Citaten over het midden, het centrum, het hart en het middelpunt

Mijn onbewuste kent het centrum dat ik niet kan vinden.
W.H. Auden

Vergeet niet, het is de geheime kracht, diep in ons weggeborgen, die onze drijfveren stuurt; daar komt die overredende stem vandaan, daar ligt de kern van het leven, daar, zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelf.
Marcus Aurelius

In de innerlijkste kern van alle eenzaamheid ligt een diep en machtig verlangen naar eenwording met het verloren zelf.
Brandan Behan

Alleen naïevelingen geloven dat de waarheid in het midden ligt;
in het midden liggen de compromissen, de gecastreerde waarheden.
Gie van den Berghe

Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
Bijbel, Mattheüs 18:20

Op de door iedereen geprezen gulden middenweg heeft men meestal ook maar middelmatig werk geleverd.
Louis Paul Boon

Objectiviteit: de waarheid liegt in het midden.
Johan Anthierens

We kunnen met zekerheid stellen dat het middelpunt van het heelal overal en de omtrek nergens is.
Giordano Bruno

Ik wil dat je alles bent wat je bent, die in het midden van je wezen.
Confucius

De zes richtingen van de ruimte die wij zijn, vinden hun oorsprong in het middelpunt van het driedimensionale kruis. Dit middelpunt wordt de verborgen zevende richting genoemd omdat de gewone zintuigen niet in staat zijn om deze zevende richting waar te nemen. Dit is de richting waarin alle driedimensionale kruizen in alle werelden direct met elkaar verbonden zijn. Dit is de richting waardoor elk kruis direct verbonden is met de Heilige.
Daniël van Egmond

Vanuit het mythische bewustzijn is het centrum van het heelal precies de plaats waar je je nu bevindt.
Daniël van Egmond

De boodschap dat mens en maatschappij de middenweg moeten zien te vinden tussen de fundamentele tegenstellingen van geest en materie en het eigen ego en de anderen is door de eeuwen heen het centrale thema van cultuur en religie.
Klaas van Egmond

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de middelpuntzoekende krachten groter zijn dan de middelpuntvliedende. De middelpuntzoekende krachten sturen de ontwikkeling naar het midden van het integrale mens- en wereldbeeld.
Klaas van Egmond

In sprookjes gaat het bijna altijd om de spanning tussen de waarden van het midden en die van de periferie.
Klaas van Egmond

Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.
Albert Einstein

Zij zijn ons het naast en gelijken ons het meest,
die de bijbel tot richtsnoer van hun leven maken,
tot middelpunt van hun studies en tot compendium van de gehele wereld.
Fama Fraternitatis

Als u wat beneden is niet gelijk maakt aan wat boven is,
en het linkse niet gelijk aan het rechtse
en wat achter is niet gelijk aan wat voor is,
als u niet binnengaat in het middelpunt en opgaat in de geest,
zult u het koninkrijk van God niet binnengaan.
Het evangelie van de heilige twaalven (69)

Zij die het goede gedaan hebben en volmaaktheid hebben bereikt,
komen in eindeloze rust en gaan het eeuwige leven binnen.
Zij rusten in het eeuwige.
Op hen oefent het herhaalde sterven en geboren worden geen macht meer uit;
voor hen wentelt het wiel van het eeuwige niet meer,
want zij hebben het middelpunt bereikt waar eeuwige rust heerst
en het middelpunt van alle dingen is God.
Het evangelie van de heilige twaalven (69)

Natuurlijk behoort een film een begin, een midden en een eind te hebben.
Maar niet noodzakelijkerwijs in die volgorde.
Jean-Luc Godard

De gulden middenweg is dikwijls dubbel gevaarlijk.
Christian Dietrich Grabbe

Het begin ligt dikwijls in onze macht, het midden zelden, het eind nooit.
Theodor Gottlieb von Hippel

De ene mens mag de andere nooit tot het middelpunt van zijn leven maken.
Etty Hillesum

De waarheid ligt in het midden, omringd door andere leugens.
Karel Jonckheere

Alleen in eenzaamheid kan ik mijn eigen kern vinden.
Anne Morrow Lindbergh

Zoals je je kern fysiek dient te versterken met oefeningen, zo dien je je kern ook spiritueel te versterken.
Anne Graham Lotz

Stilte is het voertuig dat ons brengt naar de innerlijkste kern van ons wezen, de plaats voor alle authentieke spirituele oefening.
Elaine MacInnes

De waarheid ligt meestal aan de rand, niet in het midden.
Henry Miller

De aard van God is een cirkel waarvan het middelpunt overal en de omtrek nergens is.
Jim Morrison

Wanneer yin en yang hun energie naar ʻhet middenʼ doen toestromen, komen de polariteiten met elkaar in harmonie.
Elly Nooyen

Een leven zonder een eenzame plaats, zonder een stil middelpunt, wordt destructief.
Henri Nouwen

Ieder bemind voorwerp is het middelpunt van een paradijs.
Novalis

De poëzie is het echt, absoluut reële. Dit is de kern van mijn filosofie. Hoe meer dichterlijk, hoe meer waar.
Novalis

De oneindigheid is een bol, waarvan het middelpunt overal en de omtrek nergens is.
Blaise Pascal

God kennen, en niet je eigen ellende, maakt hoogmoedig.
Je eigen ellende kennen en God niet, leidt tot wanhoop.
Christus kennen is de middenweg, want daarin vinden we zowel God als onze ellende.
Blaise Pascal

Eenvoud is de juiste middenweg tussen te weinig en te veel.
Joshua Reynolds

Ieder vermogen, iedere energie, alles, is aanwezig in de diepste kern van uw wezen, die als het ware uw weg is, de weg vanuit het hart van het zijn, dat uw geestelijk zelf is.
Gottfried de Purucker

De dwaas ziet zijn doel aan het eind, een verstandig mens in het midden, de wijze alleen reeds bij de eerste stap.
Friedrich Rückert

Combineer de extremen, en je zult het ware centrum hebben.
Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

God is het middelpunt voor wie zich om Hem sluit,
maar breidt om wie hem mint zich als een cirkel uit.
Angelus Silesius

Wie met zijn ziel in ʻt middelpunt der dingen leeft,
doorschouwt het al terstond wat om hem henenzweeft.
Angelus Silesius

Hoe meer we onszelf in het middelpunt plaatsen, des te minder kunnen we de Vader- moeder God herkennen als het werkelijke centrum.
Bhakti Thirta Swami

Ik wil zo dicht mogelijk bij de rand staan zonder erover te gaan. Aan de rand zie je allerlei dingen die je niet kunt zien vanuit het midden.
Kurt Vonnegut

Priesters, dominees en rabbijnen vragen zich af waar de kinderen naartoe gaan. Langzaam maar zeker zien ze dat mensen hongerig zijn naar iets dat verder gaat dan de leer. Het is niet zo dat ze geen religieuze waarheid willen. Maar ze willen de mystieke kern, het hart van de religieuze waarheid.
Marianne Williamson

Met veel woorden raakt men uitgeput. Het is beter het midden te bewaren.
Lao Zi