Het ware onderscheidingsvermogen – strofe 33 van de Tao Teh King en een berijming door C. van Dijk

LEES MEER EN DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN TAO EN TEH

BESTEL TAO EN TEH

Mensenkennis getuigt van
verstand, zelfkennis van verlichting.
Overwinning van anderen is een bewijs van
macht, zelfoverwinning van kracht.
Zelfgenoegzaamheid is rijkdom.
Vastberadenheid ontspruit uit juistheid van besluiten.
Zelfgetrouwheid duurt lang.
Sterven is niet uitblussen,
doch ingaan tot eeuwig leven.

BESTEL TAO EN TEH

Het ware onderscheidingsvermogen – Drie en dertigste Spreuk 

320

Wie anderen beoordeelt, stelt een zoeklicht op.
Omstraalt aldus den vorm – doch dringt niet in het wezen.
Wel kan men scherp belichten, van den voet tot top,
Zóó kan men naam van ‘t boek, doch niet den inhoud lezen.

BESTEL TAO EN TEH

321

Zich zelf doorzien beteekent: in zich zelven staan.
Dat is – vanuit de kern, omslotenheid doorlichten.
Het zelf-bewuste-Ik, ziet zoo zijn veelvoud aan,
‘t Al-bewuste Ego – ziet zich zelf daad verrichten.

322

And’ren leiden, is door and’ren wrochten
En in hùn kunnen, ligt de eigen grens.
Waar zij minder dan hun taak vermochten,
Blijft kunnen, tot een onvervulden wensch.

323

Maar de krachten in ons zelve vrij te maken,
Dat is putten uit de eeuw’ge voorraadschuur.
‘t Eens begonnen werk kan niet en nimmer staken,
Evenmin als tijd een eind’ neemt met het uur.

324

Waar de wedloop begint,
Staan allen aan den start.
Er is één slechts die wint,
Die loopt tot ‘t einde hard.

325

De stof is aan verval gebonden,
Eens brokkelt iedere vorm af.
De Chaos is der vormen graf.
Kracht bouwt op eeuwig nieuwe gronden.

BESTEL TAO EN TEH

326

Onsterf’lijk zijn, is niet in vorm vergaan.
Wie zelf-bewust, van Al-bewust leert scheiden,
Die ziet den wijzer stil staan in de tijden.
Geen enk’le wijzer wijst het ‘tijdloos’ aan.

Bron: Tao, Universeel bewustzijn – Teh, Universeele bewustwording van E.J. Weltz en C. van Dijk (verschenen in oktober 2019)

BESTEL TAO EN TEH