De heilige natuur – Karen Amstrong over hoe we de relatie met onze natuurlijke omgeving kunnen herstellen

BESTEL DE HEILIGE NATUUR

Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis werd de natuur als heilig beschouwd en geloofde men dat God of de goden in de natuur alomtegenwoordig waren. Dat gold voor bijna alle culturen en religieuze tradities ter wereld. Toen de westerse mens in de zeventiende eeuw God en de natuur van elkaar scheidde, was dat méér dan een breuk met duizenden jaren van verworven wijsheid en ervaring: we zagen er de legitimatie in om onze omgeving te plunderen en onszelf op een destructieve manier boven de natuur te plaatsen.

Karen Armstrong betoogt in haar boek De heilige natuur dat we moeten leren anders te denken en te voelen over onze natuurlijke omgeving. Ze is ervan overtuigd dat ons religieus erfgoed ons kan leren hoe we de spirituele band met de natuur kunnen herstellen. In elk hoofdstuk van ‘De heilige natuur’ behandelt ze een thema dat centraal staat in de wereldgodsdiensten – van dankbaarheid en compassie tot opoffering en geweldloosheid – en laat ze zien hoe we een andere manier van denken en voelen kunnen ontwikkelen om opnieuw contact te maken met de natuur.

KAREN AMSTRONG

Karen Amstrong (1944) is een van de meest vooraanstaande denkers en schrijvers over religie en religieuze tradities. Ze heeft tal van baanbrekende boeken op haar naam, zoals Een geschiedenis van God, Compassie, Heilige oorlog, De strijd om God, Islam, De grote transformatie, Boeddha en De wenteltrap, gebaseerd op haar persoonlijke geschiedenis. Haar werk is in veertig talen vertaald. Vele van haar boeken werden internationale bestsellers. In 2008 werd zij bekroond met de TAD Price en lanceerde ze het Charter for Compassion, een online platform gedragen door belangrijke denkers over de religieuze tradities in de wereld. Voor haar werk ontving Karen Amstrong tal van onderscheidingen. Zij is onder meer eredoctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ambassadeur van de United Nations Alliance of Civilizations.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

  1. Mythos en logos
  2. Heilige natuur
  3. De heiligheid van de natuur
  4. Onze gebroken wereld
  5. Het offer
  6. Kenosis
  7. Dankbaarheid
  8. De gulden regel
  9. Ahimsa
  10. Concentrische cirkels

Epiloog
Dankwoord
Noten
Beknopte biografie
Register

BESTEL DE HEILIGE NATUUR

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE NATUUR