27 Rozenkruis nu! Zeven stralen van de liefde dalen uit het lichtrijk neer

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 27
Zeven stralen van de liefde dalen uit het lichtrijk neer (hymne 60, jeugd)
6 juli 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26WEEK 27

BESTEL 24 DECEMBER 1980

De geest, die zich projecteert in de ziel, maakt deel uit van het Universele Geestveld. Het Universele Geestveld openbaart zich in zeven stromen, in zeven stromen van volstrektheid. Wij spreken van de Zevengeest. Wie daaraan deel krijgt of -heeft, zoals de wedergeboren ziel, heeft terstond deel aan alles wat de Zevengeest of God is, of stelt, of bedoelt. Hij bezit de immateriële schat; het allerhoogste, het allerheerlijkste wat de wedergeboren mens ontvangen kan.

In de geest is het volstrekte Leven, de volstrekte Liefde, de volstrekte Intelligentie, de volstrekte Harmonie, de volstrekte Wijsheid, de volstrekte Toewijding, de volstrekte, bevrijdende Daad. Wie deel heeft aan de universele Zevengeest ontvangt de zevenvoudige schat, waarvan het ene aspect door de zes anderen wordt bepaald. Dat wil zeggen: door de samenwerking van de zeven stralen van de Logos wordt de bevrijde mens in de eeuwigheid geopenbaard.

Uit: 24 december 1980
Hoofdstuk 2

BESTEL 24 DECEMBER 1980

In het jeugdwerk van het Rozenkruis en op de Jan van Rijckenborghschool wordt geregeld gezongen over de Zeven stralen van de liefde. Het is de titel van dit prachtige lied dat hieronder staat uitgeschreven. De gezongen versie klinkt elke keer weer zo zuiver en oorspronkelijk.

 

BELUISTER DE LP NOVEROSAKLANKEN

Waar bij volwassenen vaak de logica moet kloppen om zodoende zoveel mogelijk met het hoofd te begrijpen, zo is het jonge kind van nature nog ontvankelijk en in staat te verstaan met het hart. Er tollen nog niet tal van gedachtenspinsel door het hoofd die dit verstaan belemmeren. Het is om die reden dat er een Jan van Rijckenborghschool is, waar onderwijs wordt aangeboden waarin evenredig aanbod is voor hart, hoofd en handen. Zorgvuldig weegt het enthousiaste en bevlogen team af wat er op school wordt aangeboden om zo die openheid van het kind nog zoveel mogelijk te kunnen behouden.

De werking van de zeven stralen worden geweldig beschreven in Een nieuwe tijd breekt aan (Ronald Jan Heijn, 2016). Zij hebben hun uitwerkingen op de mensheid, de ene straal in grotere mate dan de ander, en een kind kan hier nog erg goed op reageren. Daarom ziet de Jan van Rijckenborghschool het als haar taak om een harmonieuze leeromgeving te scheppen met veel aandacht voor natuur, harmonie expressie en een goede omgang met elkaar. Dat gebeurt met voorlezen uit de betere literatuur tijdens de dagopeningen, tijdens samenwerken, spelen in de natuur, beeldende vorming, wekelijkse dramalessen, tempeldiensten 4x per jaar. Enzovoort. De school blinkt uit in het goede pedagogische klimaat dat er heerst.

Er wordt ruimte geboden om met het hart te leren denken, vrijheid om in het hoofd te kunnen spelen en zo de mogelijkheid om met de handen werelden vol fantasie te scheppen. Zo kan een kind tot een eigen mens worden, die zal uitvinden wie hij is. Het onderwijsteam van de Jan van Rijckenborghschool is dagelijks bezig de kinderen een ruimte te bieden om in harmonie te kunnen leren, ontdekken, manipuleren, struikelen om uiteindelijk als een open, gezond-kritisch mens de weg te vervolgen. Het kind kent zijn talenten en valkuilen. Wat hij interessant vindt óf juist niet, het kan zich verwonderen over dat wat er om zich heen zichtbaar is of afspeelt en stelt zichzelf levensvragen. Wat de antwoorden op de levensvragen zullen zijn, dat is aan het kind zelf….

 

JEUGDLIED 60

Zeven stralen van de liefde
Dalen uit het Lichtrijk neer.
Zeven stemmen roepen immer:
“Keer tot uwe broeders weer!”

Zeven vlammen breken open
Poorten tot het hart en ’t hoofd.
Zeven krachten bouwen hecht
De Tempel die ons werd beloofd

Zeven lichten, zie, verlichten
Alle paden in de nacht.
Zeven wegen voeren huiswaarts,
Naar het Vaderland, dat wacht.

Zeven vreugdezangen klinken
als een welkom, wonderschoon…
Kom dan, vrienden! Wacht niet langer!
Word opnieuw een godenzoon!

BESTEL 24 DECEMBER 1980

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE DRIEBOND VAN HET LICHT