Overzicht van historische rozenkruisers en rozenkruis-organisaties vanaf de 18e eeuw

BESTEL DE ROEP VAN HET ROZENKRUIS

Achterin het boek ‘De roep van het Rozenkruis – vier eeuwen levende traditie’ is een uitvouwbare bijlage opgenomen met een overzicht van Rozenkruisers en Rozenkruisersgezelschappen van de 18e eeuw, de 19e eeuw en de 20ste eeuw. Hieronder is de tekst weergegeven.

ROZENKRUISERS IN DE 18e EEUW

 • 1710, Brüderschaft de Ordens des Gülden und Rosen-Creuzes of Gouden Rozenkruisers: Sincerus Renatus (=Samuel Richter). Statuten van de (vertaald uit het Italiaans). Vermeende broederschapshuizen in Neuenberg, Ancona, Amsterdam. 
 • 1722-1770 ‘Imperator Fraternitatis Reseae et Aureae Crucis’, Friedrich Stein in Utrecht, Johann Carl von Fridau en Abraham von Brün in Hamburg, Tobias Schulze in Amsterdam.
 • 1737 L.C. Orvius bericht over een rozenkruisersgezelschap dat zich in 1622 in Amsterdam gevestigd zou hebben. Hun statuten komen overeen met die van Sincerus Renatus. 
 • 1738 Herziening van de statuten van de Orde des Gülden und Rozen-Creutzes. I.W.R.: testament van de Fratres Aureae vel Roseau uit het jaar 1580
 • 1747 Sociëteit van de golden und Rosenkreuzer en erven van Ritter vom Goldenen Vlies, Hermann Fictuld
 • 1757 Heroprichting van de Orde des Gold und Rosenkreuzer, Herman Fictuld, Praag, Regensburg, Frankfurt
 • 1763 Programma: Tabella pro concordia Fratrum Rosae Crucis. Opheffing en verbod van de beweging van de rozenkruisers in Praag. Johann Lorenz Natter (Dresden, Florence, Londen, Kopenhagen, Stockholm) sterft in St. Petersburg. 
 • 1766 Ordre de Chevaliers Elus Coën, genaamd ‘Réau Croix’: Martinès de Pasqually, Louis-Claude de St. Martin (fakkeldrager 10), Jean Baptiste Willermoz, Baron de Tschoudy.
 • 1767 Hervorming van de orde: Systeem van negen graden. Bernard J. Schleiss v. Löwenfeld, Karl R.I. v. Keller, Franz X. v. Jägern. Clericale systeem van de tempelorde: Jh. August Starck.
 • 1777 Opnieuw herziening van de Orde van de Brüder des God-Rosen-Kreuzes. Provinciale kapittels van de ‘Strikte Observantie’. Programma: hoofdplan voor het huidige decennium opgesteld A.D. 1777: W.J.F. Schröder, Frh. von Proces, J.R. Bischoffwerder, J. Chr. von Wöllner. Het Zweedse systeem: Karl Friedrich Ecklaff, Carl von Södermanland. Gold- und Rsenkreuzerin Polen: L. de Toux de Salverte, August Moszynski. System Bon Pasteur.
 • 1778 Rozenkruisers in Rusland: Nicolaj Novikov, A.M. Koetoezov, I.V. Lopoechin, S.L. Gamaleja, I.P. Toergenjef, J.G. Schwarz. Russische martinisten. 
 • 1782 Illuminaten: Adam Weishaupt, Adolph F. von Knigge. In zijn statuten grijpt de Verlichter  Knigger terug op de Fama en de Confessio en wijst de ‘nieuwere rozenkruisers’ af.
 • 1783 Missiv an die hocherleuchtete Brüdershaft des Orden des Goldenen und Rosenkreuzes. Lux in Bruce: eerste omvangrijke bibliografie van de rozenkruisers
 • 1785 Eerste druk van de Geheime Figuren der Rosenkreuzer
 • 1788-1803 Karl von Eckarshausen (fakkeldrager 12) en zijn kring
 • 1794 Societas Rosae Crucis op het eiland Mauritius. Dr. Sigismund Bacstrom wordt door de comte de Chazal in de orde opgenomen.

ROZENKRUISERS-ORGANISATIES IN DE 19e EEUW

 • 1800 Societas Rosicruciana in Scotia.
 • 1860 – 1865 Societas Rosicruciana in Anglia (SRIA). Stichter: Robert Wentworth Littele, leden: Kenneth Mackenzie, John Yarker, P.B. Randolph, A.E. Waite, E. Bulwer-Lytton, W.W. Westcott, Eliphas Levi, Theodor Reuss, Frederick Hockley, William Carpenter, en vele anderen.
 • 1875 Oprichting theosofische Vereniging door H.P. Blavatsky.
 • 1878 Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis (SRICF), Pennsylvania.
 • 1880 Societas Rosicruciana in Canadiensis. Societas Rosicruciana Republicae Americae
 • 1888 The Hermetic Order of the Golden Dawn (HOGD): Samuel Liddel MacGregor Mathers, William Robert Woodman & W.W. Westcott, A.E. Waite, Mina Berson (zuster van Henri), Edward Munch, August Strindberg, Rider Haggard, R.F.  Felkin, ‘Aleister’ Alexander Edward Crowley, William Butler Yeats, Allan Bennet, Bram Stoker, William Alexander Ayton, Frederick Leigh Gardner, Florence Farr.
 • 1888-1889 Rosa Rubeae & Aurae Crucis (RRAC). Fellowship of the rosy Cross: A.E. Waite. Order Sanctissimus Rosa et Aureae Crucis: A.E. Waite (fakkeldrager 15).
 • 1888 Ordere Kabbalistique de la Rose Croux (OKRC) gesticht in Parijs rond 1888 met Marquis Stanislas de Guaïta als eerste grootmeester.
 • 1890 Ordre de la Rose Croix Catholique et Esthétique, du Temple et du Graal: Joséphin Péladan. Leden: Gustav Moreau, Igor Stravinsky, Claude Debussy, FelicienRops, George Rouault, Erik Satie. Temple of the Rosy Cross onder leiding van Dr. Edward Brown uit Boston.
 • 1895 Ordo Templi Orientis (OTO): Carl Kellner, Heinrich Klein & Franz Hartmann. Ordo Roze-Croix Esotérique.
 • 1896 Alchemical Rose-Croix Society (Association Alchimique de France): Count François Jollivet-Castelot. De organisatie schijnt te zijn erkend in 1896. Onder de leden enkele bekende persoonlijkheden: Gerard Encausse (Papus), Philippe Encausse, H.E. Lalande, Charles Barlet, Paul Sédir, Stanislas De Guaïta, Tabris. Brotherhood of the Illuminated Brethren of the Rose-Croix: August Reichel.
 • circa 1898 Rose-Croix de l’Orient (Rose-Cross of the East) (RCO): Dr. E. Bertholet.

ROZENKRUISERS-ORGANISATIES IN DE 20E EEUW

 • 1909 Rosicrucian Fellowship (Association of christian mystics, RF ), Carl Louis von Grasshof (Max Heindel, fakkeldrager 19)
 • 1912 Order of the temple of the Rosy Cross (OTRC) werd gesticht in Londen in 1912 door Annie Besant (fakkeldrager 14), Marie Russak (Hotchener) en H. Wedgewood. Corona Fellowship of Rosicrucians (CFR): ‘Frager Aurelius’, Mabel Besant Scott
 • 1913 Antroposofische Vereniging: Rudolf Steiner (fakkeldrager 16)
 • 1912-1915 Antiquus Arcanes Ordinis Rosae Rubae Aureae Crucis (Antique Mysticusque Ordo Rosae Crucis, AMORC) were oorspronkelijk opgericht als de Amerikaanse tak van de Europese AMORC tussen 1912-1915. De inspirator was Harvey Spencer Lewis (fakkeldrager 17). Ancient Rosa Crucis (ARC) werd opgericht door ex AMORC leden. Ordo Militia Crucifera Evangelica (OMCE).
 • circa 1920 De Fraternitatas Rosa Crucis (FRC) werd opgericht rond 1920 door Reuben Swinburne Clymer. Antiquus Arcanus Ordinis Rosae Rubae et Aureae Crucis (AAORRAC): Eduard Munninger in ‘Castle Kraempelstein’. De Fraternitatas Rosicruciana Antiqua (FRA) werd rond 1927 opgericht door de Duitse esotericus Arnoldo Krumm-Heller in Zuid-Amerika. Les Frères Aînés de la Rose-Croix (De Oudere Broeders van het Rozenkruis, FARC): Roger Caro. Collegium Pansophicum (CP) werd opgericht in 1921 door Heinrich Tränker. Tränker stond aan het hoofd van de Duitse tak van de OTO.
 • 1935 Kerkgenootschap Rozenkruisers Genootschap o.l.v. Jan Leene (J. van Rijckenborgh, fakkeldrager 21) Z.W. Leene (fakkeldrager 20) en Hennie Stok-Huizer (Catharose de Petri, fakkeldrager 22).
 • 1945 Definitieve naam Rozenkruisers Genootschap: Lectorium Rosicrucianum – Internationale School van het Gouden Rozenkruis, Golden Rosycross