Tag archieven: Rozenkruis nu

29 Rozenkruis nu! Kom dan vrienden! Wacht niet langer! Word opnieuw een godenzoon

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 29
Kom dan vrienden! Wacht niet langer! Word opnieuw een godenzoon (hymne 60, jeugd)
20 juli 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29

BESTEL MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD – SOFTBACK

BESTEL MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD – EBOOK

Ons begripsvermogen ‘grijpt’ door middel van begrippen een uiterst selectief deel van de werkelijkheid. Ons bevattingsvermogen – dat door de klassieke wijsbegeerte het ‘passieve intellect’ werd genoemd – ontvangt en omvat daarentegen de symbolische werkelijkheid en weerspiegelt haar naar ons waakbewustzijn. Doch dan moet ons bevattingsvermogen eerst door de Wijsheid wakker gekust worden. Dat vermogen heeft immers met liefde, ontvankelijkheid en het hart te maken. De koortsachtige activiteiten van ons gewone denkvermogen en van onze psyche of persoonlijkheid moeten eerst tot rust zijn gekomen voordat Lees verder

28 Rozenkruis nu! Zeven vlammen breken open, poorten tot het hart en het hoofd

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 28
Zeven vlammen breken open, poorten tot het hart en het hoofd (hymne 60, jeugd)
13 juli 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26WEEK 27 – WEEK 28

BESTEL HET NUCTEMERON VAN APOLLONIUS VAN TYANA

‘Een vuur dat leven geeft aan alle bezielde wezens wordt bestuurd door de wil van reine mensen.’

Dit wil zeggen dat, wanneer u het pad van de Gnosis gaat, u in binding treedt met een ánder magnetisch universum: het ongeschondene, het heelmakende.

Zij die erin slagen zich in dit licht op te heffen en die voor zich een nieuwe hemel, een nieuw magnetisch uitspansel weten te openbaren en binnen deze vuurkring een nieuwe aarde realiseren en dus, als gereinigde mensen, volkomen opgaan in het alomtegenwoordige vuur, zij zijn dan niet gebonden aan een nieuw, een ander web van het lot. Zij leven daarentegen in een vuurkracht die door hun gereinigde en gelouterde wil kan worden aangewend en Lees verder

25 Rozenkruis nu! Sluit de handen tot één keten

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 25
Sluit de handen tot één keten (hymne 168)
22 juni 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25

BESTEL DE STEM VAN HET ROZENHART

Als we ook maar iets aanvoelen van het geweldige plan om de mensheid terug te brengen naar haar oorsprong; als we ook maar iets van medegevoel hebben voor het lijden van de mensheid dat zij voortdurend in stromen over zich afroept door zich te buigen voor de afgoden van macht en materie; dan moet er toch een brandend verlangen ontstaan om mee te helpen daaraan iets te doen – dan verlang je toch om een radertje te kunnen zijn in de beweging tot bevrijding? Dan vraag je je toch af: ‘Wat kan ik zelf, in mijn eigen leven, doen om het grote werk verder te helpen?’ Het bijzondere is: waar je naar zoekt, zoekt ook jou! Het heeft te maken met Lees verder

24 Rozenkruis nu! Kracht tot gaan wordt ons geschonken

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 24
Van het gnosisvuur vervuld (hymne 168)
15 juni 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 –  – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23 – WEEK 24

Ik ben op weg! – en terwijl ik op de Weg ben, treedt het Licht mij tegemoet; het Licht overdekt mij; Het komt ín mij; Het verlaat mij niet meer, bij dag noch nacht. – De Roos bloeit, Zij geurt met lieflijke geuren! Daarom, ik ga een Rozengang, waarop het Licht mij trekt, mij geleidt, mij tot een Gids is! 

Uit: Het mysterie der zaligsprekingen
Hoofdstuk 1: Zalig zijn de armen van geest (1)

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

Ons gehele leven worden wij geroepen. Geroepen door de kracht van het Licht – het Licht, dat onze oorsprong is. Ons gehele leven zijn wij op weg. Op weg naar de bron van dit Licht.

Waar treedt het Licht ons tegemoet?
In ons Lees verder

23 Rozenkruis nu! Van het gnosisvuur vervuld

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 23
Van het gnosisvuur vervuld (hymne 168)
8 juni 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 –  – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23

BESTEL HET LEVENDE WOORD

Het licht van de gewone natuur begint te dalen. De zon der geboorte is al aan de horizon zichtbaar. De avond valt. De crisis is daar:

Toen zij (de Emmaüsgangers, red.) dichtbij het dorp waren gekomen waar zij heen gingen, hield Jezus zich alsof Hij verder wilde gaan. Maar zij dringen sterk bij hem aan: ‘Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is al gedaald.’ En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Toen Hij met hen aanzat, nam Hij het brood en zegende het. Nadat Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. Lees verder