Het graalmysterie van Parzival – boek van Benita Kleiberg

BESTEL ‘HET GRAALMYSTERIE VAN PARZIVAL’

Een van de grootste culturele en geestelijke schatten van de Middeleeuwen is ongetwijfeld de graalvertelling van Wolram von Eschenbach. Wolfram schildert in machtige beelden de lotgevallen van het personage Parzival. Enerzijds worden wij op boeiende wijze geconfronteerd met een leven dat zich afspeelt in een ver verleden, anderzijds wordt ons een wereld gespiegeld, waarin wij onszelf kunnen herkennen.

Het verhaal van de graal beschrijft niet zomaar een avontuur, maar verbeeldt met grote zeggingskracht een geestelijke realiteit, een wereld in wording waar de hedendaagse mens ook een rol te vervullen heeft. Daarom zou men kunnen stellen dat het verhaal van de graal zich nog steeds voortzet en dat zij haar einde nog niet bereikt heeft.

Het middeleeuwse werk van von Eschenbach steekt boven alle meesterwerken van die tijd uit, omdat het blijk geeft van een realiteit die geheel in het nu te plaatsen is, aangezien zij ons een ziele-ontwikkeling toont waarmee de huidige zoekende mens zich nog steeds kan identificeren.

Zoals Parzival zijn ook in onze tijd velen op zoek naar het ware levensdoel. Alle zoekers die dit doel voor ogen hebben zijn daarom per definitie ‘graalzoekers’. De hedendaagse mens wordt op zoek naar waarheid, evenals Parzival, op talloze wijzen op een dwaalspoor  gebracht. Maar Parzival voelt in zijn wezen een niet te stuiten drang om dwars door de wereld van duisternis de waarheid, het licht te zoeken en hij stopt niet met zoeken tot hij zijn doel , zijn lotsbestemming gevonden heeft. Hij kan zijn queeste niet opgeven, omdat hij dan tegen zijn eigen wezen dat hem voortdrijft zou handelen.

De weg naar de graal, naar bevrijding uit de duisternis, ligt voor iedereen open. Het enige wat men hoeft te doen, is deze weg daadwerkelijk te gaan. Wanneer we het Parzival-verhaal op deze wijze tot ons nemen, kunnen we spreken van een weg van inwijding die voor ons geplaatst wordt, een pad dat niet gebonden is aan tijd of plaats: haar zeggingskracht was, is en zal door de eeuwen dezelfde zijn. 

De graalsage sprak de middeleeuwse mens enorm aan. Zij vond in Europa een bijzonder goede voedingsbodem, aangezien vele schrijvers zich door dit diepzinnige onderwerp lieten inspireren en het resultaat was, dat er een schat aan graalvertellingen tot stand kwam.

Door de impulsen vanuit de Renaissance wordt later haar invloed minder, maar na verloop van tijd neemt de belangstelling voor het graalverhaal weer toe. Zo heeft in de 19e eeuw de componist Richard Wagner een belangrijke en interessante bijdrage geleverd aan de graalsage. Zijn opera Parsifal vertegenwoordigde voor hem de kroon op zijn arbeid op het gebied van muziek die uit meerdere opera’s bestond. Met dit werk wilde Wagner afscheid nemen van deze wereld. Hij bevestigt met zijn indrukwekkende opera het feit dat de graalvertelling geen gegeven is uit een ver verleden: ook de hedendaagse mens kan zich met het graalmysterie verbinden, want het graalmysterie is het mensheidsmysterie.

Steeds meer mensen voelen zich in deze tijd met haar waanzinnig hoge tempo en met een allesoverheersende stroom van informatie, als gevangen in een op hol geslagen wereld. Afgesneden van de geestelijke wereld worden menselijke handelingen zinloos en zonder inhoud. Maar als een afschaduwing van het hemelse Jeruzalem kan het onvergankelijke in deze voorbijgaande wereld verrijzen. Het nieuwe Jeruzalem moeten wij immers niet in een ver en afgelegen oord zoeken: het ligt als een (graal)burcht in de mens zelf verborgen. Voorwaarde voor het vinden van deze graalburcht is echter dat de mens zich als een Parzival-mens dient te ontwikkelen: hij moet het verlangen hebben de graalburcht te vinden en dient haar onafgebroken te zoeken.   

Er zijn in de loop der tijd vele boeken met interessante en diepzinnige interpretaties over de graalvertelling verschenen. Maar dit boek wil de graal in de actualiteit plaatsen, dus in het dagelijks leven van nu. Het wil daarbij onderstrepen dat de graalvertelling niet alleen een avonturenverhaal is, maar ons tegelijkertijd een spiegel wil tonen waarin wij onze eigen zielenontwikkeling – vooralsnog door een sluier – kunnen waarnemen.

De reeks van ontwikkelingen die Parzival, de hoofdpersoon, in de graalvertelling doormaakt , kunnen wij natuurlijk buiten onszelf plaatsen, maar het verhaal krijgt bijzondere zeggingskracht wanneer wij de beelden, die voor ons geplaatst worden als het ware verinnerlijken. Dan kunnen wij de geschilderde imaginaties doorleven als beelden die in iedere mensenziel kunnen oprijzen. Dan worden de avonturen die Parzival doormaakt, op een bepaald niveau meebeleven. Met andere woorden: zijn groei kan ons inzicht verschaffen ten aanzien van de eigen ziele-ontwikkeling. Op deze wijze is het graalmysterie een mensheidsmysterie dat uiteindelijk door ieder mens ontsluierd moet worden.

Bron: inleiding van ‘Het graalmysterie van Parzival – verborgen lichtader uit een ver verleden van haar bedekking ontdaan’ van Benita Kleiberg

BESTEL ‘HET GRAALMYSTERIE VAN PARZIVAL’

1 thought on “Het graalmysterie van Parzival – boek van Benita Kleiberg

 1. AMMJ Mulder

  Vanuit mijn eigen innerlijke wereld ga ik verder en verder en alleen dat tot mij
  laten doordringen in overwegingen, als leek in alles wat in mijn wereldje
  kan transformeren, tussen alle andere wereldjes in voortgang…
  van essentie…

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *