Papus: eminente persoonlijkheid die de martinistenorde in Frankrijk opnieuw oprichtte

Papus was één van de Franse esoterici die eraan heeft bijgedragen om de geest van het Rozenkruis in Frankrijk te verspreiden. Papus van het pseudoniem van de de eminente persoonlijkheid Gérard Encausse (1865-1916) die een stempel drukte op het moderne occultisme. Hij was de stichter, of opwekker van de martinistenorde die zich vooral baseert op de werken van Martinez de Pasqualis (circa 1710-1769) en Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1801).

Papus schreef talrijke werken over ‘hogere wetenschappen’, waaronder ‘Traité méthodique de pratique’ en het ‘Traité élémentaire de science occulte’. Hij werde beschouwd als de ‘Balzac van het occultisme’, en nam de naam aan van de neopythagorese medicus uit het Nuctemeron dat wordt toegeschreven aan Apollonius van Tyana.

Papus was voor korte tijd adviseur van tsaar Nicolaas II, die hij inwijdde in het martinisme, en ook een leerling en vriend van maître Philippe (1849-1905). Over deze magiër en wonderdoener uit Lyon schreef Philippe Encaussse (1906-1984) , de zoon van Papus, het boek ‘Le maïtre Philippe de Lyon, thaumaturge et homme de Dieu’. In 1887 richtte Papus het blad L’initiation op, het orgaan van de martinistenorde. Na zijn dood ging het blad echter steeds verder achteruit, totdat dokter Philippe Encausse het weer nieuw leven inblies. Samen met de vrienden van zijn vader legde hij zich toe op het in stand houden van het tijdschrift en het verspreiden van het gedachtegoed dat zijn vader voorstond. Deze geest, en de weg die ertoe leidde, beschreef hij ook in het boek ‘Papus’.

Bron: ‘De Rozenkruisers, historie, traditie en rituelen’ door Jean-Piere Bayard (niet meer in druk verkrijgbaar).