20 Rozenkruis nu! Een tafelronde van de heilige graal heeft zich van haar taak gekweten

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 20
Een tafelronde van de heilige graal heeft zich van haar taak gekweten (hymne 159)
18 mei 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20

BESTEL DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

Merlijn was de grote ingewijde in de mysteriën van de druïden. Daarom wist hij wat er zou gaan gebeuren. Volgens legenden toegang had hij toegang tot alle levenssferen en kon hij de voorwaarden scheppen waaronder Arthur, die later koning in Engeland zou worden, ter wereld kwam. Merlijn werd adviseur van de jonge koning en samen brachten zij vrede en welvaart in het land. 

Toen de graal naar Engeland was gebracht, had Merlijn instructies gekregen een tafelronde te stichten. Koning Uther Pendragon, de vader van Arthur, had hem gevraagd deze erfenis door te geven aan zijn zoon. Arthur zou geschikt zijn om deze taak te verrichten. Hij zou een nieuwe broederschap oprichten en daarin allen bijeen brengen die door hun woord en daad het kwaad bestreden. 

Merlijn verschafte Arthur het magische zwaard Excalibur om voor de goede zaak te gebruiken. De drager van dit zwaard – geschonken door de Dame van het Meer – was onoverwinnelijk.

Uit: De Graal en het Rozenkruis, Crystalserie 9
Hoofdstuk 5: De Keltische graal en de Arthursage

BESTEL DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

Er zijn vele legendarische verhalen uit de Middeleeuwen die nog steeds een diepe indruk kunnen maken op de mens van nu omdat ze worden ervaren als voeding voor de ziel. De vertellingen over de Britse koning Arthur en zijn ridders van de ronde tafel behoren daar zeker ook toe. Zij spelen zich af in een ver verleden dat veelal romantischer wordt voorgesteld dan het was. 

De idee dat een groep mensen op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap gecoördineerd en toegewijd samenwerkt voor de realisatie van een hoog ideaal dat ten goede komt aan de hele mensheid, kan iets in de mens wakker roepen. Er kan een besef ontstaan van de verbondenheid met alles en allen. Dan groeien het gevoel van verantwoordelijkheid en de innerlijke drang om de eigen vaardigheden en talenten in te zetten voor het grote geheel. 

De verhalen over koning Arthur en zijn tafelronde gaan niet alleen over het bevorderen van goedheid, waarheid en gerechtigheid in de samenleving. Naast deze humane of horizontale dimensie is er ook duidelijk een geestelijke  of verticale dimensie te onderscheiden. Dat blijkt uit het feit dat er ridders op zoek gaan naar de heilige graal, en dat deze wordt gevonden door de ridders Galahad, Parzival, Bors en Lancelot. 

Volgens sommige legenden is de heilige graal de schaal of beker die gebruikt is tijdens het laatste avondmaal, waarin Jozef van Arimathea het bloed van de gekruisigde heeft opgevangen, en die via Frankrijk naar Engeland is gebracht. De essentie van de heilige graal is echter niet materieel, maar geestelijk. De graal is primair een krachtlijnenstructuur die in de mens of in een groep mensen – in een ‘tafelronde van de heilige graal’ – tot stand kan komen, waardoor een hechte binding met het geestveld, met de goddelijke wereld, tot stand kan komen en kan worden onderhouden. 

En hoe kunnen we het bijzonderdere zwaard zien dat de mens onoverwinnelijk maakt? Het is de vernieuwde slangenvuurstelsel dat tot stand komt in de mens de de weg van de gnostieke mysteriën gaat. In het ruggenmerg en circuleren dan geestelijke krachten uit het veld van de Oermoeder die bescherming en verlichting bieden.      

 

TEMPELLIED 159

Het openbaart zich in een weids gebeuren
bij ’t glanzen van de Ster van Bethlehem.
Te midden van de Eeuw’ge Deuren
spreekt machtig ’s Hiërofanten Stem.

De Roep der Heil’ge Graal wordt nu vernomen,
de Rozenhof gaat open in dit uur.
En deze Gaarde ingekomen
zien wij het Heilig Driehoeksvuur.

De Gaardenier plukt dankend al de Bloemen
en schikt ze in de vaas, de Heil’ge Graal.
Wij horen Hen bij name noemen,
de naam gegrift in Heil’ge Taal.

De basis voor de nieuwe Tempelmuren
zien wij nu krachtig in het heden staan.
Komt, bouwt bij ’t lichten van Gods vuren
de Burcht waartoe straks allen gaan.

Een jonge loot van de Gnostieke Keten,
een tafelronde van de Heil’ge Graal,
heeft zich van hare taak gekweten,
treedt voorwaarts uit de Opperzaal.

BESTEL DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE GRAAL