Het scheppingsmysterie – strofe 6 van de Tao Teh King en een berijming door C. van Dijk

BESTEL TAO EN TEH

LEES MEER EN DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN TAO EN TEH

Tao is leeg en wezenloos
en onvergankelijk als de wezenheid van een vallei.
Het baart, als een raadselachtige Zij,
al het zienlijke en onzienlijke, en aldus schijnt het,
trots zijn wezenloosheid, wezenlijk te bestaan.
Volg Tao na en uw moeite wordt verkwikking.

Het scheppingsmysterie – Zesde Spreuk

46

Onvergankelijk is levende kracht van ‘t ontstaan.
Want niets is wordend’, of ‘t is reeds geweest,
In sluimertoestand – in d’ Alwijzen Geest,
Waarin eenmaal al wat vorm kreeg, weder op zal gaan.

47

Zij is de eeuwig onbegrepen moeder.
Zich zelf bevruchtend, barend’ tegelijk.
Zij is zich zelve, vader – zuster – broeder,
Zij vormt de brug, van Geest – naar ‘t Aarde-rijk.

48

Zij is de Moeder, en wortel van ‘t ‘Al’.
De vraag waarop geen antwoord wordt gegeven.
Zij is ‘t mysterie van den dood, en ‘t ‘na-dood leven’.
Wat zij deed bloeien, brengt zij tot verval.

49

Gestadig wevend, hoeft zij niet aangespoord.
Gevolg aan oorzaak knoopend, weeft Zij het noodlots net
Het ‘ééne’ baart het ‘and’re’, naar de volmaakte wet,
In het eeuwig deinend rhytme voort en voort.

Bron: Tao, Universeel bewustzijn – Teh, Universeele bewustwording van E.J. Welz en C. van Dijk

BESTEL TAO EN TEH