Joost R. Ritman: ‘De traditie van de rozenkruisers is springlevend!’

BESTEL DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE – TRADITIE EN VERNIEUWING

In de bovenstaande video spreekt Joost R. Ritman, onder andere stichter van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, over de traditie van het Rozenkruis. De opname vond plaats in The Embassy of the Free Mind op 7 mei 2022, de dag waarop de tentoonstelling De Rozenkruisers Revolutie – traditie en vernieuwing voor het eerst voor het publiek toegankelijk was. Die expositie is nog tot en met 31 juli 2022 te zien op het adres Keizersgracht 123 in Amsterdam

Je moet altijd vooruitkijken in de tijd. En daarom is het zo fascinerend om een boek te zien als een boodschapper. De mensen komen, brengen het woord en vertrekken weer. Je bent hier vandaag in het hart van een collectie die 28.000 boeken vertegenwoordigt. Getuigenissen van vele mensen in de afgelopen honderden jaren zijn hier aanwezig.

Al op het jeugconferentieoord Noverosa waren wij al in vuur en vlam door Van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Ook zij hebben het woord en de daaraan verbonden informatie ontvangen. Je ziet hier het oudste geschrift dat in handen was van Wim Leene, Jan Leene (de burgerlijke naam van J. van Rijckenborgh) en Cor Damme. Het (boek met de titel ‘The Brotherhood of the Rosycross’) is van Arthur Edward Waite.  Arthur Edward Waite is de man die de gedachte van de Rozenkruisers Broederschap in de wereld brengt. Voor Wim Leene, Jan Leene, Cor Damme en Catharose de Petri was dat aanleiding om die gedachte op te pakken. Vanaf ongeveer 1935 zijn zij met die drukkerij en die uitgeverij begonnen.

Die vonk, die heb je. Ieder mans draagt die vonk. Van Rijckenborgh zei: die vonk moet levend worden. Die vonk wordt een vlam! Die vlam wordt het vuur. Het vuur wordt het licht en het licht wordt het leven. In vijf stappen heb je dus het geheim van de vonk die ieder mens  in zichzelf draagt. En voor mij is het daarom een heel bijzonder moment om hier de vrucht te hebben van de samenwerking met Doride Zelle, die ontstaan uit een bijzondere impuls in 2014.

BESTEL GODDELIJKE WIJSHEID – GODDELIJKE NATUUR

BESTEL DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE – TRADITIE EN VERNIEUWING

BESTEL DE ROEP VAN HET ROZENKRUIS

BESTEL GEROEPEN DOOR HET WERELDHART, TIJDELIJK VAN € 14,50 VOOR € 9,50

 1. Goddelijke Wijsheid – Goddelijke Natuur, in vijf Europese talen: Nederlands, Duits, Engels, Hongaars en Tsjechisch.
 2. De Rozenkruisers Revolutie – traditie en vernieuwing, gebaseerd op de gelijknamige tentoonstelling, vertelt het verhaal van de Rozenkruisers Broederschap waarvan vanaf 1614 de manifesten beschikbaar komen.
 3. De roep van het Rozenkruis – vier eeuwen levende traditie, het boek dat tegelijk is uitgebracht is met onze eerste tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Achterin zijn uitklapvellen met een tijdlijn opgenomen. Het begint begin zestienhonderd en eindigt bij het Lectorium Rosicrucianum in 1945. De traditie van de rozenkruisers is dus spring- en spring- en springlevend!
 4. Symposion Geroepen door het wereldhart, het boek met de toespraken die gehouden zijn op het fantastische congres in 2009 op Renova. Het was georganiseerd in samenwerking met de vrijmetselaren, de soefi’s, de antroposofen, de theosofen en rozenkruisersstromingen (waaronder The Rosicrucian Fellowship en AMORC) in Europa.  De deelnemende geestelijke stromingen kwamen tot een gemeenschappelijke slotverklaring. Zij concludeerden:
 • Alle religies zoeken naar de ene waarheid
 • Onaantastbaar is de bron van wijsheid, liefde en kracht
 • God is in zichzelf, de wereld is in God, en de mens is in de wereld
 • De opdracht van de mens: stofopenbaring, zielenopenbaring, alopenbaring
 • In het hart ligt de toegang tot ons geestelijke wezen
 • Vanuit het innerlijk licht kan de mens alles doorzien
 • Zelfvergeten dienstbaar zijn is de kortste en meest blijde weg tot God
 • Er is één geest in de hele schepping, die in ons leeft, die zin geeft aan het leven
 • Bevrijd de oneindige geest door het besef van ‘de ander in ons’
 • Denk met uw geest over uzelf, ken uzelf. Wie zichzelf kent, kent het Al: het Al is in de mens
 • Vanuit ons liefdevolle hart kunnen wij alle gescheidenheid tussen mensen overwinnen

Onze oproep is:
Mens, ga in tot uw diepste innerlijk!
Vind de weg van materie tot mysterie.
Keer terug tot de geestelijke oerbron, in het levende nu.

BESTEL OOG IN OOG MET JACOB BÖHME