Golden Rosycross Community: wereldwijd Engelstalig online-platform van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis

Op 1 januari 2019 ging de wereldwijde Golden Rosycross Community van start. Zoals de naam al aangeeft, omvat deze community meer dan alleen een website met artikelen, tijdschriften, video’s, muziek en podcasts (audio). De Golden Rosycross Community is een online platform waar mensen wereldwijd elkaar, vooralsnog alleen in de Engelse taal, kunnen ontmoeten. Diegenen die bijvoorbeeld door fysieke afstand of andere beperkingen geen mogelijkheden om de (conferentie)centra en tempels te bezoeken, kunnen zich zo toch steeds weer verbinden met de School van het Gouden Rozenkruis. Zij kunnen er hun ervaringen uitwisselen, zich op veel manieren verdiepen in de universele wijsbegeerte of gewoon af en toe naar muziek luisteren en een boek lezen. Hieronder volgt de Nederlandse vertaling. 

Onze huidige wereld biedt een overweldigende stroom van impulsen, mogelijkheden, communicatie en kennis. Social media en het internet hebben de factor ‘fysieke afstand’ voor een belangrijk deel weggenomen. Onze tijden zijn inderdaad indrukwekkend ten aanzien van technologische vooruitgang en alle mogelijkheden die het biedt voor ontwikkeling van de mens.

Toch zijn er zijn velen die het knagende gevoel hebben dat, ondanks dit alles, er in onze samenleving iets essentieels ontbreekt. Iets dat vol is van betekenis en ons leven zin geeft. Misschien herken je dit en heeft dat gevoel je aangespoord om deel te nemen aan spirituele cursussen, workshops, discussies, en te zoeken op het internet. En misschien heb je op deze wijze ook de School van het Gouden Rozenkruis benaderd. Als dat zo is, dan ben je misschien geïnteresseerd in spiritualiteit die geworteld is in wat we de universele leer kunnen noemen.

Zoek je begeleiding om te gaan leven vanuit je diepste kern, zodat je dat kunt vinden wat wij beschouwen als de ontbrekende essentie?

Misschien hebben jij en de Golden Rosycross Community dan iets gemeenschappelijk. We zijn verheugd je uit te nodigen om onze website te bezoeken en je in te schrijven voor de Golden Rosycross Community. Dan ontvang je regelmatig e-mails met ‘content’ waarvan we hopen dat die relevante zal zijn voor je spirituele zoektocht.

Je kunt video-lezingen bekijken, online spreken met lezinggevers, luisteren naar een podcast, een Pentagram magazine downloaden, toegang verkrijgen tot ons online magazine LOGON en je aanmelden voor onze wekelijkse live-verkenningen. Degenen die lid worden, kunnen deelnemen aan bijeenkomsten die alleen voor leden zijn en die aangeboden worden om online bijeen te komen met andere leden van de groep, waarbij gebruik wordt gemaakt van professionele conference software.

De rozenkruisers streven ernaar om de verbinding tussen ‘het kruis en de roos’ te versterken, tussen de tijdelijke, maar zo belangrijke wezen dat we zijn en de eeuwige goddelijke kern in onszelf. Leven vanuit die verbinding draagt bij aan de regeneratie van de mens. Dit is het pad van kennis, vrij zijn van conflicten en een steeds groeiend bewustzijn van wat onze actieve rol in de samenleving en de wereld werkelijk inhoudt.

De leringen van de gnostieke School van het Gouden Rozenkruis zijn tegelijkertijd hermetisch, taoïstisch en christocentrisch. Het is mogelijk om te komen tot innerlijk weten, tot gnosis, door een pad van zelfinwijding te gaan, dat bestaat sinds het begin van de tijden. De School van het Gouden Rozenkruis wijst op dit pad dat elke persoon in zichzelf dient te gaan.

In alle authentieke wijsheid tradities bestaat het idee dat er één bron van leven, wijsheid en liefde is. Deze bron heeft vele namen: Geest, Tao, Brahma, de Ene, de Onkenbare, de Schepper, God en de Vader-Moeder. De School van het Gouden Rozenkruis bestaat uit mensen die hebben ontdekt dat deze bron in henzelf ligt.

Het Gouden Rozenkruis is een wereldwijde non-profit organisatie die vandaag actief is in meer dan 50 landen. Het enige doel is het bevorderen van spirituele bewustwording en vernieuwing die gebaseerd is op de goddelijke kern binnen het menselijkere wezen. Hoewel het zijn wortels heeft in gnostiek christendom en hermetisme, is het volledig afgestemd op de moderne wereld en ons streven om de bron van al het leven te vinden.

Het verbindt vele initiatieven over de hele wereld om zoekers de mogelijkheid te bieden om een menselijk wezen te worden dat bezield wordt de innerlijke kern om de ontbrekende schakel in zichzelf te vinden. Boeken, tijdschriften, video-lezingen, podcasts, online-programma’s, bezinningsbijeenkomsten en ook live conferenties staan tot je beschikking.

Wil je meer weten? Dan nodigen we je uit om je aan te sluiten bij de Golden Rosycross Community. Je abonnement is gratis, verplicht je tot niets en kan nieuwe en onverwachte perspectieven bieden op je zoektocht.

Je kunt ons vinden op:

www.goldenrosycross.org

We zien je snel!