Mysteriën rond de Druïdenvallei – vroege lichtsprankelingen van de gouden draad door de Europese geschiedenis

BESTEL MYSTERIËN ROND DE DRUÏDENVALLEI

De Druidenvallei is een ruig en dichtbegroeide vallei in de omgeving van Epinsal, Frankrijk. Deze vallei wordt al van de vroegste Keltische tijden af herkend als een spirituele plek. Daarvan zijn de overblijfselen te zien. En ook nu nog wordt hij door de bewoners uit de omgeving bezocht vanwege zijn speciale en serene sfeer. Er staat een kapel en de rivieren van de Saône en de Madon hebben er hun bronnen. Meer dan twintig jaar deed Rob ter Steege er onderzoek. Daarover is nu in samenwerking met de stichting Ecolonie het boek ‘Mysteriën rond de Druïdenvallei, een vergeten geschiedenis van de Kelten’ verschenen. Op verzoek van Pentagram boekwinkel maakte hij de bovenstaande video.

Het is niet heel bekend dat de oorspronkelijke Keltische wereld zich eigenlijk juist in dit deel van Frankrijk afspeelt en we ons hier in het centrum van de Keltische La Tène cultuur bevinden. Zo blijken de dingen die we in de vallei zien ons te verbinden met een lange spirituele traditie, die terug reikt tot ver voor de komst van de Romeinen in Frankrijk. Ook zijn er sporen van contacten met de oude klassieke wereld en het keltische christendom, waaronder het Oud-Ierse christendom. Op dit alles wordt in dit boek uitgebreid ingegaan.

Vanuit Ecolonie geeft Rob ter Steege rondleidingen door de vallei, maakt hij er muziek en vertelt hij Keltische verhalen. ‘De geest van de vallei is onsterfelijk’ is een gevleugeld woord (uit hoofdstuk 6 van de Tao Teh King van Lao Zi, dat zeker op de Druïdenvallei van toepassing is. Hieronder volgen de inleiding en de inhoudsopgave.

BESTEL MYSTERIËN ROND DE DRUÏDENVALLEI

INLEIDING

Aan het einde van het vorige millennium kwam ik voor het eerst in Vallon de Saint-Martin, zoals de Druïdenvallei officieel heet. Mijn bezoek was een onderdeel van een verhalenproject en door de artefacten die ik er zag ontwikkelde zich bij mij al vrij spoedig een beeld van de gechiedenis die zich in en rond de vallei hadden afgespeeld. Naarmate ik mij verder verdiepte , groeide er een beeld, waarvan de onderdelen als stukjes van een legpuzzel bijzonder nauwlettend en vanzelfsprekend in elkaar pasten. In de jaren daarna gaf ik rondleidingen in de vallei en lezingen over de geschiedenis ervan, die vaak leidden tot een bijzonder levendige en vruchtbare uitwisseling met de deelnemers. Zo ontstond het idee om al deze informatie in een tekst samen te vatten. Een boek. Het boek dat nu voor u ligt.

Een boek is wat anders dan een lezing of een rondleiding. Het vraagt om nog veel meer gedetailleerder onderzoek van de plek en de omgeving, en veel leeswerk. Dat alles leverde veel aanvullende informatie op. En vooral : het bleek dat alle beschikbare informatie dezelfde kant op wees. En wel zodanig dat het onderwerp van het project, het beschrijven van de vallei, bijna uit het zicht raakte. De puzzel kende nauwelijks nog een buitenlijn: stukjes bleven maar passen en de puzzel bleef maar groeien. Als je aan je bureau zit te schrijven raakt de vallei dan snel buiten beeld, al is het de as waar alles omheen draait. De geest van de vallei, zoals de Tao Teh King het uitdrukt, heeft overal zijn vertakkingen. Het is als de zwangere vrouw die ineens overal om zich heen andere zwangere vrouwen ziet. Er was een aantal mensen dat mee las en het drong ook tot mij door dat je de nieuwsgierige bezoeker van de Druïdenvallei met al die informatie en teksten geen plezier doet.

Er moesten keuzes gemaakt worden. Een pijnlijk proces. Alles heeft immers met alles te maken. Veel van al de vreselijk interessante gegevens en teksten werden ingekorten blijven voer voor lezingen en persoonlijke uitwisselingen. Wat er overbleef was als een verzameling ijsbergen waarvan alleen de stukjes die direct aan de vallei gerelateerd zijn nog zichtbaar boven water bleven. Van de wereld die zich eronder of erachter afspeelt zijn alleen nog de contouren zichbaar onder het oppervlak.

Er wordt een vergeten geschiedenis verteld die de dingen in de vallei in hun verband zet en betekenis geeft. Over de grot, de feeënschaal en de ‘bron van de stier’. Maar ook het landschap eromheen, de ligging en de beleving spelen mee. Bij bepaalde dingen, zoals de verwijzingen naar China en naar de steentijd, vertellen de afbeeldingen grotendeels zelf hin verhaal. Ik vond bepaalde verbanden te essentieel om ze zomaar weg te laten. Als je in de vallei zelf bent kan je je ermee inleven. En dat was eigenlijk het beoogde doel van het boek.

In de besproken periode, grofweg 500 voor Christus tot 500 na Christus heeft niet meer de beweeglijkheid die het voordien had. In die zin gaat de draagwijdte van het boek verder dan de vallei alleen.

Nu het in onze moderne maatschappij, en daarmee in ponze levensdoelen, kraakt en alles verandert en we steeds verder van onze wortels vervreemd raken, kan het zinvol zijn te kijken naar waar en hoe bepaalde ‘normen en waarden’ ooit zijn ontstaan. Het gaat niet alleen om wat er ooit was, maar ook om wat er heden ten dage niet meer is, en wat we ontberen. Zo is de wereld van de druïden, de Kelten en de andere vroegere gebruikers van de vallei fascinerend omdat er een mythisch bestanddeel in zit waarvoor in onze technologische en overgeordende maatschappij geen plaats meer lijkt te zijn.

Het streven was het boek zo toegankelijk mogelijk te laten zijn. Dat viel niet mee omdat bij de rondleidingen steeds blijkt dat de voorkennis van de geïnteresseerden heel divers kan zijn. Voor de leesbaarheid zijn er in de tekst weinig noten tussendoor, al naar gelang de verdere belangstelling van de lezer kan de literatuurlijst verdere informatie worden verkegen. Je kan natuurlijk ook een keer met een rondleiding meegaan. Want meer dan om het weten van de achtergronden gaat het om het beleven van ‘De geest van de vallei’.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding De geest van de vallei

 1. Entree
 2. Fontaine Le Boeuf
 3. De kapel
 4. De grot in de vallei
 5. De Cuveau des Fées
 6. De kelten, vroege gebruikers van de Druïdenvallei
 7. De Kelten, de vallei en de natuur
 8. Van Hallstatt tot La Tène – Keltische ontwikkelingen
 9. Druïden
 10. De krijgerkoningen
 11. Een mythische wereld
 12. Vechtende helden. De stier getemd
 13. Een nieuwe geest
 14. Alles wat bestaat, draagt twee tegengestelde polen in zich
 15. De politieke gevolgen
 16. La Tène
 17. Mysteriescholen
 18. Druïden en de mysteriescholen
 19. Kelten en de Stierendoder
 20. De Romeinen komen
 21. Pax Romana
 22. Mithras en de Romeinen
 23. Het mythische landschap
 24. Mithras, druïden en het christendom
 25. De Vallei van Sint Maarten
 26. In Ierland
 27. Terugkeer in Frankrijk. De Cuveau des Fées II

Bijlage a De grote slinger
Bijlage b Mithras, de cultus in Europa
Bijlage c De gatha’s van Zarathustra
Bijlage d De Keltische drie en de drie-plus verhalen
Bijlage e Over de kennis die verlicht
Bijlage f Tijdlijn

Literatuur
Keltische geschiedenis algemeen
Over astronomische kalenders
Over Mithras
Druïden en Keltische verhalen
Theologie, kunst , algemeen

BESTEL MYSTERIËN ROND DE DRUÏDENVALLEI

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE KELTEN EN DE DRUÏDEN