Vijf boeken over de Kelten en de druïden – het druïdisme en Keltische spiritualiteit

1 De keltische mythen – Miranda Aldhouse-Green
Van goden en schurken en helden tot monsters en druïden: De Keltische mythen biedt een uitgebreide staalkaart van Ierse en Keltische mythen. Miranda Aldhouse-Green, expert op het gebied van archeologie en sjamanisme, vertelt aanstekelijk over deze onbekende antieke wereld.  Overbekend is de Griekse mythologie – maar wie alleen daarover leest mist de rijkdom van de Kelten. In dit zeer informatieve boek neemt de schrijfster de lezer mee in de wereld van de archeologie. Vele fraaie vondsten, van beeldjes tot tekstfragmenten, illustreren haar betoog. Ook voor de liefhebber van mooie en tijdloze verhalen is er genoeg te genieten: ook de Kelten verklaarden de wereld die zij zagen vanuit een wereld die zij bedachten. Mythologie is van alle tijden. De Keltische mythen bevat meer dan honderd illustraties.

BESTEL DE KELTISCHE MYTHEN

2 Mysteriën rond de Druïdenvallei, een vergeten geschiedenis van de Kelten – Rob ter Steege
De Druidenvallei is een ruig en dichtbegroeide vallei in de omgeving van Epinsal, Frankrijk. Deze vallei wordt al van de vroegste Keltische tijden af herkend als een spirituele plek. Daarvan zijn de overblijfselen te zien. En ook nu nog wordt hij door de bewoners uit de omgeving bezocht vanwege zijn speciale en serene sfeer. Er staat een kapel en de rivieren van de Saône en de Madon hebben er hun bronnen. Meer dan twintig jaar deed Rob ter Steege er onderzoek. Daarover is nu in samenwerking met de stichting Ecolonie het boek ‘Mysteriën rond de Druïdenvallei, een vergeten geschiedenis van de Kelten’ verschenen.

BESTEL MYSTERIËN ROND DE DRUÏDENVALLEI

LEES MEER OVER MYSTERIËN ROND DE DRUÏDENVALLEI

3 Het druïdisme –  Antoine Gadal
‘Het druïdisme’ begint met een verzameling van tientallen triaden die worden toegeschreven aan druïden: drievoudige wijsheidsspreuken van Keltische priesters uit de oudheid. Daarna volgen onder andere toelichtingen over het druïdisme, de wijsheid van de druïden en de betekenis die zij toekenden aan megalithische monumenten in verschillende configuraties. Het druïdisme kon zich aanpassen aan alle godsdiensten en aan alle symboliek. Mede hierdoor was het mogelijk dat het druïdisme het christendom onmiddellijk begreep, en het christendom het westen kon veroveren.

LEES MEER OVER HET DRUÏDISME

4 De Kelten, een verhaal van migratie en assimilatie – Gerard Corstjens
Tot diep in de jaren zestig van vorige eeuw zag men de Kelten in het licht van de oude culturen die onze maatschappij sterk beïnvloed hebben: de Griekse en de Romeinse. Het beeld van ‘barbaren’ is ondertussen in die mate bijgesteld, dat we mogen zeggen dat de cultuur van de Kelten en hun voorouders het fundament vormde voor een groot deel van de Europese cultuur. Organisch gegroeid uit een ver verleden, beïnvloed door grote buren die hen op hun hoogtepunt vreesden voor hun moed en kracht, hebben zij hun waarden en hun goden door half Europa verspreid. Overwonnen door Caesar, maar meer nog door hun onderlinge verdeeldheid, hebben ze zich aangepast aan een stadsgerichte maatschappelijke visie, terwijl het plattelandsleven tot het begin van de vorige eeuw weinig veranderde. Daar bleef men de eigen oude rites lang in ere houden. Het verhaal over de Kelten is niet zomaar een geschiedenis. Het is een fascinerend verhaal van integreren en assimileren met andere culturen door onze voorouders, met hun hoogte- en dieptepunten, precies als het leven zelf. Een groot deel van het boek gaat over geloof en hun goden, inclusief enkele stambomen als hulp bij hun complexe godenwereld.

BESTEL DE KELTEN

5 Keltische spiritualiteit, een oud geloof met perspectieven voor de toekomst – Ian Bradley
Deze fascinerende studie richt zich op de geloofswereld van het Keltische christendom, zoals zich dat manifesteerde in het Britse eilandenrijk na het vertrek van de Romeinen tot aan de invallen van de Noordmannen. De Kelten ontwikkelden een eigen vorm van spiritualiteit en theologie, die ook het kerk-zijn bepaalde. Hun geloof had een mystieke inslag, werd sterk beïnvloed door de Woestijnvaders en oriënteerde zich op de Bijbel. Geloofsvoorstellingen en -praktijken uit een niet-christelijk verleden werden niet ruwweg overboord gezet, maar verwerkt in de Keltische christelijke spiritualiteit. Hieruit blijkt een holistische en tolerante gezindheid. Ian Bradley ziet in het symbool van de Keltische knoop, met zijn vele, met elkaar verweven patronen, de sleutel tot het verstaan van het Keltisch christendom. Hij leidt de lezer van onze tijd binnen in een wereld van heiligen en geleerden, van monniken en pelgrims. Ook onderzoekt hij de cruciale thema’s van de Keltische traditie: de aanwezigheid van God in de schepping, het belang van de gemeenschap en de rol van kloosters als centra van onderwijs en zending en de plaats van verbeelding, kunst en poëzie. Deze optimistische, warme spritiualiteit verdient het om opnieuw bestudeerd te worden en in brede kring bekendheid te krijgen. De Kelten hebben onze tijd veel te bieden aan inspiratie en levenshouding. Dit boek is daarbij een boeiende en betrouwbare gids.

BESTEL KELTISCHE SPIRITUALITEIT

LEES OVER ANAM CARA – MYSTIEK UIT DE KELTISCHE WERELD

BESTEL ANAM CARA – MYSTIEK UIT DE KELTISCHE WERELD