Boeken over de heilige natuur: Symposionreeks, P. Martens, M. van de Goor, K. Armstrong, M. Schouten en W. Beekman

1 Mens en natuur – Symposionreeks 48
Dit boekje bevat de lezingen van de sprekers op het symposion ‘Mens & natuur – verborgen schatten en openbare geheimen’ van Stichting Rozenkruis, om nog eens te lezen en te overdenken. Omdat niemand de natuur met al haar verborgen schatten en openbare geheimen in een dag kan vinden en onthullen, omdat iedereen steeds opnieuw ontdekkingen kan doen. De teksten nodigen u uit op zoek te gaan naar de antwoorden die bij u passen. Wat natuur is. Hoe u zich verhoudt tot en met de natuur. Wat de geluiden van het bos, het water, de woorden, de klanken in u teweegbrengen. Welke rol wetenschap, kunst, religie en spiritualiteit hierin spelen. Welke rol dus de mens speelt, hoe de natuur zich door de mens gevormd heeft.

LEES MEER OVER MENS & NATUUR

BESTEL MENS & NATUUR

2 De heilige natuur, niet-westerse stemmen over dier, mens en klimaat – Pim Martens en Marloes van Goor
Twaalf inheemse en religieuze leiders uit verschillende werelddelen spreken zich in dit boek uit over de heiligheid van de natuur. Hun eeuwenoude wijsheden inspireren ons om anders te gaan denken over onze omgang met alles wat leeft. Aan het woord komen de Groenlandse sjamaan Angakkorsuaq, de Amerikaanse indianenleider Chief Lane Jr., masaileider Mwarabu, de boeddhistische geestelijke Shih, de dichtende islamgeleerde Ur Rehman Chishti, orthodox rabbijn Slifkin, Maya-priester Sac Coyoy, hindoe-prins Jhala, Aztekenleider Sanchez, leider van de Canadese Bear Clan Wawatie, bisschop Smeets van Roermond en theoloog Valerio van Rochester Cathedral. Oeroude natuurwijsheden uit alle streken! Pim Martens en Marloes van de Goor hebben dit boek geschreven. 

LEES MEER OVER DE HEILIGE NATUUR, NIET WESTERSE STEMMEN OVER …

DE HEILIGE NATUUR, NIET WESTERSE STEMMEN OVER …

3 De heilige natuur
Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis werd de natuur als heilig beschouwd en geloofde men dat God of de goden in de natuur alomtegenwoordig waren. Dat gold voor bijna alle culturen en religieuze tradities ter wereld. Toen de westerse mens in de zeventiende eeuw God en de natuur van elkaar scheidde, was dat méér dan een breuk met duizenden jaren van verworven wijsheid en ervaring: we zagen er de legitimatie in om onze omgeving te plunderen en onszelf op een destructieve manier boven de natuur te plaatsen. Karen Armstrong stelt dat het niet genoeg is om ons gedrag te veranderen als we de dreigende milieuramp willen afwenden: we moeten leren anders te denken en te voelen over onze natuurlijke omgeving. Ze is ervan overtuigd dat ons religieus erfgoed ons kan leren hoe we de spirituele band met de natuur kunnen herstellen. In elk hoofdstuk van De heilige natuur behandelt ze een thema dat centraal staat in de wereldgodsdiensten – van dankbaarheid en compassie tot opoffering en geweldloosheid – en laat ze zien hoe we een andere manier van denken en voelen kunnen ontwikkelen om opnieuw contact te maken met de natuur.

LEES BOEKBESPREKING OVER DE HEILIGE NATUUR UIT LOGON

BESTEL DE HEILIGE NATUUR

4 Spiegel der natuur, het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief – Matthijs G.C. Schouten
De zienswijze dat de natuur bezield is, was ooit wijdverbreid… De manier waarop we naar de natuur kijken, verschilt van cultuur tot cultuur. De islam spreekt bijvoorbeeld over de vele levenslessen die Allah in de natuur aanbracht. Het boeddhisme benadert de natuur vanuit een houding van respect voor alle levende wezens. In het westen daarentegen zijn we de natuur vooral gaan zien in termen van nut en bruikbaarheid. ‘Spiegel van de natuur’ van ecoloog en filosoof Matthijs Schouten zet de lezer aan tot nadenken over zijn eigen natuurbeeld, en daarmee tot reflectie over de toekomst van de natuur.

LEES MEER OVER SPIEGEL VAN DE NATUUR

BESTEL SPIEGEL VAN DE NATUUR

5 Openbaar geheim, levensverhalen opgetekend door een bioloog –  Willem Beekman
Wie goed kijkt ziet overal in de natuur samenhang. In zijn boek ‘Openbaar geheim’ gidst begenadigd verteller Willem Beekman je door de plantenwereld en het dierenrijk. Hij vertelt op aanstekelijke wijze over samenwerking tussen dieren, de ontwikkeling van organismen en dat wat ons als levende wezens met elkaar verbindt. Als spreker raakte Willem Beekman reeds talloze mensen met zijn enthousiasme en kennis van de natuur. De wijsheid, schoonheid en soms genialiteit van planten en dieren zijn voor hem eenonuitputtelijke bron van inspiratie. Zijn enorme kennis, vlotte schrijfstijl en illustraties van eigen hand maken ‘Openbaar Geheim’ tot een fascinerend en tegelijkertijd toegankelijk boek over wat wij kunnen leren van de natuur.

LEES OVER DE VOORDRACHT ‘GESTOLD LICHT’ VAN WILLEM BEEKMAN OP 13 OKTOBER 2023

LEES HET BEGIN VAN OPENBAAR GEHEIM

BESTEL OPENBAAR GEHEIM