Boeken over Tao van Rozekruis Pers

boeken over Tao van Rozekruis Pers.087

De Chinese Gnosis, J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri

Een verhelderend commentaar op de Daodejing van Lao Zi waarin overtuigend wordt aangetoond dat de gnostieke boodschap én universeel én van alle tijden is – en waarin de nog steeds aanwezige mogelijkheid tot de bevrijding van de mensheid uit haar staat van gevallenheid wordt aangegeven. Er verschijnen tegenwoordig nog steeds nieuwe vertalingen van de Laozi en commentaren daarop. De Chinese Gnosis is uniek omdat de schrijvers de Laozi zien als een gnostiek geschrift en de tekst op gnostieke wijze belichten.

De Chinese gnosis door J van Rijckenborgh en Catharose de Petri

Hart voor Tao, Elly Nooyen

De Tao Teh Jing van Lao Zi is door de eeuwen heen herkend als universele wijsheid die een leidraad kan vormen voor het dagelijks leven. Deze universaliteit vormt de grondtoon in Hart voor Tao. De auteur laat zien dat de 81 verzen verschillende thema’s vertegenwoordigen, zoals het bekende Wu Wei. Daarnaast verduidelijken de verzen elkaar. Vers 70 zegt dat Tao als een kostbare schat in het hart verborgen ligt. Deze ‘godvonk’ is de basis om Tao te volgen. Vers 48 maakt duidelijk dat wie een studie volgt dagelijks meer wordt, maar wie Tao volgt dagelijks minder wordt. Dit ‘doet’ hij door niet te doen, Wu Wei. De betekenis daarvan voor wie de weg van Tao wil volgen vormt de essentie van het boek.

Hart voor Tao door Elly Nooyen

De wijsheid van het grondeloze Tao, Symposionreeks 30
Dianne Sommers, Dan Vercammen, Elly Nooyen en Frans Baggen

Lao Zi houdt ons voor: Als wij het Tao van de oudheid, waaruit alles ontsprong, doorgronden, kunnen we over het bestaan van het heden regeren. Wie het begin kent van het oorspronkelijke, heeft de draad van Tao in handen. Op het symposion De wijsheid van het grondeloze Tao was dat het cruciale punt, waarop de sprekers en meer dan 400 deelnemers in hun zoektocht naar Het in gezamenlijkheid uitkwamen. De voordrachten van die dag vindt de lezer in deze bundel bijeengebracht. De sprekers gingen in op de Nei Ye, de Chinese alchemie en de wijsheid van Lao Zi.

De wijsheid van het grondeloze Tao symposionbundel

Mysteriën van Tao en de Daodejing, Elly Nooyen en Henri Borel

Tao is in de kosmos, in ons zonnestelsel, overal op aarde, in de bomen, in de planten en de dieren, in de bergen en stenen. In cellen en atomen. Tao is ook in de mens. Toch is Tao op geen enkele manier waarneembaar. Verdiep je in thema’s van de Daodejing van Chinese wijze Lao Zi. In dit boek zijn ook opgenomen alle 81 verzen van de Daodejing in modern Nederlands, gebaseerd op de alom geprezen eerste Nederlandse vertaling uit het Oud-Chinees door Henri Borel. Dat is een klassiek geschrift waardoor je je hele leven kunt laten inspireren.

Mysteriën van Tao en de Daodejing Elly Nooyen en Henri Borel

www.rozekruispers.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *