht misschien wel bedacht was? Dat soort vragen stelde ik mezelf de hele tijd. Toen ik in groep 6 zat, kreeg ik de diagnose ADHD. Dat was een kentering. Van een fladderend vrolijk vogeltje dat lekker in haar vel zat, transformeerde ik in een boos en depressief kind, een dood musje. Ik voelde dat ik niet mocht zijn wie ik was…

Ze gaven me therapie en ritalin. In mijn lijf zat veel woede en ze zeiden: ‘Ze moet met die woede om leren gaan.’ De kinderpsychiater liet me bij wijze van agressietherapie op mijn kussen slaan. Het werkte heel oppervlakkig. Niemand vroeg zich af waar die woede van mij vandaan kwam. Ik uitte die boosheid naar mijn ouders en mijn zus, maar volgens mij kwam het doordat ik mijn plekje niet kon vinden in de wereld buiten, die totaal bedacht voelde en die niet klopte met wat ik ervoer in mijn binnenwereld.

Ik hoor mijn moeder het nog zeggen tegen mijn zus: ‘Laat Lot maar, er is een steekje bij haar los.’ Ik rende naar boven om eindeloos te huilen. Mama dacht dat ik gek was! Die gedachte bevestigde wat ik zelf al heel lang dacht, en dat deed me enorm pijn. Maar mijn moeder herinnert zich niet dat ze het ooit gezegd heeft en inderdaad, ze heeft nooit letterlijk gezegd dat ik gek was en ze dacht het ook niet. Maar het stempel van ‘een steekje los’ onderstreepte toch dat ik niet goed genoeg was. Juist mijn moeder, tegen wie ik zo opkeek, had het oordeel geveld. Ik kon niets anders dan me aanpassen als ik als lief en leuk gezien wilde worden.

Herprogrammeren: jouw systeem aanpassen

De kwaliteit van je leven wordt bepaald door de programmeringen die actief zijn in je brein en lichaam. Hoe je omgaat met gebeurtenissen in je leven wordt bepaald door jouw persoonlijke referentiekader. Door de programmeringen in ons brein en lichaam, leven we eigenlijk continu in een ervaring uit het verleden. Zo kunnen bepaalde programmeringen je in de weg zitten en je proces onbewust laten stagneren.

Je onderbewustzijn bepaalt voor 95 procent wie je bent, hoe je handelt, reageert, denkt, voelt, doet en spreekt. Door de werking van je onderbewustzijn beter te begrijpen, activeer je weer een energetisch niveau. Wanneer je het denken, doen, voelen en spreken verandert, verander je je energetische veld. Daarom is het belangrijk dat we oude, irrelevante denkpatronen, emotionele patronen en geloofspatronen overschrijven, oftewel herprogrammeren. Wanneer we dit niet doen en het brein en lichaam niet herprogrammeren, blijven we tegen de stroom in zwemmen. Het verlaagt je frequentie en stagneert jouw ontwikkeling.

Brain Balance, de methodiek die ik in de loop der jaren heb ontwikkeld, ligt als fundament voor alle stappen die je met je ziel en energie kunt en wilt gaan nemen. De methode is erop ingericht om de mogelijkheden van je brein te ontdekken en ermee te werken. Op deze manier werken met je brein blijft belangrijk in de ontwikkeling van ons persoonlijke proces, waarmee we levens dagelijks veranderen. Daarom zullen we in de komende hoofdstukken ook weer flink inzoomen op thema’s die je ongetwijfeld herkent.

Wat je brein doet met woorden

Vaak zit er vanuit het brein een doel achter de acties die we inzetten om iets te kunnen bereiken, dit is aangeleerd gedrag. We zijn gericht op het bereiken van een doel en daarmee vergeten we de weg ernaartoe. En juist dat aangeleerde gedrag is waarom ons brein in de actiestand gaat. Die actiestand is vooral heel erg bewust presteren, waar het brein maar al te graag op aanstuurt.

Doordat we te veel en te vaak in ons hoofd zitten en te vaak in de actiestand staan, vertrouwen we niet op de energie van het universum. Pas als je je laat leiden door de kracht van het universum kunnen we bewegen naar de groei in onszelf en de connectie die we zo graag hebben.

Er komt een moment in je leven dat je jezelf vragen stelt bij het leven dat je leeft.
Wat is dat leven?
Wie ben ik?
Waarom …

BESTEL JOUW KRACHTIGE BREIN

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord – Open je hart

Prelude – Stem van mijn ziel

Inleiding – Van je hoofd naar je hart

  1. Energie, bewustzijn en multidimensionaliteit
  2. Herprogrammeren: jij kunt je brein veranderen
  3. Brein, bron, hart en ziel
  4. Wat je lichaam je vertelt
  5. Een weg naar geluk: focus je aandacht
  6. Zelfliefde: ik ben het waard
  7. De weg terug naar zelfliefde
  8. Eigenaarschap: het stuur in handen nemen
  9. Een collectieve en persoonlijke transformatie
  10. Een nieuwe generatie

Nawoord – Leven in liefde en verbinding

Begrippenlijst

Verder lezen

Bronnen

Aan de slag

BESTEL JOUW KRACHTIGE BREIN

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN CHARLOTTE LABEE